Tappiot koronavuonna ja sen jälkeen

Tappiot koronavuonna ja sen jälkeen

Mitä kannattaa huomioida, mikäli koronan aiheuttamat taloudelliset vaikutukset koskevat yritystäsi.

Yhtiöiden liiketoimintaa on haastanut tänä vuonna poikkeuksellisella tavalla pandemiaksi levinnyt koronavirusepidemia. Johtuen valtakunnantason päätöksistä, moni yritys on joutunut erittäin haastavaan taloudelliseen asemaan. Eikä vähiten sen vuoksi, että näiden päätösten vuoksi moni liike joutui sulkemaan ovensa kokonaan määräajaksi. Päätösten aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat olleet huomattavia.

Kevään aikana on monessa yrityksessä jouduttu tekemään merkittävän laajoja lomautus- ja irtisanomispäätöksiä. Ne luonnollisesti vaikuttavat yritystoimintaan kuluja rajaavasti, mikä onkin näiden päätösten tekemisen peruste. Kulujen mahdolliset leikkaukset eivät kuitenkaan poista suurelta osalta yrityksiä väistämätöntä eli sitä, että kuluva tilikausi tulee tuloksellisesti olemaan tappiollinen.

Tässä kirjoituksessa kerromme mitä kannattaa huomioida ja mitä on tehtävissä, mikäli koronan aiheuttamat taloudelliset vaikutukset koskevat yritystäsi.

Verotuksen tuomat helpotukset tappiotilanteessa

Verotuksessamme noudatetaan tappioiden osalta niin sanottua carry forward -periaatetta, vapaasti suomentaen tämä tarkoittaa eteenpäin vientiä. Toisin sanoen tappioita voidaan vähentää tulevaisuudessa syntyvistä voitoista. Tappioista tulevan verohyödyn voi siirtää tulevaisuudessa saatavaksi, mutta sitä ei pysty takautuvasti käyttämään eli siirtämään menneisyyden voittojen vähennykseksi ja veronpalautukseksi. Tulevaisuuteen tappiot voidaan niiden syntymisvuodesta lukien siirtää 10 seuraavan vuoden (tilikauden) tuloksen vähennykseksi ennen verojen laskemista ja kirjanpitoon tehtävää verojaksotusta.

OmaVeron käyttöönoton myötä verojen maksaminen on ottanut ison harppauksen kohti ajantasaisempaa tietoa. Järjestelmässä voi hakea veroihin muutosta kuluttomasti useamman kerran vuodessa, koska muutoksenhaulla ei ole hakemusmaksua. Mikäli muutoksenhaun teettää tilitoimistolla, veloitetaan tehdystä työstä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Nyt kun yrityksellä voi olla merkittäviäkin haasteita maksukyvyssä, on hyvä katsoa veronmaksutilanne ja mukauttaa se tämänhetkisiin olosuhteisiin. Veroihin voi vielä tilikauden päättymisen jälkeenkin hakea muutosta eli lisäennakoita. Yhden kuukauden ajan tilikauden päättymisestä verojen maksu lisäennakkoja hakemalla on koroton. Sen jälkeen verotuksen valmistumiseen saakka maksetaan määrälle huojennettua viivästyskorkoa, jonka määrä on 2 %.

Mitä tehdä, kun yrityksen pääoma on negatiivinen?

Tappiollinen liiketoiminta asettaa aina tilinpäätöksen valmistuttua haasteen oman pääoman riittävyydelle. Lähtökohtaisesti aina, kun yhtiö menettää oman pääoman, eli omasta pääomasta tulee negatiivinen, tulee asiasta tehdä ilmoitus kaupparekisterille. Tämä voi kuitenkin käytännössä aiheuttaa merkittäviäkin haasteita yhtiön liiketoiminnalle, vaikka onkin hyvä velkojainsuojajärjestelmä. Sen vuoksi oman pääoman negatiivisuuden syntyminen on yksi liiketoiminnassa vältettävä asia. Nyt kuitenkin ollaan poikkeustilanteen vuoksi tilanteessa, jossa sen välttäminen ei tule kaikilta yhtiöiltä onnistumaan.

Oman pääoman rakenteen vahvistamista on hyvä nyt pohtia ja tässä tilanteessa ennen kaikkea olla kriittinen yhtiön kuluja kohtaan. Myös väliaikaista omaisuuden realisointia ja sen mahdollista myöhempää takaisinostoa kannattaa harkita. Monella yhtiöllä on taseessa omaisuutta, joka voi olla arvokkaampaa kuin mitä tasearvosta voisi päätellä. Tässä on kuitenkin hyvä olla suunnitelmallisuus mukana, koska tilikauden voiton kautta tuleva omaa pääomaa vahvistava tulo tuottaa veronmaksua, ellei sitä vastaan ole käytettävissä nyt puheena olevia vahvistettuja tappioita.

Vahvistettu tappio omistajanvaihdoksessa

Verotuksessa vahvistetuista tappioista on erikseen säädetty, että niiden käyttöoikeus menetetään, mikäli yhtiön omistajista yli puolet vaihtuu. Tällaisia tilanteita voi syntyä omistajuuden uudelleen järjestelyissä konsernin sisällä tai perhepiirissä. On kuitenkin hyvä huomata, että näiden menetettyjen tappioiden osalta on useimmissa tilanteissa kuitenkin saatavissa jälkikäteinen käyttöoikeus. Siihen tarvitaan erillinen poikkeuslupahakemusmenettely myönteisine päätöksineen.

Huomioi tappiot seuraavalla tilikaudella

Kun yhtiölle on vahvistettu tappioita, on hyvä huomioida ne heti seuraavalla tilikaudella. Verojärjestelmämme ei niitä tällä hetkellä oma-aloitteisesti jo määrättyihin veroennakoihin takautuvasti huomioi, mutta aiemmin mainittua oma-aloitteista ennakonmuutosjärjestelmää voi tässä käyttää menestyksellä hyväkseen.

Kuinka helpottaa yrityksen tilannetta:

  • Vahvista oman pääoman rakennetta
  • Karsi kuluja
  • Realisoi väliaikaisesti omaisuutta
  • Huomioi verotuksessa vahvistetut tappiot heti seuraavalla tilikaudella

Kaikissa edellä mainituissa ja muissakin tappioihin liittyvistä asioissa palvelemme mielellämme ja asiantuntijamme ovat käytettävissänne.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.