fbpx

Osakeyhtiön verotus: huomioi nämä tilikauden lopussa

Tilikauden päättymisen lähestyessä on hyvä katsoa, miltä yhtiön arvioitu tulos näyttää suhteessa voimassa oleviin ennakkoveroihin. Yhtiöiden ennakkovero määrätään tilikausittain. Tilikauden aikana ennakoihin voi hakea muutosta vaikka useamman kerran.

Tässä kirjoituksessa kerromme, mitä kannattaa huomioida osakeyhtiön verotuksen osalta tilikauden lopussa.

Osakeyhtiöt ja oikea-aikainen verojen maksaminen

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jota verotetaan 20 prosentin yhteisöverokannan mukaan. Verotus kohdistuu nettotuloon, ts. veronalaisiin tuloihin vähennettynä elinkeinotoiminnan menoilla, poistoilla ja vieraan pääoman menoilla. Verotettava tulo ei ole kuitenkaan sama kuin kirjanpidollinen tilikauden tulos, tämä on myös hyvä huomata. Esimerkiksi kirjanpidossa on vähennettävissä tuloksesta kaikki edustuskulut, verotuksessa vain 50 % niistä. Edelleen verotettava tulo tarkoittaa verovuoden tulosta, josta on vähennetty aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut tappiot. 

Osakeyhtiön tulee maksaa tuloveroa verovuoden aikana ennakkoveroina. Ennakkovero perustuu viimeksi päättyneen verotuksen tietoihin eli yleensä edellisen vuoden veroilmoitukseen. Uudella yrityksellä ensimmäisen vuoden ennakkovero perustuu yhtiön tekemään omaan arvioon ja onkin hyvä muistaa hakea yhtiölle ennakkoverot, jotta verot eivät yllätä vasta tilikauden päättymisen jälkeen. Jos osakeyhtiö on maksanut liian vähän veroa ennakkoon, verot täytyy maksaa jälkikäteen jäännösverona. Jos taas veroa on maksettu ennakkoon liikaa, osakeyhtiö saa veronpalautusta. Ennakkoveron suuruus vaikuttaa siihen, kuinka monta maksuerää tilikauden aikana on. Eriä on joko 2 tai 12, ja ne ovat yhtä suuria. Pienin määrättävä ennakkovero on 500 euroa. Tätä pienemmistä summista vero lasketaan vasta lopullisessa verotuksessa.

Verotus toimitetaan siis verovuoden ajalta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet saman kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus pitää kuitenkin antaa jokaiselta tilikaudelta erikseen.

Osakeyhtiön jäännösveron eräpäivä

Jokaisella osakeyhtiöllä on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta. 

Verohallinto lähettää yhteisölle verotuspäätöksen, jossa on laskelma lopullisen veron määrästä. Verotuspäätös on myös OmaVerossa. Verotuspäätöksessä on tiedot mahdollisen jäännösveron määrästä ja ohjeet maksamista varten, erillisiä tilisiirtolomakkeita ei enää lähetetä. Yhteisön jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä. Jos päivä ei ole arkipäivä, eräpäivä on seuraava mahdollinen arkipäivä.

Jäännösveron huojennetun viivästyskoron maksaminen

Jos osakeyhtiön ennakkoverot ovat olleet pienemmät kuin lopullinen veron tarve on, puuttuvat verot on maksettava jäännösverona. Verohallinto laskee jäännösverolle huojennettua viivästyskorkoa, joka erääntyy maksettavaksi jäännösveron yhteydessä. Tilikauden päättymisen jälkeen on yksi kuukausi aikaa maksaa lisäennakko korottomasti.

Huojennettu viivästyskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, johon on lisätty 2 prosenttiyksikköä. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2021 huojennettu viivästyskorko on 2,0 %. Jäännösverolle laskettavasta huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa (kuitenkin enintään koron määrä).

Myöhässä olevalle jäännösverolle kertyy viivästyskorkoa

Jos jäännösvero maksetaan eräpäivän jälkeen, verolle ja mahdolliselle veronkorotukselle lasketaan viivästyskorkoa. Korkoa on maksettava eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen jäännösveron maksupäivään asti, nämä päivät mukaan lukien. Viivästyskorko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan.

Tänä vuonna viivästyskorko on 7,0 %. Koron määrä tarkistetaan vuosittain. Viivästyskorolla ei ole vähimmäismäärää. Myöhässä olevan veron voi maksaa Verohallinnon tilille, ellei veroa ole siirretty ulosottoon.

Verohallinto ei enää lähetä erillisiä maksumuistutuksia jäännösverosta, vaan maksamattomasta verosta on huomautus verojen kuukausittaisessa yhteenvedossa. Jos jäännösveroa ei ole maksettu huomautuksessa ilmoitettuna eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon.

Lisäennakon ja jäännösveron korko lasketaan eri tavalla. Jäännösverolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä. Lisäennakolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta ei tehdä tätä vähennystä. Jos vero on korkeintaan noin 1 200 euroa, niin voi olla edullisempaa maksaa vero jäännösverona. 

Tuija Vanhanen | Advisor, Tax and Legal

Me voimme auttaa verotukseen liittyvissä asioissa

Verosuunnittelun asiantuntijamme auttavat sinua etsimään parhaan ratkaisun eri tilanteissa. Mikäli tarvitset neuvoja yrityksen veroasioihin liittyen, voit jättää meille yhteydenottopyynnön.