Ennakkoverojen tarkistuksella voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä

Ennakkoverojen tarkistuksella voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä

Ennakkovero on tarkistaa ainakin kaksi kertaa verokauden aikana, jotta voidaan vaikuttaa verotukseen ja tuleviin maksueriin.

Yritys maksaa liiketoiminnan tuloksesta veroa ennakkoveroina. Verohallinto laskee yrityksen ennakkoverot automaattisesti viimeksi päättyneen verotuksen tietojen perusteella. Ennakkoverojen kokonaissumma jakautuu tasaisesti maksimissaan 12 osaan. Niistä tulee yrittäjälle koonti tai vaihtoehtoisesti ne voidaan lähettää suoraan sähköiseen järjestelmään. Ennakkovero maksetaan kuukauden 23. päivä. Yrityksen on tärkeää maksaa omat velvoitteensa, sillä maksuhäiriöt Verohallinnolle vaikeuttavat yritystoimintaa.

Ennakkovero on arvio, joka määräytyy määräytymishetkeä edellisen vahvistetun verotuksen mukaan, eikä maksettavan veron määrä ole välttämättä aina oikein. Siksi ennakkovero olisi hyvä tarkistaa ainakin kaksi kertaa verokauden aikana, esimerkiksi keväällä ja syksyllä. Juuri nyt ennakkoverojen tarkistus on ajankohtainen, koska sillä voidaan vielä vaikuttaa verotukseen ja loppuvuoden tuleviin maksueriin.

Ennakkoverojen määrään voi hakea muutosta

On tärkeää seurata, kuinka hyvin ennakkoverot pitävät paikkansa. Jos näyttää siltä, ettei arvio tule toteutumaan, voidaan ennakoiden määrään hakea muutosta. Verovuoden 2022 ennakkoverot ovat vuoden 2020 perusteella, joka oli koronavuosi ja monen yrityksen kohdalla varsin poikkeuksellinen yrityksen tuloksen suhteen. Siitäkin syystä ennakkoverot on hyvä tarkistaa.

Jos ennakkoveroja on maksettu liikaa, niitä ei automaattisesti palauteta, kun vasta verotuksen valmistuttua. Mikäli ennakkoverot ovat liian suuret, on vielä mahdollista hakea ennakkoverojen alentamista loppuvuoden osalta. Jos taas on maksettu liian vähän, voidaan vielä nostaa loppuvuoden ennakoita, ettei tule maksettavaksi lisäveroja. Ennakkoveroja voi muuttaa tilikauden aikana, mutta erillistä lisäennakkoa voi hakea vasta, kun verovuosi on päättynyt.

Nyt on vielä mahdollista vaikuttaa verotukseen.

Tarkista myös ensi vuoden ennakkoverot

Koska ennakkoverotuksen tiedot lähetetään hyvin ajoissa, joillekin jo ennen tilikauden alkua, kannattaa myös ensi vuoden ennakkoverot tarkistaa ja tarvittaessa hakea niille muutosta, mikäli ennakkoveroille ei ole vielä tehty mitään. Verotuspäätös esimerkiksi ensi vuoden 2023 ennakkoveroista on tullut jo tämän vuoden alkupuolella, joten ne kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa, ettei lopputulos tule yllätyksenä.

Ennakkoverot tarkistamatta, miten kannattaa toimia?

Kaikkien yritysten ennakkoverot voidaan vielä tarkistaa, yhtiömuodosta riippumatta. Jos haluat tarkistaa ennakkoverot, ota yhteyttä omaan kirjanpitäjääsi ja voitte sopia ennakoiden tarkistuksesta. Kirjanpidon mukaan voidaan katsoa nykyhetken tila, laskea verot ja mitä tähän mennessä on tapahtunut, sen jälkeen voidaan tehdä loppuvuoden arvio. Mikäli muutokselle on tarvetta, voi kirjanpitäjäsi tehdä tarvittavat muutokset OmaVerossa.

Ota yhteyttä, me autamme mielellämme!

Palvelut tueksesi

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.