Yhdistelmävähennys tukee yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Yhdistelmävähennys tukee yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys kannustaa yrityksiä innovaatioihin ja kehittämään uusia palveluita.

Mikä on yhdistelmävähennys?

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys on uusi verovähennys, joka on otettu käyttöön vuodesta 2023 alkaen. Se on suunniteltu tukemaan ja kannustamaan yrityksiä panostamaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Yhdistelmävähennys koostuu nimensä mukaisesti kahdesta osasta: yleisestä lisävähennyksestä ja ylimääräisestä lisävähennyksestä.

 1. Yleinen lisävähennys
  Tämä osa yhdistelmävähennyksestä on 50 % yhdistelmävähennykseen oikeuttavista menoista. Yleisen lisävähennyksen verovuosikohtainen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Yleinen lisävähennys on tehtävissä ensimmäisen kerran verovuonna 2023.
 2. Ylimääräinen lisävähennys
  Tämä osa on 45 % verovuoden ja sitä edeltävän verovuoden kaikkien yhdistelmävähennykseen oikeuttavien menojen erotuksesta. Ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää, mutta sen verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Ylimääräisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2024.

Yhdistelmävähennyksen saavat tehdä kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset kotimaiset yritykset ja Suomessa tosiasiallisen johtopaikkansa perusteella yleisesti verovelvolliset ulkomaiset yritykset sekä Suomessa ovat kiinteät toimipaikat.

Miten yhdistelmävähennys lasketaan?

Yhdistelmävähennys lasketaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettyjen palkkojen ja ostopalvelumenojen perusteella. Vähennykseen oikeuttavan toiminnan tulee liittyä välittömästi verovelvollisen omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen. Lisävähennystä kokevan lain mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminta on luovaa ja systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi tai tiedon käyttämiseksi uusiin sovelluksiin, jolla tavoitellaan jotain olennaisesti uutta.

Tutkimus- tai kehittämistoiminnalla voidaan tavoitella esimerkiksi uutta tuotetta, palvelua tai prosessia tai kyse voi olla olemassa olevien tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämisestä, jota kehitetään olennaisesti paremmaksi tai toisenlaiseksi. Huomattavaa on, että ns. rutiiniluonteinen tuotteiden kehittäminen ei täytä vähennyksen edellytyksiä. Tässä yhteydessä systemaattisella tarkoitetaan, että toiminnalle on asetettu tavoite, työ tehdään suunnitelmallisesti ja toiminnan toteutusta seurataan. Kyse voi olla esimerkiksi tutkimushankkeista tai projekteista, mutta hankkeen tarkkarajainen yksilöiminen ei kuitenkaan ole lisävähennysten saamisen kannalta välttämätöntä, mikäli yrityksen harjoittama laajempi, jatkuva tutkimustoiminta on vaaditulla tavalla systemaattista. 

Näin lasket lisävähennykseen oikeuttavien menojen määrän:

Oman henkilöstön tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkat + Ostetut tutkimus- ja kehittämistoiminnan palvelut = Yhdistelmävähennykseen oikeuttavat menot yhteensä

Yleinen lisävähennyksen määrä (50 %) lasketaan mainittujen menojen yhteismäärän perusteella ja ylimääräinen lisävähennys (45 %) menojen yhteismäärän lisääntymisen perusteella.

Yhdistelmävähennyksen hakeminen

Yhdistelmävähennystä tulee vaatia yrityksen veroilmoituksella (pääverolomake + liitelomake 67Y). Lomakkeiden lisäksi veroilmoitukseen tulee laatia vapaamuotoinen selvitys, jossa kuvataan yrityksen harjoittamaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, vähennyksen edellytysten täyttymisestä sekä menoja, joista vähennystä vaaditaan.

Kyseessä on uusi vähennys, josta ei ole oikeuskäytäntöä, siksi vähennystä hakiessa on hyvä olla erityisen tarkkana, jotta vältytään mahdollisilta veronkorotuksilta. Vähennyksen soveltuminen kannattaa varmistaa etukäteen ennakkoratkaisulla. Lisävähennyksen vaatimiseen vaaditaan joka tapauksessa vapaamuotoinen selvitys, jonka laatimisessa kannattaa käyttää ammattilaista. Ennakkoratkaisuhakemusta varten laadittua selvitystä voidaan käyttää veroilmoituksella vapaamuotoisena selvityksenä.

Muista nämä:

 • Hae yhdistelmävähennystä yrityksen veroilmoituksella.
 • Laadi lisäksi vapaamuotoinen selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.
 • Varmista vähennyksen soveltuminen ennakkoratkaisulla.
 • Ole tarkkana vähennystä hakiessa, että vältyt mahdollisilta veronkorotuksilta.
 • Hyödynnä selvityksen laatimisessa tarvittaessa asiantuntijaa.

Mikäli tarvitset apua yhdistelmävähennyksen hakemiseen, me autamme!

Tutustu palveluihimme

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.