Mihin yrityksen omaisuuteen sukupolvenvaihdoshuojennus soveltuu?

Mihin yrityksen omaisuuteen sukupolvenvaihdoshuojennus soveltuu?

Sukupolvenvaihdoshuojennus saattaa yllättäen soveltua vain osaan yhtiön varallisuudesta.

Yritystoiminnan aikana kertyvän omaisuuden sijoittaminen on yleistä, ja taloudellisesti myös perusteltua, verrattuna ylimääräisen omaisuuden säilyttämiseen yrityksen pankkitilillä. Yrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä voi kuitenkin tulla vastaan ikävä yllätys, sillä lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennus saattaa soveltua vain osaan yhtiön varallisuudesta.

Tästä hyvänä esimerkkinä seuraava tilanne:

Hallinto-oikeuden ratkaisussa (Vaasan HAO 22.12.2023 1767/2023) käsiteltiin sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltumista yhtiöön, jonka liikevaihdosta pääosa muodostui kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluiden tuottamisesta. Sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen yhteydessä oli haettu ennakkoratkaisua Verohallinnolta. Ratkaisun mukaan sukupolvenvaihdoshuojennus (spv-huojennus) ei kuitenkaan soveltunut kaikkeen yhtiön varallisuuteen, ja siksi yhtiön omistamia asunto-osakkeita rajattiin huojennuksen ulkopuolelle.

Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen, jossa vaadittiin asunto-osakkeiden arvon huomioimista osana huojennusta.

Hallinto-oikeuden mukaan sukupolvenvaihdoshuojennusta ei voitu soveltaa kyseisiin asunto-osakkeisiin, koska ne oli hankittu sijoituksiksi. Lisäksi asunto-osakkeet muodostivat merkittävän osan yhtiön nettovarallisuudesta. Vaikka asunto-osakkeet oli hankittu yhtiön voittovaroilla, niiden ei katsottu liittyvän yritystoimintaan. Hallinto-oikeus ei pitänyt riittävänä perusteena myöskään sitä, että asunto-osakkeiden omistuksen avulla oli mahdollistettu yritykselle uusien palvelusopimusten hankinta tai että niitä oli käytetty yhtiön lainojen vakuutena.

Tämä hallinto-oikeuden ratkaisu osoittaa, että sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltuminen kaikkeen yhtiön varallisuuteen ei ole aina selvää. Kyseessä on myös linjanmuutos aikaisempaan nähden, sillä vielä ratkaisussa KHO 2009 taltio 1491 tasetta ei avattu tilanteessa, jossa noin 60 prosenttia taseen loppusummasta kuului tuloverolain, eli TVL-tulolähteeseen.

Taseaukaisua (taseen yksityiskohtaisempaa jakamista elinkeinotoiminnan varallisuuteen, johon spv-huojennus soveltuu, ja muuhun varallisuuteen, johon spv-huojennus ei sovellu) on aiemman KHO:n ratkaisukäytännön mukaan pidetty poikkeuksellisena. Tästä esimerkkinä lähtökohdiltaan melko erityinen ratkaisu KHO 2018:163, jossa kyseessä oli lääkärin omistama yhtiö ja sukupolvenvaihdos oli tarkoitus toteuttaa siirtämällä yritys lapsille, jotka eivät ole lääkäreitä. Lisäksi tässä tapauksessa yrityksen varallisuus koostui pääosin liiketoimintaan kuulumattomista varoista (taulut ja juhlavarat), joiden ei katsottu olevan tarpeen yhtiön elinkeinotoiminnan harjoittamiseen tai jatkamiseen eikä työpaikkojen turvaamiseen. Päätöksen mukaan elinkeinotoiminnan ulkopuolisia varoja ei tullut ottaa huomioon laskettaessa yhtiön varallisuutta.

KHO:n päätös on ymmärrettävissä, sillä tässä tapauksessa lapset eivät olisi voineet täysipainoisesti harjoittaa lääkäritoimintaa ja samalla muun varallisuuden arvo on ollut merkittävä. Vastaavaa argumentaatiota ei voi käyttää vastaavalla tavalla aiemmin esitetyssä Vaasan hallinto-oikeuden tapauksessa. Mikäli Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun linja säilyy tuomioistuimissa, se tulee kiristämään verotuskäytäntöä sukupolvenvaihdoslahjoituksissa. Tämä tapaus voi siis olla merkittävä käännekohta siinä, miten sukupolvenvaihdoshuojennusta sovelletaan yrityksen hallussa olevan sijoitusvarallisuuden osalta.

Sukupolvenvaihdoshuojennus ei sovellu kaikille yrityksille

On myös syytä huomioida, että on yrityksiä, joihin sukupolvenvaihdoshuojennus ei ylipäätään sovellu. Tästä esimerkkinä tuore KHO ratkaisu 2024:68, jossa yhtiön arvopaperikauppaa ei pidetty perintö- ja lahjaverolain huojennussäännöksessä tarkoitettuna yritystoimintana ja huojennusta ei siksi voitu myöntää.

Muista asiantuntijan tuki sukupolvenvaihdoksessa

Näiden esimerkkien kautta voidaan todeta, että sukupolvenvaihdoshuojennuksessa tärkeää on huolellinen suunnittelu ja valmistautuminen sekä ammattitaitoinen neuvonta kaikilla osa-alueilla. Suunnitteluun kannattaa ottaa alusta asti mukaan asiantuntijat, jotta voit varmista sujuvan siirtymisen uudelle sukupolvelle.

Jos sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on ajankohtaista, me Gallantilla voimme auttaa kaikissa järjestelyn vaiheissa aina suunnittelusta toteutukseen. 

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.