Osa- vai kertatuloutus?

Osa- vai kertatuloutus?

Pitkäkestoinen projekti edellyttää kirjanpidon ja verotuksen erityisosaamista.

Pitkäkestoisen hankkeen tuloutusvalinnalla on vaikutusta yrityksen tulokseen, voitonjakomahdollisuuteen ja verotukseen. Tästä syystä ei ole sama, valitseeko osa- vai kertatuloutuksen. 

Pääsäännön mukaan tulo kirjataan suoriteperusteisesti sen tilikauden tilinpäätöksessä, jonka aikana projektin lopputulos luovutetaan asiakkaalle. Pitkäkestoinen hanke voidaan kirjata luovutusperusteisesti. Tällöin projektin kaikki tulot ja menot kirjataan kerralla tuloslaskelmaan.

Kulut ja tuotot voidaan pitkäkestoisessa projektissa myös kirjata yhtiön tuloslaskelmaan urakan valmistusasteen mukaisesti. Tällöin on kyse osatuloutuksesta.

Yritys saa päättää tuloutusmuodosta osa- ja kertatuloutuksen välillä. Valinnalla on väliä ja vaikutusta yrityksen tulokseen, voitonjakomahdollisuuksiin ja verotukseen – ja jopa rahoituksen saamiseen.

Kestoltaan pitkä tai summaltaan merkittävä

Osatuloutus on mahdollinen, kun kyse on kestoltaan pitkästä tai summaltaan merkittävästä projektista, jonka tulot ja menot eivät välttämättä kulje käsi kädessä.

Tyypillisesti tällaisille projekteille laaditaan budjetti suoraan tarjouslaskennasta ja projekti laskutetaan useassa maksuerässä.

Hyödyt osatuloutuksesta

Osatuloutuksella on vaikusta tulokseen:

  • Osatuloutus tasaa tilikausien tulosvaihtelua, kun pitkäaikaisissa hankkeissa kustannukset ja laskutus jaksottuvat.
  • Tilikaudet ovat osatuloutuksen ansiosta vertailukelpoisia. Tämän ansiosta talouden seuranta tilikauden aikana tarkentuu ja tulosnäkymien ennakointi helpottuu.
  • Tulosvaihtelun tasaaminen vaikuttaa myös verotukseen ja parantaa yhtiön rahavirtojen tehostamista sekä käyttöpääoman hallintaa ja seurantaa.

Tuloutus luovutuksen yhteydessä – tulosvaikutus yhdellä kertaa

Luovutuksen eli valmistumisen mukaisessa tuloutuksessa ei tehdä osatuloutusta, vaan hankkeen kate tuloutuu kerralla tulokseen projektin valmistuessa.

Ennen hankkeen valmistumista myyntilaskutus kirjataan taseeseen saatuina ennakkomaksuina ja vastaavasti kulut keskeneräisiin töihin hankkeen aikana. Vasta kun hanke valmistuu, tuloutetaan sekä myynti että kulut kerralla tuloslaskelmaan.

Kertatuloutuksen heikkoudet

Kun hankkeen koko voitto tai tappio tuloutuu kerralla, sen vaikutuksesta yrityksen tulos voi pompata ylös tai alas. Jos kustannukset ovat projektin aikana ylittyneet, yrityksen tuloksen vajoaminen alaspäin voi olla dramaattinen.

Kertatuloutuksen heikkoutena on se, että projektin kokonaisvaikutus kohdistuu vain yhdelle tilikaudelle. Tämä vaikeuttaa eri tilikausien vertailukelpoisuutta, ja yritys voi joutua selittelemään eroja esimerkiksi rahoittajille.

Valittua tuloutustapaa kannattaa soveltaa johdonmukaisesti, eli samankaltaisissa projekteissa samaa muotoa käytetään tilikaudesta toiseen. Menetelmän muutos johtaa epäluotettavaan tulokseen tilinpäätöksessä.

Hyvät neuvot osatuloutukseen

Projektien tuloutustavan valinnalla on vaikutusta yrityksen talouteen. Mikäli tarvitset apua toimivan osatuloutusmallin luomiseen tai käyttöönottoon, ota yhteyttä meihin. Autamme mielellämme kaikissa osatuloutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Onko yrityksellenne tulossa pitkäaikainen hanke?

Keskustele Gallantin asiantuntijan kanssa jo ennen projektin alkamista. Tuloutusvalinta vaikuttaa yrityksesi tulokseen, veroihin ja voitonjakokelpoisiin varoihin. 

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Jane Ollila

Team Lead, CFO Services

Yhteystiedot

jane.ollila@gallant.fi

Jane Ollila

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.