Rakentaja – siirrä katse peräpeilistä tuulilasiin

Rakentaja – siirrä katse peräpeilistä tuulilasiin

Rakentaminen on oiva esimerkki toimialasta, joka sisältää monia, huomioon otettavia erityispiirteitä kirjanpidon ja taloushallinnon näkökulmasta.

Sujuva arki ja näkymä huomiseen ovat rakennusalan modernina palvelualustana toimivan Fondion Oy:n kaksi tärkeintä teesiä. Ne merkitsevät konkreettisesti sitä, että sujuvassa arjessa yrittäjän ei tarvitse venyä kevätjuhlaliikkeisiin saadakseen työnsä tehtyä. Näkymä huomiseen taas tarkoittaa siirtymistä jälkilaskennasta ennustettavuuteen, jotta yritykset voisivat nähdä taloudellisen tilanteen reaaliajassa – niin yksittäisen projektin kuin koko projektimassan osalta. 

“Yhteistyömme alusta alkaen on ollut selvää, että Gallant on taloushallinnon osaaja, joka ei vain suorita vaan pyrkii ratkaisemaan asioita. Näin he pystyvät palvelemaan asiakkaitaan sekä kehittämään omaa toimintaansa rakennusalalla entistä paremmaksi”, sanoo Fondionin tuotekehityksestä ja myynnistä vastaava Mauno Valli

Fondion sparraa Gallantia tarjoamalla taloushallinnon tietoaan automaattisesti jo hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien. Yhteisille asiakkaille tämä konkretisoituu kokonaisvaltaisempina tilitoimistopalveluina.

“Helppokäyttöisen palvelualustamme avulla pystymme tuomaan niin yrittäjälle kuin tilitoimistolle oikeaa ja ajantasaista tietoa yrityksen taloudesta. Tämä mahdollistaa myös toistemme palvelemisen entistä tehokkaammin, eli puhutaan ikää kuin winwinwin-tilanteesta”, kiteyttää Fondionin CEO Jukka-Pekka Tahkola

Enemmän kumppani kuin kirjuri

Rakentaminen on oiva esimerkki toimialasta, joka sisältää monia, huomioon otettavia erityispiirteitä kirjanpidon ja taloushallinnon näkökulmasta. Syyt poikkeavuuksiin löytyvät niin rakennusalan tarkasta viranomaisvalvonnasta ja ilmoitusvelvollisuudesta kuin myös projektiluonteisuudesta.

“Yleisesti ottaen rakennusalan digitalisaatio on vielä jäljessä moneen muuhun toimialaan verrattuna – ja tarpeet vaihtelevat riippuen siitä, minkälaisia urakkamuotoja on käytössä. Lisäksi rakennusalalla on paljon pieniä keikkatöitä tekeviä yrityksiä, joissa laskutus on edelleen hyvin manuaalista sekä työlästä. Siksi automatiikan hyödyntäminen ja valjastaminen osaksi päivittäistä arkea helpottaa yrittäjää aivan uudella tavalla.”

Monissa rakennusalan yrityksissä tarjoukset myös lasketaan edelleen Excelissä tai muussa irrallisessa järjestelmässä, jolloin tietoa jää valtavasti hyödyntämättä. Tällä hetkellä esimerkiksi materiaalien kustannukset elävät jatkuvasti, jolloin yrityksellä ei ole ajantasaista tietoa tarjouslaskennan tai hinnoittelun taustalla.

“On tärkeää, että tilitoimisto ymmärtää rakennusliikkeen arjen ja etenkin prosessit talouden osalta. Meidän korviimme on kantautunut, että Gallant on enemmänkin kumppani kuin kirjaamo – eli konsultoiva ote on se lisäarvo, joka nostaa tilitoimiston asiakaskokemuksen ja yhteistyön aivan uudelle tasolle”, Valli pohtii.

Menestyksen kulmakivenä liiketoiminnan läpinäkyvyys

Gallant ja Fondion jakavat saman intohimon: luoda yrityksille parempaa kannattavuutta sekä tarjota ajansäästöä tehokkailla palveluratkaisuilla. Ja toisin kuin usein luullaan, tähän ei yrittäjältä tarvita IT- tai talousjohtajatason omistautumista – aito kiinnostus oman yrityksen toimintojen tehostamiseen, järkevöittämiseen sekä kannattavuuden parantamiseen riittää.

“Ennen Fondionin perustamista olemme itse eläneet asiakkaan roolissa pitkään, joten tunnistamme tarpeet pöydän molemmin puolin. Automaation tuoma suurin hyöty on täyden läpinäkyvyyden saavuttaminen liiketoimintaan niin yritys- kuin henkilötasolla.”

Yrityksen koko ei myöskään vaikuta taloudenohjauksen tarpeeseen, sillä suurten ohella myös pienet ja keskisuuret rakennusalan toimijat hyötyvät siitä merkittävästi. Kannattavuuden keskiössä ovat monipuoliset kokonaisratkaisut sekä läpinäkyvä tiedonkulku eri osapuolten välillä.

“Gallantin kanssa meillä on niin sanotusti kanava on auki molempiin suuntiin ja olemme yhdessä pohtineet, miten voisimme kehittää Fondionia palvelemaan entistä kattavammin myös tilitoimiston vaatimuksia. Olemalla vähemmän kilpailijoita ja enemmän kumppaneita  olemme eniten hyödyksi sekä toisillemme että koko sidosryhmälle”, Valli päättää. 

Etsitkö rakennusalan tuntevaa talouden asiantuntijaa? Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

On tärkeää, että tilitoimisto ymmärtää rakennusliikkeen arjen ja etenkin prosessit talouden osalta. Konsultoiva ote on se lisäarvo, joka nostaa tilitoimiston asiakaskokemuksen ja yhteistyön aivan uudelle tasolle
Mauno Valli, Fondion

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.