Due Diligence

Tarjolla syvää ymmärrystä.

Due Diligence on kuin läpileikkaus yrityksen liiketoimintaan ja siihen liittyviin riskeihin sekä mahdollisuuksiin. Lopputuotteena saat käyttöösi analyysin yrityskaupan tueksi. Apunasi matkan varrella ovat yritysjuridiikan, verotuksen, talouden ja henkilöstöhallinnon asiantuntijamme, jotka toteuttavat huolellisen tarkastusprosessin kohdeyritykseen. 

Huolellisuutta täydet 360 astetta

Yrityskaupat

Suuret päätökset tarvitsevat tuekseen oikeaa tietoa. Varmistamme tavoitteiden mukaisen, suunnitelmallisen ja onnistuneen osake- tai liiketoimintakaupan. Arvonmäärityspalveluidemme avulla saat varmuuden siitä, että maksettava hinta on oikealla tasolla.

Taloudellinen Due Diligence

Suoritamme kohdeyhtiön talouden analyyttisen tarkastuksen ja tunnuslukuanalyysin, tarkastamme ennusteet ja tutkimme asiakkaisiin liittyvät sopimukset taloudellisesta näkökulmasta. Lopputuloksena asiantuntijamme koostavat  skenaarioennusteet, joita voit hyödyntää niin kohdeyrityksen arvon määrittämisessä kuin rahoituksen hankkimisessa yrityskauppaa varten.

Oikeudellinen Due Diligence

Käymme läpi kohdeyhtiön oikeudellisen materiaalin, kuten yhtiöoikeudelliset asiat ja päätökset, sekä hallinnon asiakirjat ja kohdeyhtiön taustat. Tarkistettaviin materiaaleihin lukeutuvat lisäksi sopimukset, verotukselliset asiat kuin myös mahdolliset riita-asiat.

Henkilöstön Due Diligence
Kartoitamme henkilöstön osaamista, työsopimusten tilanteen sekä työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin. Osana tarkastusta tarkastamme palkkahallinnon prosessit sekä palkkio- ja etujärjestelmät ja tunnistamme niihin mahdollisesti liittyvät riskit. Samalla tunnistamme johtamisen kehittämistarpeet.

Gallantin Due Diligence -tarkastuksen hyödyt

  • Prosessi on suunniteltu sinulle mutkattomaksi.
  • Tarkastus ulottuu yrityksen sisäisiin tietoihin, joten yritysanalyysi voidaan laatia kattavammin kuin pelkkiä julkisia lähteitä ja tilinpäätöstietoja käyttämällä.
  • Materiaali on usein ajantasaisempaa kuin julkisesti saatavilla olevat tiedot.
    Piilevät riskit tai mahdollisuudet nousevat esiin.
  • Saat varmistukset ja vakuudet myös sellaisiin taloudellisiin, oikeudellisiin ja henkilöstöhallinnollisiin seikkoihin, jotka vähemmän tyypillisesti nousevat keskusteluihin ilman tarkastusta.
  • Due Diligence -tarkastus on tärkeä elementti yrityksen arvonmäärityksessä sekä kaupan ehtojen asetannassa.
Heikki Rintala,
Terve! Kiinnostaisiko tietää enemmän?
Ovatko yrityskaupat ajankohtainen asia? Me tarjoamme arvonmäärityspalvelut sekä Due Diligence -tarkastukset niin ostajalle kuin myyjälle.
Kasvun takana: Raskaspari ja Gallant
Due Diligence -raportti loi meille turvaa ja helpotti merkittävän päätöksen teossa. DD-prosessi hoidettiin sukkelasti ja raportista oli helppo poimia olennaiset asiat.
yritysjarjestely

Due Diligence -tarkastuksen hyödyt

Due Diligence -tarkastus, eli DD-tarkastus, tarkoittaa yrityskaupan kohteen tarkastusta. Tarkastusprosessissa yrityskaupan kohdeyhtiö tarkastetaan kattavasti ja havaintojen perusteella arvioidaan kaupan kohteen mahdollisuudet sekä riskit.

We got your back!

Asiantuntijamme auttavat sinut kohti onnistuneita yrityskauppoja.