rakennusalan-taloushallinto-kirjanpito-Gallant

Rakentaja - Turvaa toiminnan jatkuminen!

Webinaari 23.11.2023

Rakennusala murroksessa

Rakennusalan näkymät ovat herättäneet huolta jo pidemmän aikaa poikkeuksellisen ja nopeasti muuttuvan markkinatilanteen vuoksi.

  • Mitä rakennusalalla tapahtuu juuri nyt?
  • Millaisia talous- ja verohaasteita asiantuntijamme ovat kohdanneet ja kuinka tilanteet voidaan tunnistaa, jotta niitä voidaan korjata ajoissa?
  • Miten yritystoiminnan jatkuvuus voidaan turvata talouden ja verotuksen keinoin?
Näkemyksiä rakennusalalle

Gallant insights

Jane Ollila | Team Lead, CFO Services

Nykyinen maailman talouden tilanne heijastuu vahvasti tällä hetkellä rakentamiseen, mikä näkyy mm. kohonneina rakentamisen kustannuksina ja lainojen korkojen nousuna. Myös sijoittajat ja kuluttajat ovat varpaillaan ja luottamus talouteen on heikko.

 

Mitä rakennusalan yrityksille kuuluu?

Taantuma on laittanut alan yritykset uuden eteen. Uusien asuntojen ennakkovarauksia tehdään vähän ja uudet hankkeet eivät tahdo lähteä liikkeelle. Heikoin tilanne lienee yhtiöillä, joilla on paljon myymättömiä asuntoja, jotka rasittavat yhtiön tasetta sekä niillä, joilla on ollut ennestäänkin haasteita taloudellisessa tilanteessa syystä tai toisesta. Kun tilauskanta pienenee, asiakkaiden maksukyky heikkenee ja omat velat kasvavat, on näiden yhtälönä kassa nopeasti tyhjä ja kassakriisi voi yllättää. Alan tilannetta vaikeuttaa myös se, että pää- ja perustajaurakoitsijoiden vaikeudet heijastuvat suoraan ketjussa myös muihin toimijoihin ja aliurakoitsijoihin.

Onneksi alan yritysten joukossa on myös useita yrityksiä, joilla menee tällä hetkelläkin erittäin hyvin. Yritykset, joilla on ollut kassa ja tase kunnossa ennen nykyistä haastavaa markkinatilannetta, selviävät todennäköisemmin voittajina myös tämän vaikean ajan yli.

Mikä avuksi?

Gallant tarjoaa saman katon alta niin tukea, näkemystä kuin resursseja rakennusalan toimijoille. Kirjanpidon ja taloushallinnon lisäksi pystymme täyttämään yritysten viranomaisvalvontaan, ilmoitusvelvollisuuteen ja projektiluonteisuuteen liittyvät vaatimukset. Lisäksi meiltä saa myös apua mm. osatuloutuksiin ja oman käytön arvonlisäveroon sekä muihin verotukseen ja yritysjuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Voimme auttaa rakennusalan yrityksiä esimerkiksi ennusteiden, skenaarioiden ja business case -laskemien laatimisessa. Yhdessä voimme varmistaa, että budjetit ja projektitasoiset ennusteet ovat kunnossa, jolloin yrityksellä on ajantasainen tietoa käytössä päätöksen teon tueksi.

Kun kokonaiskuva yrityksen tilanteesta ja suunnasta on selkeä, pystytään reagoimaan paremmin muuttuviin tilanteisiin, tekemään järkeviä päätöksiä – sekä olemaan askeleen edellä kilpailijoita. 

Asiantuntijamme ovat olleet myös mukana toteuttamassa monia järjestelmäkehityshankkeita ja tuntevat alan yleisimmät toiminnanohjausjärjestelmät. Mikäli käytössä ei ole vielä toiminnanohjausjärjestelmää, jonka avulla työmaiden kustannuksia voidaan seurata littera- tai työvaihetasolla, me Gallantilla autamme mielellämme yhdessä pohtimaan, mikä olisi yritykselle sopivin ratkaisu.

Monissa rakennusalan yrityksissä on myös jouduttu tekemään henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimia mm. irtisanomisten ja lomautusten muodossa. Näihin asioihin liittyy hyvin tarkat protokollat, joiden läpiviennissä Gallantin asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä. Lisäksi meiltä löytyy muutosturvapalvelu, jonka avulla irtisanottuja työntekijöitä tuetaan erilaisin keinoin.

Asiantuntijan vinkit

Ennakoi. Huolehdi, että tulos- ja kassaennustaminen on jatkuvasti ajantasalla. Mikäli nämä eivät ole kunnossa, hämärtyy näky tulevaisuuteen.

Älä rakenna pilvilinnoja ennusteisiin vaan katso tulevaisuutta realistisin silmin. Näin saat epävarmuudet ja virhemahdollisuudet taklattua.

Käy myös uusien projektien osalta sopimukset ja kirjanpito- sekä verotuskäytännöt ajoissa läpi talouden ammattilaisen kanssa, jolloin vältyt ikäviltä yllätyksiltä.

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.