Yritysten edunsaajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin

Yritysten edunsaajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoitus edunsaajista tulee tehdä 1.7.2020 mennessä.

Patentti- ja rekisterihallitus ryhtyi 1.7.2019 pitämään yllä uutta julkista rekisteriä, johon yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajansa. Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Esimerkiksi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä 1.7.2020 mennessä. Tämän jälkeen tiedot tulee ilmoittaa aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Kuka on yrityksen edunsaaja ja mitä tietoja hänestä merkitään rekisteriin?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia. Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Mikäli yrityksellä ei ole edunsaajia, edunsaajiksi merkitään kaupparekisterissä automaattisesti yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

  • Edunsaaja omistaa yli 25% yrityksestä.
  • Tasan 25% omistava ei ole rahapesulain mukaan edunsaaja.
  • Mikäli yrityksessä ei ole yhtään 25% rajan ylittävää edunsaajaa, tulee yrityksen tehdä kaupparekisteriin ilmoitus, että yrityksellä ei ole edunsaajia.

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Rekisteröityjä edunsaajatietoja saavat hakea vain tahot, joilla on siihen rahanpesulain mukaan oikeus. Tieto ilmoituksen rekisteröinnistä on kuitenkin julkinen.

Edunsaajista kerättävät ja rekisteröitävät tiedot:

  • Nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika
  • Kansalaisuus
  • Kotimaa sekä kotikunta
  • Määräysvallan tai omistusosuuden peruste sekä laajuus

Patentti ja rekisterihallituksen Virre-tietopalvelusta voi varmistaa, että yrityksen tosiasialliset edunsaajat on rekisteröity.

Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Yhteisöjen on hankittava ja ylläpidettävä täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan. Tiedot on ilmoitettava määräaikaan mennessä kaupparekisterin ylläpitämään rekisteriin.

Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, jos edunsaaja on joku muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta edunsaajista. Myöskään asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Miten edunsaajatietojen ilmoittaminen tapahtuu?

Ilmoitus edunsaajista tehdään sähköisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän YTJ-asiointipalvelussa. Ilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa sähköisesti tunnistautunut henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa yrityksen kaupparekisteri-ilmoitus. Yleensä ilmoituksen voi allekirjoittaa yrityksen hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja.

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä.

Me Gallantilla autamme mielellämme rekisteröinnin tuomissa velvoitteissa. Mikäli sinulla tulee kysyttävää rekisteriin tai ilmoitusvelvollisuuteen liittyen, ole rohkeasti yhteydessä kirjanpitäjääsi tai asiantuntijoihimme!

Mikäli tarvitset neuvoja, voit jättää meille yhteydenottopyynnön.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Nina Katajainen

Head of Accounting Services

Nina Katajainen

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.