Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa liiketoimintaasi?

Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa liiketoimintaasi?

Miten uutta verokantaa sovelletaan eri tilanteissa ja mitä yritysten tulee ottaa huomioon valmistautuessaan muutokseen?

Hallituksen esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 % 1.9.2024 alkaen. Tämä muutos vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan ja on tärkeää ymmärtää, miten uutta arvonlisäveroprosenttia sovelletaan eri tilanteissa. Tästä blogista löydät tiivistetysti keskeiset asiat, jotka yritysten tulisi ottaa huomioon valmistautuessaan muutokseen.

Uusi verokanta astuu voimaan 1.9.2024

Ensimmäinen ja ehkä tärkein asia on, että uutta 25,5 %:n arvonlisäverokanta sovelletaan kaikkiin palveluihin ja tavaroihin, jotka toimitetaan tai suoritetaan 1.9.2024 jälkeen. Tämä tarkoittaa, että vaikka sopimus olisi tehty ennen syyskuuta, uusi verokanta tulee käyttöön, jos toimitus tai suoritus tapahtuu 1.9. jälkeen. Tämä korostaa tarvetta toimituspäivien seurantaan.

Ennakkomaksut ja nykyinen verokanta

Jos palvelusta tai tavarasta on saatu ennakkomaksu ennen verokannan korotusta, tähän ennakkomaksuun sovelletaan nykyistä 24 % arvonlisäverokantaa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa toimitus tapahtuu vasta syyskuun jälkeen. On tärkeää, että yritykset pitävät kirjaa ennakkomaksuista ja soveltavat oikeaa verokantaa niihin.

Osamaksukauppa

Osamaksukaupassa arvonlisäveron määräytymiseen vaikuttaa tavaran luovutushetki. Esimerkiksi, jos asiakas tilaa uuden auton toukokuussa 2024, mutta auto luovutetaan vasta syyskuussa, auton myyntiin sovellettava verokanta on 25,5 %. Tämä korostaa sitä, että tilauspäivämäärä, sopimuksen allekirjoituspäivämäärä tai rekisteröintipäivämäärä eivät vaikuta arvonlisäverokantaan, vaan ratkaisevaa on tavaran luovutusajankohta.

Keskeneräiset palvelut ja urakat

Palveluissa, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan sitä arvonlisäverokantaa, joka on voimassa palvelun valmistuessa. Tämä tarkoittaa, että jos urakan osat on suoritettu ennen 1.9., niihin sovelletaan nykyistä 24 % verokantaa, ja 1.9. jälkeen suoritetut osat menevät uudella 25,5 % verokannalla. Jos urakan osista maksetaan ennakkoon ennen 1.9., niiden arvonlisäverokanta on 24 %.

Tuonnit ja hankinnat EU:n ulkopuolelta/Suomesta

Verovelvollisuus syntyy, kun tavara saapuu EU:n tullialueelle ja tulliselvitys tehdään. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen 1.9.2024 Suomeen saapuneisiin ja tulliselvitettyihin tavaroihin sovelletaan 24 %:n verokantaa. 1.9.2024 tai sen jälkeen saapuneisiin ja tulliselvitettyihin tavaroihin sovelletaan 25,5 %:n verokantaa.

EU-ostot

Toisesta EU-maasta saapuvien tavaroiden verovelvollisuus syntyy, kun tavara saapuu Suomeen. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen 1.9.2024 saapuneisiin tavaroihin ja ostettuihin palveluihin sovelletaan vanhaa 24 %:n verokantaa. Tarkkuus kuljetusasiakirjojen kanssa on tärkeää EU-ostoissa, jotta tiedettäisiin aukottomasti kumpaa verokantaa hankintaan pitää soveltaa.

Mitä yritysten tulisi tehdä?
  • Arvioi nykyiset sopimukset ja toimitusajat: Varmista, että tiedät, milloin palvelut tai tavarat toimitetaan, ja sovella oikeaa verokantaa.
  • Tarkista ennakkomaksut: Pidä kirjaa kaikista ennakkomaksuista ja varmista, että niihin sovelletaan oikeaa verokantaa.
  • Kommunikoi asiakkaiden kanssa: Informoi asiakkaita verokannan muutoksesta ja siitä, miten se vaikuttaa heidän tilauksiinsa.
  • Päivitä laskutusjärjestelmät: Varmista, että laskutusjärjestelmäsi on ajan tasalla ja pystyy käsittelemään eri verokantoja.
  • Mieti toisiko ennakkomaksujen periminen sinun liiketoiminnassasi lisäarvoa asiakkaille, näin he pääsisivät hyötymään matalamammasta verokannasta mahdollisimman pitkään. Yrityksen kannalta katsottuna tässä on merkittävä mahdollisuus aikaistaa kassavirtoja.
  • Verohallinto julkaisee tarkemmat ohjeet yleisen arvonlisäverokannan muutokseen liittyen kesäkuun alussa. On tärkeää seurata näitä ohjeita ja varmistaa, että yrityksesi toimintatavat ovat ajan tasalla tämän muutoksen myötä. Seuraamme ohjeiden ilmestymistä ja tiedotamme olennaisista yksityiskohdista.
Lopuksi

Arvonlisäverokannan muutos tuo mukanaan useita käytännön haasteita, mutta huolellisella suunnittelulla ja valmistautumisella yritykset voivat varmistaa, että ne noudattavat uusia säännöksiä oikein, minimoivat mahdolliset riskit ja hyödyntävät kaikki mahdollisuudet. Pysy ajan tasalla ja varmista, että yrityksesi on valmis kohtaamaan nämä muutokset!

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Hanna Rantala

Tax Manager

Hanna Rantala

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.