Rakentaja – valitse taloushallinnon osaaja, joka tuntee alan erityispiirteet

Rakentaja – valitse taloushallinnon osaaja, joka tuntee alan erityispiirteet

Rakennusalan yritykset hyötyvät talouden ohjauksesta merkittävästi.

Rakentaminen on oiva esimerkki toimialasta, joka sisältää monia, huomioon otettavia erityispiirteitä kirjanpidon ja taloushallinnon näkökulmasta. Syyt poikkeavuuksiin löytyvät niin rakennusalan tarkasta viranomaisvalvonnasta ja ilmoitusvelvollisuudesta kuin myös projektiluonteisuudesta.

Usein ajatellaan, että talousjohtamista ja -ohjausta tarvitaan vain isoissa rakennusalan yrityksissä. Tarve PK-sektorilla voidaan kyllä tunnistaa, mutta pätevän talousosaajan palkkaaminen mielletään kalliiksi hyötyyn nähden.

“Kuitenkin myös pienet ja keskisuuret rakennusalan yritykset hyötyvät talouden ohjauksesta merkittävästi. Kokoon katsomatta löydämme yhteistyöllä ne keinot ja työkalut, joiden avulla yritys pystyy kehittämään toimintaansa entistä kannattavammaksi. Tehtäväni on esimerkiksi varmistaa, että yritysjohdolla on riittävä ja ajantasainen tieto käytössään päätöksenteon tueksi. Autan myös asiakasta mallintamalla työmaan ennustejärjestelmiä, joiden pohjalta taas muodostetaan yritys- ja tilikausitasoisia tulos-, kassavirta- ja tilauskantaennusteita”, kertoo Financial Advisor ja Business Controller Jane Ollila.

Ajanpuute kiristää talouden suunnittelua

Tyypillinen tilanne rakennusalan yrityksessä: avainhenkilöt ovat kädet täynnä töitä, joten talouden suunnittelu jää kiireen jalkoihin. Myös ennakointiin liittyvät asiat voivat tuntua vieraalta omaan substanssiosaamiseen nähden.

Taloushallinto on saatettu ulkoistaa osittain tai kokonaan tilitoimistolle, jotta yrityksessä voitaisiin keskittyä ydinliiketoiminnan pyörittämiseen sekä tuottavan työn tekemiseen. Samalla syntyy mielikuva, että talous olisi täysin hoidossa – poissa silmistä on myös poissa mielestä.

“Tilitoimisto toki osaltaan huolehtii, että kirjanpito, palkanlaskenta ja muut lakisääteiset toimenpiteet, kuten verojen maksut ja viranomaisilmoitukset, tulevat hoidettua ajallaan. Liiketoiminnan ja yrityksen kehityksen näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää, ettei taloushallintoa ja talouden ohjausta nähdä vain lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisena”, Ollila pohtii ja jatkaa.

“Pelkkä menneisyyteen pohjautuva talouden ohjaus ei tuo menestystä alan kilpailussa. Mikäli yrityksessä suunnitellaan kasvua tai tavoitellaan mahdollisia investointeja, on katseen kääntäminen historiatiedon sijasta horisonttiin erityisen tärkeää. Tulevaisuutta ei voi koskaan varmuudella tietää, mutta siihen voidaan varautua.”

Miksi kassavirtoja tulisi ennustaa?

Rakennusliiketoiminta on luonteeltaan projektiluontoista, joten käyttöpääomaa sitoutuu toimintaan epätasaisesti. Rahaa tulee sisään tietyin syklein rakennusvaiheiden valmistuttua tai asuntojen myynnin mukaan, mutta kuluihin pitää olla rahaa säännöllisesti. Yrityksen tuloslaskelma voi olla hyvinkin plussalla, mutta silti yritys saattaa kamppailla rahoituksen riittävyyden suhteen.

Kassaennuste auttaa muodostamaan käsityksen yrityksen nykyisestä ja lähitulevaisuuden maksuvalmiudesta. Tarkoituksena on ennakoida yrityksen tuotot, maksut ja muut mahdolliset rahoitustarpeet.

“Mitä aiemmin yritys pystyy reagoimaan mahdollisen kassavajeeseen, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on jatkaa toimintaansa normaalisti ilman erikoisjärjestelyjä. Näin myös varmistetaan, että hankkeet etenevät suunnitellusti eivätkä urakat painu tappiollisiksi”, Ollila päättää.

Haluatko, että autamme sinua rakennusalan taloushallinnossa?

Jätä yhteydenottopyyntö, vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

Apua rakennusalan taloushallintoon

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Jane Ollila

Team Lead, CFO Services

Yhteystiedot

jane.ollila@gallant.fi

Jane Ollila

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.