Osakeyhtiön purkaminen ja selvitystila – Miten osakeyhtiö lopetetaan?

Osakeyhtiön purkaminen ja selvitystila – Miten osakeyhtiö lopetetaan?

Osakeyhtiö ei lopu, vaikka sen toiminta päättyisi. Miten osakeyhtiöön liittyvistä velvoitteista pääsee eroon?

Toisinaan osakeyhtiön yritystoiminta päättyy esimerkiksi liiketoiminnan myynnin, yrittäjän eläköitymisen tai toiminnan lopettamisen seurauksena. Osakeyhtiö ei kuitenkaan lopu, vaikka sen toiminta päättyisi ja niin sanotun pöytälaatikkoyhtiönkin tulee laatia vuosittain tilinpäätös ja veroilmoitus sekä järjestää yhtiökokous tilinpäätöksen vahvistamiseksi. Miten näistä velvoitteista sitten pääsee eroon ja miten osakeyhtiö oikein lopetetaan, kun usein kuulee osakeyhtiön lopettamisen olevan paljon hankalampaa kuin sen perustamisen?

Mitä toimenpiteitä tulee hoitaa ennen osakeyhtiön lopettamista?

Osakeyhtiötä on joissain yhteyksissä nimitetty lopulliseksi yritysmuodoksi, ja koska osakeyhtiön osakkeenomistajat eivät vastaa yhtiön veloista, on osakeyhtiön lopettaminen melko tarkasti säännelty osakeyhtiön velkojien suojaamiseksi. Osakeyhtiötä purettaessa on noudatettava tarkkaa velkojiensuojamenettelyä, sillä mahdolliset tuntemattomiksi jääneet velkojat menettävät oikeutensa velkoa saamisiaan yhtiöltä sen jälkeen, kun yhtiö on asianmukaisesti purettu.

Yhtiö voidaan purkaa vapaaehtoisen selvitystilan kautta, mutta ennen yhtiön asettamista selvitystilaan kannattaa jo liiketoiminta ajaa alas ja esimerkiksi päättää sopimukset, joita ei enää selvitystilan aikana tarvita. Ennen selvitystilaa laaditaan myös yhtiön kirjanpito ajan tasalle ja vahvistetaan mahdollisesti vahvistamatta olevat tilinpäätökset.

Mitä osakeyhtiön selvitystila tarkoittaa?

Vapaaehtoisen selvitystilan tarkoituksena on osakeyhtiön varojen ja velkojen selvittäminen sekä omaisuuden realisointi ja jäljellä olevien velkojen maksu. Selvitystilassa yhtiölle nimetään selvitysmies, joka vastaa selvitystyöstä. Selvitystilan aikana järjestetään myös osakeyhtiölain vaatima velkojienkuulutusmenettely, minkä tarkoituksena on suojata yhtiön velkojia purkamiselta silloin kun purettavalla yhtiöllä on velkoja maksamatta.

Velkojienkuulutusmenettelyssä velkojat voivat ilmoittaa kaupparekisteriviranomaiselle vastustavansa yhtiön purkamista, jolloin yhtiön purkaminen on mahdollista vasta kun purkamista vastustaneet velkojat ovat saaneet maksun saatavistaan. Vapaaehtoisen selvitystilan päätteeksi yhtiön jäljelle jäävät varat jaetaan yhtiön osakkeenomistajille jako-osuutena heidän osakeomistuksensa suhteessa.

Miten osakeyhtiön selvitystila ja purkaminen käytännössä hoidetaan?

Käytännössä osakeyhtiön lopettaminen prosessina on velkojienkuulutusten vuoksi melko pitkä ja osakeyhtiön lopettamisprosessi kestää yleensä vähintään 6 kk. Osakeyhtiön lopettamisen vaiheet ovat karkeasti seuraavat:

  • Osakeyhtiön asettaminen yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilaan ja selvitysmiehen nimeäminen sekä tähän liittyvien dokumenttien laadinta.
  • Selvitystilan ilmoittaminen kaupparekisteriin ja velkojienkuulutusten hakeminen, kaupparekisteri-ilmoituksen laadinta (velkojienkuulutusten kesto 3–4 kk).
  • Selvitystilan aikana yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, omaisuuden myynti/realisointi tarvittaessa ja velkojen maksaminen.
  • Lopputilityksen, selvitysmiehen kertomuksen, tarvittavien veroilmoitusten sekä muiden tarvittavien lopettamisdokumenttien laadinta selvitystilan ajalta ja viimeiseltä tilikaudelta.
  • Lopputilityksen ja selvitysmiehen kertomuksen vahvistaminen, jäljelle jäävien varojen jako omistajille sekä purkautumisen ilmoittaminen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi, minkä jälkeen yhtiö poistuu kaupparekisteristä.

Etsitkö asiantuntijaa, joka voisi auttaa osakeyhtiön purkamisessa? Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

Apua yritysjärjestelyihin

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Iiro Säilä

Financial Advisor

Yhteystiedot

iiro.saila@gallant.fi

Iiro Säilä

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.