Muutosturvapalvelu

Turvaa henkilöstötilanteiden muutoksiin.

Etsitkö apua työntekijän muutosturvavalmennuksen järjestämiseen? Voimme kääntää haasteellisenkin henkilöstömuutoksen mahdollisuudeksi. Muutosturvapalvelu on yrityksellesi vaivaton tapa varmistaa, että irtisanotulle työntekijälle saadaan rakennettua menestyksekäs urapolku kohti toivottua tulevaisuutta.

Yksilöllinen muutosturvapalvelu vastaa erilaisiin tarpeisiin

Muutosturvapalvelun avulla voit tarjota työntekijälle mahdollisuuden saada asiantuntevaa tukea sekä apua uudelleentyöllistymisessä – juuri hänelle soveltuvilla valmennuksilla ja koulutuksilla. Huomioimme jokaisen palvelussa mukana olevan työntekijän yksilölliset tarpeet, tilanteet ja tavoitteet.

Palvelu pitää sisällään:

  • Perusprosessissa viisi valmennuskertaa, joiden kestosta voidaan sopia tarpeen mukaan. Valmennuskertoja voidaan tarpeen mukaan lisätä tai vähentää.
  • Yksilöllisen uravalmennuksen, joka edesauttaa uudelleentyöllistymisessä.
  • Kattavan valmennus- ja koulutusvalikoiman, joka antaa työntekijälle mahdollisuuden täydennyskoulutukseen, kokonaan uudelle alalle suuntaamiseen tai lyhytkoulutuksiin, täysin työntekijän oman mielenkiinnon ja toiveiden mukaisesti.
  • Laajan rekrytointiammattilaisten muodostaman verkoston. 

Milloin yritys tarvitsee muutosturvapalvelua?

Muutosturvapalvelu mahdollistaa työntekijän työllistymisen mahdollisimman nopeasti ja tarjoaa tukea oikea-aikaisesti irtisanomisen jälkeen.

Työnantajalla on lain tuoma velvoite tarjota palvelua seuraavasti:

  • Muutosturvapalvelun järjestäminen koskee yrityksiä, jotka työllistävät yli 30 henkilöä.
  • Yritys on velvollinen järjestämään palvelun työntekijöille, joiden työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta ennen irtisanomista.
  • Valmennuksen on vastattava arvoltaan vähintään joko irtisanotun työntekijän laskennallista kuukausipalkkaa tai samassa toimipisteessä työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota, riippuen siitä kumpi on arvoltaan suurempi.
  • Muutosturvapalvelu on järjestettävä viimeistään kahden kuukauden sisällä irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Poikkeustapauksissa, painavasta syystä, se voidaan toteuttaa myös myöhemmin.
Mira Mäkinen,
Hei, voimme hoitaa muutosturvapalvelun puolestasi!
Meillä Gallantin HR-asiantuntijoilla löytyy laajaa osaamista henkilöstöhallinnosta ja käytössämme on kattavat kumppaniverkostot. Kuljemme rinnallasi myös henkilöstöön liittyvissä muutostilanteissa.
Meillä on positiivinen kokemus Gallantin HR Interim -palvelusta, jossa yhteistyö on ollut saumatonta ja hyvää. Siksi oli luontevaa, että valitsimme Gallantin hoitamaan myös muutosturvapalvelun.

Olemme saaneet palvelusta positiivista palautetta ja valmennettavat kokivat, että heistä ollaan aidosti kiinnostuneita. He saivat valmennuksesta kaivatun tuen muutostilanteessa juuri oikeaan aikaan.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

tiimi

Muutosturvapalvelu luo turvaa irtisanomistilanteissa

Muutosturvapalvelu, uudelleensijoitusvalmennus, outplacement... Monta eri nimeä, mutta tavoite kaikissa sama: turvata henkilöstöön liittyvät muutostilanteet.

We got your back!

Löydä henkilöstöhallinnon asiantuntijat, jotka auttavat yritystäsi kulkemaan myös muutosten läpi.