Tiedolla johtaminen ja talouden raportointi

Löydä menestyksen rakennuspalikat.

Tiedolla johtaminen ja talouden raportointi ovat keskeisiä osa-alueita yrityksen eteenpäin viemisessä. Tiedolla johtaminen mielletään asioiden esille tuomiseksi ymmärrettävään muotoon siten, että kyetään edistämään yhtiön eri toiminnoista saatavia tietoja sekä saattamaan liiketoiminoista tulevaa dataa mitattavaan ja visuaaliseen muotoon.

 

Tehdään tiedosta osa arkeasi

Gallantin talouden asiantuntijat tukevat yritysten tiedolla johtamista kehittämällä yhteistyössä asiakkaan kanssa heidän prosessejaan siten, että tiedolla johtaminen on organisaatiossa mahdollista.

Prosessien kehitys voi pitää sisällään esimerkiksi erinäisten laskentakohteiden käyttöönottoa tai raporttien kehittämistä. Gallant hyödyntää tiedolla johtamisessa ja talouden raportoinnissa Fuusor BI-työkalua, jonka avulla nämä saadaan osaksi yhtiön arkea. 

raportointi-1
Ei tietoa ilman teknologiaa

Kuten ei ole savua ilman tulta, ei ole myöskään tietoa ilman teknologiaa. Talouden raportointi kytkeytyy tiedolla johtamisen ympärille, siten että kehittynein metodein suoritettuna talouden raportointi mahdollistaa tiedolla johtamisen, jonka avulla organisaatio kykenee tekemään oikeita päätöksiä, joilla kehitetään yhtiön toimintaa haluttuun suuntaan.

Haluaisitko esimerkiksi seurata aktiivisesti yhtiön tunnuslukuja, asiakaskohtaisia liikevaihtoja, liiketoimintojen kannattavuuksia tai muita liiketoiminnallenne olennaisia KPI-mittareita? Me laitamme sen onnistumaan!

Jere Värri,
Tämä on palvelu kaikille!
Tiedolla johtamisesta ja talouden raportoinnista on hyötyä niin pienille kuin suuremmille yrityksille. Me Gallantin asiantuntijat avustamme yrityksiä näiden kehittämisessä ja käyttöönotossa.
tiedolla-johtaminen

Tiedolla johtamisen avulla parempaa päätöksentekoa

Tiedolla johtamisen tarkoitus on tukea yhtiön kehittymistä siten, että liiketoiminnan johtaminen ei perustu oletuksiin, tuuriin, mielipiteisiin tai arvauksiin vaan käytössä olevaan dataan. Yrityksen käytössä oleva data ei vielä itsessään tuota suurta lisäarvoa johdolle...

We got your back!

Ole rohkeasti yhteydessä, kun etsit yrityksellesi apua tai sparrailua tiedolla johtamisen tai talouden raportoinnin saralla.