Muutosturvapalvelu luo turvaa irtisanomistilanteissa

Muutosturvapalvelu luo turvaa irtisanomistilanteissa

Muutosturvapalvelu, uudelleensijoitusvalmennus, outplacement... Monta eri nimeä, mutta tavoite kaikissa sama: turvata henkilöstöön liittyvät muutostilanteet.

Henkilöstömuutosten taustalla on aina tarve turvata yrityksen toiminta parhaalla mahdollisella tavalla, mutta työntekijöille muutokset ovat usein kova paikka. Muutosturvapalvelun avulla voidaan varmistaa, ettei työntekijä jää tyhjän päälle. Palvelu tarjoaa tukea muutokseen ja helpottaa työntekijän uuden suunnan löytämistä mahdollisimman pian irtisanomisen jälkeen.

Mikä on muutosturva?

Muutosturva on palvelu, joka on kehitetty tukemaan irtisanottuja henkilöitä heidän tulevaisuuden haaveiden tavoittelussa. Muutosturva auttaa työntekijää muutostilanteessa erilaisin keinoin, joita voivat olla erilaiset koulutukset ja valmennukset. Tavoitteena on turvata irtisanotun työntekijän asemaa mahdollisimman pian muutostilanteen jälkeen ja tarjota tukea vahvistamaan työntekijän askeleet kohti uutta uraa.

Muutosturva työntekijän näkökulmasta

Ensimmäisiä työntekijän ajatuksia irtisanomisen jälkeen on usein ”miten mä oikein pärjään”. Muutosturva ei jätä työntekijää yksin, vaan tukee muutoksessa ja helpottaa irtisanotun työntekijän työllistymistä mahdollisimman pian irtisanomisen jälkeen. Valmennus tarjoaa ajantasaista tietoa työmarkkinoista, työnhausta ja hakukanavista ihan perusasioista lähtien. Lisäksi se antaa valmiuksia ja työkaluja työnhaun helpottamiseksi.

Voi olla, ettei työntekijän ole aiemmin tarvinnut tehdä CV:tä tai työhakemusta, saati että olisi tietoa haettavista tuista tai työllistymisestä, mikäli hän on työllistynyt suoraan opintojen jälkeen. Jos edellisestä työnhausta on aikaa useita vuosia, ovat monet käytännöt ja tuet voineet muuttua sinä aikana. Valmennuksessa huomioidaan jokaisen lähtökohdat ja yksilölliset tarpeet. Sen tavoitteena on myös avata silmiä uusille mahdollisuuksille sekä ylläpitää motivaatiota työnhakuun tai kouluttautumiseen.

Muutosturva yrityksen näkökulmasta

Muutosturva on yrityksille aina ajankohtainen aihe, sillä siinä on kyse yksilön tukemisesta. Muutosturvapalvelu on suunnattu erityisesti sellaisille yrityksille, jotka haluavat tarjota apua ja kannustaa henkilöitä, joista heidän on luovuttava esimerkiksi tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi. Valmennuksen avulla yrityksellä on mahdollisuus tukea työntekijää, vaikka yhteinen matka ei enää syystä tai toisesta jatkuisikaan. Parhaassa tapauksessa irtisanottu työntekijä voi työllistyä uudelleen jo valmennuksen aikana, ja näin myös irtisanotulle jää tilanteesta huolimatta yrityksestä hyvä fiilis.

Henkilöstöä koskevat muutokset aiheuttavat työntekijöiden keskuudessa usein erilaisia pelkoja, tyhjyyden tunnetta ja muutoksia työtehtävissä. Muutokset vaikuttavat väistämättä myös ryhmädynamiikkaan ja voivat jättää isonkin aukon työyhteisöön työkaverin lähtiessä. Siksi muutosturvapalvelulla on suuri merkitys myös jatkavan henkilöstön motivaatioon ja vallitsevaan työilmapiiriin irtisanomisten yhteydessä. On tärkeää luoda turvaa myös jääville työntekijöille ja helpottaa heidän suhtautumistaan irtisanomistilanteeseen.

Haluatko tarjota esihenkilöille valmennusta oman tiimin tukemiseen YT-neuvottelujen jälkeen? Meiltä saat tarvittaessa myös ryhmävalmennusta näihin tilanteisiin.

Työnantajalla, joka tukee irtisanotun työntekijän uudelleentyöllistämistä, on mahdollisuus erottautua positiivisesti muista työnantajista myös henkilöstöä koskevissa muutostilanteissa. Muutosturvaa tarjoamalla voidaan vaikuttaa myönteisesti siihen mielikuvaan, joka työnantajasta muodostuu.

Valitse muutosturvakumppanisi huolella, jotta työntekijäsi saa parhaan mahdollisen avun ja tuen.

 

Milloin yrityksen on tarjottava työntekijälle muutosturvaa?

Yrityksen on tarjottava työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, mikäli seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät:

  • Yritys työllistää yli 30 henkilöä ja
  • Työntekijän työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta ennen irtisanomista.

On ensiarvoisen tärkeää, että työnantaja suosittelee irtisanotulle työntekijälle valmennusta ja sitoutuu mukaan prosessiin. Valmennus turvaa kaikki osapuolet ja vaikuttaa irtisanotun työntekijän lisäksi myös niihin työntekijöihin, joille työkaverista luopuminen tekee kipeää.

Muutosturvapalvelua työntekijöilleen voivat tarjota myös yritykset, joilla aiemmin mainitut kriteerit eivät täyty. Mikäli haluat kannustaa työntekijää eteenpäin valmennuksen keinoin, mikään ei estä tekemästä niin.

Nappaa tästä HR Advisorimme Miran vinkit muutosturvaan:

  1. Ota riittävän ajoissa yhteys meihin
  2. Sovitaan palaveri ja keskustellaan yrityksenne tarpeista
  3. Käynnistetään prosessi joustavasti

Tutustu muutosturvapalveluun 

Me voimme hoitaa muutosturvapalvelun puolestasi

Meiltä saat tueksesi valmiiksi hiotut prosessit, laajat kumppaniverkostot ja asiantuntevat valmentajat, jotka ovat perehtyneet asiaan. Me Gallantilla haluamme välittää myös teidän yritykseenne hyvää työilmapiiriä ja auttaa työntekijää löytämään hänelle sopivan polun kohti uusia unelmia. 

Ricohin vahvana toimintaperiaatteena on välittäminen ja kaikkien sidosryhmiemme hyvinvointi. Haluamme toimia vastuullisesti myös muutostilanteissa. Muutosturvapalvelun avulla voimme tarjota tukea ja auttaa työntekijää työllistymään mahdollisimman pian irtisanomisen jälkeen.

Olemme saaneet valmennettavilta positiivista palautetta. He ovat kertoneet saaneensa muutostilanteessa valmennuksesta välittävää tukea ja vinkkejä juuri oikeaan aikaan muutostilanteessa.
Janne Tilli, Managing Director, Ricoh Finland Oy
Tiesithän, että voimme olla tukenasi muutostilanteissa varmistamassa hyvän työilmapiirin myös YT:n tai irtisanomisten jälkeen. Sparrailemme mielellämme kanssasi aiheesta. Laita meille viestiä, niin tuetaan yhdessä henkilöstösi hyvinvointia!
Mira Mäkinen, HR Advisor

Anna meidän auttaa

Kanssamme varmistat hyvän työilmapiirin myös henkilöstömuutosten jälkeen. Laita meille viestiä, niin sparraillaan ja tuetaan yhdessä henkilöstösi hyvinvointia!

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Mira Mäkinen

Head of HR Advisory Services

Mira Mäkinen

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.