Hyvä palkkahallintotapa

Hyvä palkkahallintotapa

Palkkahallinnon toimiala on suurissa muutoksissa. Hyvä palkkahallintotapa pyrkii turvaamaan hyvät käytännöt.

Hyvä palkkahallintotapa on Taloushallintoliiton palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmän tuore julkaisu, joka kuvaa palkkahallinnon hyviä käytäntöjä, jotka jokaisen palkkoja laskevan tilitoimiston tulisi ottaa huomioon laadukkaan ja juridisesti pätevän palvelun tuottamiseksi.

Palkkahallinnon toimiala on kokenut lähivuosina suuria muutoksia, joilla on ollut merkittävä vaikutus palkkahallinnon palvelun prosesseihin. Jatkuva alan muuttuminen ja kehittyminen tarjoavat kehittymismahdollisuuksia ja uusia haasteita palkanlaskennan asiantuntijoille myös jatkossa.

Taloushallintoliitto on julkaissut Hyvä palkkahallintotapa -oppaan, jonka tekemiseen ovat osallistuneet Taloushallintoliiton palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä: Mervi Nieminen, Annika Salo, Riikka Lehtinen, Maija Heiniö, Maria Backman, Jari Seppä (pj) sekä Janne Fredman ja Eija Männistö (Taloushallintoliiton edustajina).

Gallant Espoo Oy:n palkkatiimin Team Lead Tiina Tammelin pitää julkaisua upeana asiana tilitoimiston palkkapalvelulle: ”Opas kuvaa hyvin sitä laatua, mitä me asiakastyössämme olemme tuottaneet asiakkaille palveluissamme alusta asti. On hienoa, että opas tekee näkyväksi palkkatyön toimintaympäristön sekä palkanlaskennan hoitamisen ja palkkatyön dokumentoinnin vaatimukset, niin käytännön työn kuin lainsäädännönkin näkökulmasta. Olen ylpeä Gallant-osaamisesta – Maria on tehnyt asiantuntijaryhmän kanssa todella hienoa työtä.”

Gallantin HR Advisor Maria Backman kertoo, että julkaisun laatiminen on ollut mieluisaa: ”Yhteistyö asiantuntijaryhmässä yhteisen oppaan parissa on ollut hyvin palkitsevaa. Hienointa on ollut päästä mukaan nostamaan palkkatyön parhaita käytäntöjä näkyväksi poikkeuksellisen kattavasti. Palkkatyön julkaisut keskittyvät usein substanssiin, ja palkkatyön toimintaympäristön vaatimukset toimintatapoineen ovat jääneet harmillisesti sivurooliin.”.

Oppaassa merkittävässä roolissa ovat ansaitusti kirjanpitolain asettamat ohjeet ja vaatimukset palkanlaskennalle. ”Palkanlaskenta ei ole erillinen ja irrallinen toiminto, vaan osakirjanpito, ja täten palkkatyössä on huomioitava kirjanpitolain asettamat ohjeet ja vaatimukset”, Backman toteaa.

Hyvä palkkahallinto -opas on ladattavissa Taloushallintoliiton sivuilta jäsentunnuksilla.

Harva liiketoiminta kokee sellaista muutosta, mitä palkkahallinto on lähivuosien aikana kokenut: GDPR, tulorekisteri, suomi.fi ja paljon muuta, kuten useita työlainsäädännön muutoksia. Kaikilla näillä on ollut mittava vaikutus palvelun prosesseihin ja mahdollisuuksiin tuottaa laadukasta palvelua.
Taloushallintoliitto

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet...

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.