Kaupparekisterilaki uudistui - Toimimaton osakeyhtiö kannattaa purkaa

Kaupparekisterilaki uudistui - Toimimaton osakeyhtiö kannattaa purkaa

Toimimattoman osakeyhtiön purkaminen ja purkamisen suunnittelu kannattaa aloittaa nyt.

Vuodenvaihteen lähestyessä lisääntyvät myös tiedustelut mahdollisuudesta purkaa osakeyhtiö vielä kuluvan vuoden aikana. Osakeyhtiön purkaminen edellyttää kuitenkin laissa säädettyä useamman kuukauden kestävää selvitystilaprosessia, eikä osakeyhtiön purkaminen sen vuoksi enää onnistu, jos se aloitetaan pari kuukautta ennen vuodenvaihdetta. Vaikka purkaminen ei enää tämän vuoden puolella onnistukaan, on siitä huolimatta juuri nyt oikea aika aloittaa purkamisen suunnittelu ja purkuprosessi.

Miten kaupparekisterilain uudistus vaikuttaa toimimattomaan osakeyhtiöön?

Kaupparekisterilaki uudistui kesällä 2023 ja kaupparekisterilain uudistuksen tavoitteena on kaupparekisterin tietojen ajantasaisuuden parantaminen. Tavoite on sinällään varsin kannatettava ja lisää yritystoiminnan sujuvuutta. Pöytälaatikkoyhtiöt ja muut toimimattomat yhtiöt, joille ei ole enää selkeää käyttötarkoitusta kannattaa kuitenkin viimeistään nyt siivota pois rekisteristä. Vaikka osakeyhtiön purkaminen ei enää tämän vuoden puolella ole mahdollista, on nyt siitä huolimatta oiva aika aloittaa osakeyhtiön purkaminen ja sen suunnittelu.

Toimimaton osakeyhtiö kannattaa purkaa ensi vuoden aikana, jotta välttyy uuden kaupparekisterilain mukanaan tuomilta lisävelvoitteilta ja niihin liittyviltä sanktioilta. Kun purkaminen ja sen suunnittelu aloitetaan nyt, onnistuu purkaminen sujuvasti ensi vuoden aikana ennen kuin valtaosaa uuden kaupparekisterilain säännöksistä aletaan soveltaa käytännössä. Koska purkamisprosessi kestää lyhimmilläänkin noin kuusi kuukautta, ei asian käynnistämisessä kannata aikailla.

Miten kaupparekisterilaki uudistui ja mitkä ovat sen vaikutukset kaikkiin osakeyhtiöihin?

Kaupparekisterilain uudistus nostaa sanktiomaksuja niille yrityksille, jotka eivät toimita tilinpäätöstään ajoissa kaupparekisteriin. Tämä koskee joulukuussa 2024 ja sen jälkeen päättyviä tilikausia. Valtaosalla yrityksistä seuraava alkava tilikausi tulee päättymään joulukuussa 2024 tai sen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavalta tilikaudelta laiminlyöntimaksu on korkeampi, mikäli tilinpäätöksen toimittaminen myöhästyy säädetystä kahdeksan kuukauden määräajasta. Laiminlyöntimaksu on 150–600 euroa myöhästymisen keston mukaan.

Kaupparekisterilain uudistuksen seurauksena myös kaupparekisteritietojen ajantasaisuuden laiminlyönnistä on tulossa seuraamusmaksuja vuodesta 2025 alkaen. Esimerkiksi yhtiön eri toimielinten tietojen ajantasaisuutta aletaan valvoa. Velvoitteet kiristyvät entisestään vuodesta 2026 alkaen, kun rekisteritiedot ja niiden ajantasaisuus tulee tarkistaa joka vuosi. Käytännössä rekisteritietojen tarkastus hoidetaan niin, että yrityksen edustajan tulee käydä kirjautumassa sähköisessä palvelussa ja merkittävä tiedot tarkastetuksi kerran vuodessa.

Kaupparekisterilain uudistus ja sen perusteella määrättävät uudet seuraamusmaksut koskevat kaikkia osakeyhtiötä, eli myös sellaisia yhtiötä, joilla ei ole mitään toimintaa. Toimimaton osakeyhtiö kannattaa purkaa, jos sille ei ole käyttötarkoitusta tiedossa. Näin säästyy jatkossa monelta vaivalta.

Osakeyhtiön purkaminen ja purkamisen suunnittelu

Osakeyhtiön purkamiseksi vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta tulee sen oma pääoma olla positiivinen. Mikäli näin ei ole, voidaan esimerkiksi velkojien kanssa neuvotella asian järjestämisestä. Ennen purkamisen aloittamista on syytä saattaa yrityksen kirjanpito ja tase ajan tasalle sekä varmistaa että myös rekisterimerkinnät ovat ajantasaiset.

Tilinpäätöshetken lähestyessä voi lopettamiseen valmistautua käymällä läpi yhtiön taseen. Jos tase sisältää omaisuutta, mitä ei enää tarvita, kannattaa tuo omaisuus myydä. Toisaalta jos tase sisältää poistamattomia hankintamenoja hyödykkeistä, joita ei enää ole tai joilla ei ole enää arvoa, tulee nämä kirjata alas taseelta. Rekisterimerkintöjen osalta kannattaa tarkistaa esimerkiksi yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tiedot sekä tilintarkastajamerkinnät.

Käytännössä osakeyhtiön lopettaminen prosessina on velkojienkuulutusten vuoksi melko pitkä ja osakeyhtiön lopettamisprosessi kestää yleensä vähintään puoli vuotta. Selvitystilan aikana nimetään yhtiölle selvitysmies ja järjestetään yhtiölle velkojienkuulutukset. Lisäksi selvitystilan aikana selvitetään yhtiön varallisuusasema, realisoidaan tarvittava omaisuus ja maksetaan yhtiön loput velat. Selvitystilaprosessiin kuuluu lisäksi olennaisena osana selvitysmiehen kertomus, lopputilitys ja erilaisten viranomaisilmoitusten laadinta eri vaiheissa. Selvitystilan päätteeksi yhtiön loput varat jaetaan purkautumisen yhteydessä yhtiön osakkeenomistajille.

Toimimattoman ja pöytälaatikkoon laitetun osakeyhtiön omistajan ja päättäjän kannattaa aktivoitua nyt, niin yhtiö saadaan purettua hyvissä ajoin ennen uuden kaupparekisterilain vaikutusten voimaantuloa!

Tutustu palveluihimme

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Iiro Säilä

Financial Advisor

Yhteystiedot

iiro.saila@gallant.fi

Iiro Säilä

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.