SVOP-rahaston ja pääomalainan erot oman pääoman vahvistamisessa

SVOP-rahaston ja pääomalainan erot oman pääoman vahvistamisessa

Osakeyhtiössä oman pääoman vahvistamiseen voidaan käyttää pääomalainaa tai sijoitusta SVOP-rahastoon.

Osakeyhtiön osakkeenomistajien tehdessä yhtiöön oman pääoman vahvistamiseen tähtäävän sijoituksen, käytetään pk-yrityksessä useimmiten pääomalainaa tai sijoitusta sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon. Kerromme näiden edellä mainittujen sijoitustapojen olennaiset erot sekä niiden soveltumisesta eri tilanteisiin.

Sijoitus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP)

Sijoitus SVOP-rahastoon on nimensä mukaisesti omaa pääomaa, eikä siihen yhtiön näkökulmasta tarkasteltuna liity palautusvelvollisuutta tai eräpäivää. Koska SVOP-sijoitus on yhtiön omaa rahaa, on se yhtiölle myös koroton.

Sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon voidaan toteuttaa osakeannin yhteydessä, jolloin päätöksen sijoituksen vastaanottamisesta ja siihen liittyvästä osakeannista tekee yhtiökokous. Vaihtoehtoisesti sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon voidaan suorittaa vastikkeettomana sijoituksena SVOP-rahastoon, jolloin riittää hallituksen päätös sijoituksen vastaanottamisesta.

SVOP-sijoitus tulee lähtökohtaisesti yhtiön kaikkien osakkeenomistajien hyväksi. Jos yhtiökokous aikanaan päättää palauttaa SVOP-sijoituksen, maksetaan sijoitus lähtökohtaisesti kaikille osakkeenomistajalle heidän omistustensa suhteessa, riippumatta siitä, kuka sijoituksen on aikanaan tehnyt. Mahdollinen palautus on saajalleen joko verovapaa tai veronalainen riippuen siitä, kuka sijoituksen on tehnyt ja paljonko aikaa sijoituksen tekemisestä on kulunut.

Pääomalainan antaminen osakeyhtiölle

Pääomalaina on laina, jonka pääoma ja korko saadaan maksaa lainaajalle vain osakeyhtiölain mukaisesti. Pääomalainan takaisinmaksun ja sen korkojen maksun etuoikeus on heikompi kuin muilla lainoilla. Pääomalaina on lähtökohtaisesti vieraaseen pääomaan kirjattava erä, joka voidaan tietyissä tilanteissa laskea mukaan omaan pääomaan sitä korjaavana eränä.

Koska pääomalainassa on kyse velasta, liittyy siihen yleensä palautusvelvollisuus velkakirjan mukaisena eräpäivänä. Kun pääomalaina maksetaan takaisin lainanantajalle, on lainapääoman takaisinmaksu lainaajan näkökulmasta verovapaa. Lisäksi pääomalaina on yleensä korollinen, eli lainasta aiheutuu kustannuksia yhtiölle laina-aikana.

Pääomalaina maksetaan takaisin lainaajalle tai sille, kenelle velkakirja on siirtynyt. Pääomalainan nostamisesta ja takaisinmaksusta päättää osakeyhtiön hallitus osakeyhtiölain ja velkakirjan ehtojen mukaisesti.

Kumpaa kannattaa suosia, SVOP-sijoitusta vai pääomalainaa?

Pääomalaina ja SVOP-sijoitus soveltuvat molemmat osakeyhtiön oman pääoman vahvistamiseen. SVOP-sijoitus sopii tarkoitukseen paremmin, jos sijoitusta ei ole lähiaikoina tarkoitus maksaa takaisin. Lisäksi joissain erikoistilanteissa edellytyksenä on, että lisäsijoitus myös kirjanpidossa merkitään omaan pääomaan, jolloin SVOP-sijoitus on tavallista pääomalainaa toimivampi vaihtoehto.

Pääomalaina sopii paremmin tilanteisiin, joissa varat on tarkoitus maksaa takaisin ja ne halutaan maksaa nimenomaan sille taholle, joka rahat on yhtiöön sijoittanut. Pääomalaina sopii SVOP-sijoitusta paremmin tilanteeseen, jossa sijoittaja haluaa säilyttää useamman omistajan osakeyhtiössä jonkinasteisen kontrollin sijoitettuihin varoihin ilman, että yhtiössä järjestetään osakeantia tai muutetaan yhtiön omistussuhteita.

Mikäli tarvitset neuvoja SVOP-rahastoon tai pääomalainaan liittyen, ota meihin yhteyttä! Asiantuntijamme auttavat mielellään.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Iiro Säilä

Financial Advisor

Yhteystiedot

iiro.saila@gallant.fi

Iiro Säilä

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.