Rahoituksen järjestäminen on tärkeä osa yrityskauppaa

Rahoituksen järjestäminen on tärkeä osa yrityskauppaa

Yrityksen rahoituksen järjestäminen edellyttää eri rahoitusvaihtoehtojen tuntemista sekä ymmärrystä niiden hyödyntämisestä ja yhdistämisestä.

Rahoituksen järjestäminen on olennainen osa onnistunutta yrityskauppaa. Riittävällä rahoituksella varmistetaan, että kaupan kohteesta sovittu kauppahinta saadaan maksettua sovitusti ostajalta myyjälle. Rahoituksella varmistetaan myös ostettavan yrityksen toiminnan jatkuminen ja se, että yrityksellä on käytössään riittävästi rahaa toiminnan jatkamiseen myös yrityskaupan jälkeen.

Mitä rahoituksen hakemisessa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

Yrityskauppaan liittyvä arvonmääritys

Yrityskaupan rahoitusta varten on selvitettävä kaupan kohteena olevan yrityksen tai sen liiketoiminnan arvo, jotta kaupan kohteesta maksettava summa on oikealla tasolla.

Yrityskauppaan liittyvässä yrityksen arvonmäärityksessä otetaan tyypillisesti huomioon yrityksen tulontuottokyky, yrityksen varallisuus sekä alan yleinen markkinatilanne. Lisäksi tulee huolellisesti määrittää, kuinka paljon yritys tarvitsee rahoitusta kaupan jälkeen, jotta sen toiminta voi jatkua häiriöttä ja suunnitellulla tavalla. Esimerkiksi mahdollisten kaupan jälkeisten investointien tai toteutettavien muutosten vaikutukset on hyvä huomioida, jotta yrityksen kassa riittää muutosten läpivientiin yrityskaupan jälkeen. Tarvittaessa rahoittajan kanssa kannattaa sopia lyhennysvapaata rahoituksen alkuun.

Rahoituksen edellytykset ja suunnittelu

Yrityskauppaan on mahdollista hankkia rahoitusta useista eri lähteistä, kuten pankeista, Finnveralta, pääomasijoittajilta ja muilta yritysrahoituksen tarjoajilta. Yrityskaupan rahoitettavuuteen vaikuttavat samat asiat rahoittajasta riippumatta. Useimmiten edellytyksenä rahoituksen saamiselle on ostokohteen voitollisuus sekä ostokohteen positiivinen oma pääoma.

Rahoituksen saantia helpottaa rahoituksen huolellinen suunnittelu. Jo rahoituksen hakuvaiheessa on hyödyllistä suunnitella mitä rahoitusinstrumentteja rahoituksessa voi hyödyntää, mitä vakuuksia rahoittajille voidaan tarjota ja kuinka paljon yritys itse voi rahoittaa kokonaisuudesta. Yrityskaupoissa hyödynnettäviä vakuuksia ovat muun muassa Finnveran takaukset, yrityskiinnitykset, yrityksen kiinteä omaisuus sekä muut vakuudet. Tyypillisesti yrityskaupassa vaadittava omarahoitusosuus vaihtelee 20–30 % välillä rahoitettavan kokonaisuuden mukaan. Rahoitusta suunnitellessa kannattaa myös huomioida se, että tyypillisesti rahoittajien myöntämät maksuajat vaihtelevat enintään 5–6 vuoden välillä.

Rahoitushakemus ja sen liitteet

Useimmat rahoittajat edellyttävät rahoitushankkeesta kirjallista rahoitushakemusta. Varsinaisen rahoitushakemuksen lisäksi rahoittajat edellyttävät yleensä ajantasaista liiketoimintasuunnitelmaa, jossa on kuvattu miten hankkeeseen sijoitetut rahat palautuvat yritykselle ja edelleen rahoittajalle. Liiketoimintasuunnitelman liitteeksi on syytä laatia myös ennustelaskelmat kokonaisuudesta, jotta sekä yritys itse että rahoittaja voivat saada paremman käsityksen rahoitettavan kokonaisuuden kassavirrasta. Tämän lisäksi rahoittajat arvioivat niin ostajaa kuin kaupan kohdettakin mm. edellisten vuosien tilinpäätösten ja ajantasaisen kirjanpidon perusteella. Tilinpäätökset ja ajantasaiset kirjanpidon raportit kannattaa liittää heti rahoitusta haettaessa rahoitushakemuksen liitteeksi, minkä vuoksi yrityskauppaa suunnittelevan yrityksen kannattaa pitää taloushallinto jatkuvasti ajan tasalla. Jos kyseessä on konserni, ovat rahoittajat myös kiinnostuneita konsernin raporteista ja laskelmista vaikka konsernitilinpäätöstä ei laadittaisikaan. Ajantasainen taloushallinto mahdollistaa yrityksen rahoituksen saamisen, minkä lisäksi se myös helpottaa yrityksen menestyksekästä johtamista kun taloudelliset tiedot ovat käytettävissä päätöksenteon tueksi.

Miten yrityksen rahoitettavuutta voi parantaa?

Huolellinen rahoituksen suunnittelu ja tulevien rahoitushankkeiden ennakointi parantavat yrityksen rahoitettavuutta. Yrityksen hyvä taloudellinen tilanne luonnollisesti parantaa rahoitettavuutta ja yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja omavaraisuus ovatkin rahoituksen järjestämisessä olennaisia tunnuslukuja. Niiden lisäksi yrityksen rahoitettavuuteen vaikuttavat myös oikeat kirjanpidolliset valinnat, sillä kirjanpidollisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa välillisesti esimerkiksi yhtiön omaan pääomaan aktivoimalla mahdolliset tutkimus- ja kehitysmenot. Joissain tilanteissa myös yritysjärjestely esimerkiksi konsernin sisällä voi parantaa yrityksen rahoitettavuutta.

Me voimme auttaa yrityksen rahoituksen suunnittelussa ja hakemisessa

Yrityksen rahoituksen järjestäminen edellyttää eri rahoitusvaihtoehtojen tuntemista sekä osaamista niiden hyödyntämisestä ja yhdistämisestä. Asiantuntijamme kanssa takaat onnistuneen yrityksen rahoituksen.

Mikäli haluat kuulla lisää, jätä yhteydenottopyyntö. Me autamme mielellämme!

Etsitkö rahoitusta?

Oikeanlainen rahoitus mahdollistaa liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen. Lataa maksuton opas ja lue lisää.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Iiro Säilä

Financial Advisor

Yhteystiedot

iiro.saila@gallant.fi

Iiro Säilä

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.