Perhevapaauudistus: tasa-arvoa ja joustoa työelämään

Perhevapaauudistus: tasa-arvoa ja joustoa työelämään

Perhevapaauudistuksen tarkoitus on lisätä sukupuolten tasa-arvoa lastenhoidossa ja perhevapaiden pitämisessä.

Mitä perhevapaauudistus tarkoittaa?

Perhevapaauudistus oli pitkään yhteiskuntapoliittisen keskustelun kohteena. Uudistuksen tavoitteet olivat kahdenlaisia: perhevapaat haluttiin jaettavan tasaisemmin ja raskaana olevat vanhemmat haluttiin saada palaamaan työmarkkinoille nopeammin. Perhevapaauudistuksen tarkoitus on lisätä sukupuolten tasa-arvoa lastenhoidossa ja perhevapaiden pitämisessä. Uudistus myös modernisoi perhevapaita ja laajentaa käsitystä lapsen hoivaajista.

Milloin perhevapaauudistus tuli voimaan?

1.8.2022 tuli voimaan uusi laki, ja uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja alkoi saada, jos lapsen laskettu syntymäaika oli aikaisintaan 4.9.2022.

Mikä konkreettisesti muuttui?

Uudistuksen myötä vanhempainrahakausi pitenee ja vanhempainraha kiintiöidään tasaisesti.

Vanhempainpäiväraha on nyt yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat:

 • raskausraha ja erityisraskausraha
 • vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena

Vanhempainpäivärahan kiintiöt ovat uudistuksen jälkeen seuraavat:

 • Vanhempi 1 voi saada raskausrahaa 40 pv (raskaana oleva vanhempi)
 • Vanhempi 1 voi saada vanhempainrahaa 97 pv
 • Vanhempi 1 voi siirtää vanhempainrahaa toiselle vanhemmalle 63 pv
 • Vanhempi 2 voi saada vanhempainrahaa 97 pv (ei-raskaana oleva vanhempi)
 • Vanhempi 2 voi siirtää vanhempainrahaa toiselle vanhemmalle 63 pv

Vanhempainpäivärahoja voi uudistuksen jälkeen saada perhemuodosta riippumatta. Päiviä voi luovuttaa

 • lapsen toiselle vanhemmalle
 • puolisolle, joka ei ole lapsen vanhempi
 • lapsen toisen vanhemman puolisolle
 • lapsen muulle huoltajalle

Uudistus lisää myös perhevapaiden joustoa, mikä helpottaa vapaiden jakamista sekä työn ja perheen yhteensovittamista. Vapaita voi pitää useassa osassa ja osa-aikaisesti. Vapaan voi pitää esimerkiksi lyhyemmissä jaksoissa ja vanhemmat voivat vuorotella lapsen hoidossa. Työsuhteessa olevilla on oikeus pitää vanhempainvapaata 1–4 vähintään 12 arkipäivän jaksossa lasta kohden. Useampiakin tai lyhyempiäkin jaksoa voi pitää, mutta niistä pitää neuvotella erikseen työnantajan kanssa.

Miten vanhempainrahoja maksetaan?

Raskausvapaa alkaa yleensä 30 päivää ennen laskettua syntymäaikaa (viimeistään 14 arkipäivää ennen lapsen laskettua aikaa), ja raskausvapaan ajalta maksetaan raskausrahaa. Erityisraskausrahaa voi saada, jos joutuu työssään alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille eikä muuta työtä voida järjestää. Tällöin voi jäädä pois töistä heti, kun raskaus on todettu. Raskausrahaa voi saada vain raskaana oleva vanhempi, eikä sitä voi jakaa vanhempien kesken.

Vanhempainvapaan voi aloittaa lapsen syntymän jälkeen. Vanhempainrahaa maksetaan enintään 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, päivät jaetaan tasan kummankin vanhemman kesken eli molemmilla on käytettävissään 160 päivää. Halutessaan voi luovuttaa osan (enintään 63 pv) toiselle pidettäväksi. Samaan aikaan voi saada vanhempainpäivärahaa toisen lapsen hoitoon osallistuvan henkilön kanssa enintään 18 arkipäivän ajan.

Töissä voi olla myös osa-aikaisesti, jolloin voi hakea vanhempainrahan osittaisena. Tällöin päivittäinen työaika voi olla enintään 5 tuntia päivässä.

Monimuotoiset perheet

Adoptioperhe
Adoptionhakijalla ja adoptiovanhemmalla on oikeus vanhempainrahaan, jos hänelle on myönnetty adoptiolupa. Vanhempainrahaa voi saada heti, kun jää vanhempainvapaalle lapsen tultua perheeseen, vaikka vanhemmuutta ei olisi vielä vahvistettu.

Monikkoperhe
Jos lapsia syntyy tai adoptoidaan useampi lapsi kerralla, vanhempainrahaa saa lisää 84 arkipäivää yhtä useampaa lasta kohden. Vanhempainrahapäivät jakautuvat tasan molempien vanhempien kesken myös monikkoperheissä, yhdessä pidettäviä päiviä on kuitenkin tavallisen 18 arkipäivän lisäksi enintään 90 arkipäivää yhtä useampaa lasta kohti. Vanhempainpäivärahoja voi luovuttaa monikkoperhetilanteissa enemmän – eli voi luovuttaa kokonaisuudessaan ne vanhempainrahapäivät, jotka saadaan useamman lapsen samanaikaisen syntymän tai adoption perusteella. Käytännössä siis esim. kaksosten vanhempi voi luovuttaa enintään 105 arkipäivää (63+42).

Sateenkaariperhe
Perhemuoto ei vaikuta vanhempainrahaan.

Yhden vanhemman perhe
Vanhempi voi käyttää yksin kaikki 320 vanhempainrahapäivää ja myös mahdolliset lisäpäivät. Näistä päivistä voi luovuttaa enintään 126 päivää toiselle henkilölle. Lapsella on vain yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, jos

 • toista vanhempaa ei ole vahvistettu
 • toinen vanhempi ei ole lapsen huoltaja
 • toinen vanhempi ei ole Suomessa sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutettu
 • toinen vanhempi ei pysty sairauden tai vamman takia hoitamaan lasta ja saamaan vanhempainrahaa

Miten ilmoitat poissaolostasi työnantajalle?

Jos olet töissä, ilmoita vanhempainvapaastasi viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkua, jos vanhempainvapaajakso on yli 12 arkipäivää. Jos jakso on lyhyempi, ilmoita siitä työnantajallesi 1 kuukausi ennen vapaan alkua. Vanhempainvapaahakemukseen tarvitaan tieto, maksaako työnantajasi palkkaa, joten selvitä tieto hyvissä ajoin.

Mietityttääkö perhevapaauudistus? Mikäli tarvitset neuvoja, voit jättää meille yhteydenottopyynnön.

Tutustu myös näihin

Tehokkuutta taloushallintoon: Palkanlaskennan ulkoistaminen

Tehokkuutta taloushallintoon: Palkanlaskennan ulkoistaminen

Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa liiketoimintaasi?

Miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa liiketoimintaasi?

Valmistaudu ALV-muutokseen: Mitä yritysten tulee tietää veromuutoksista

Valmistaudu ALV-muutokseen: Mitä yritysten tulee tietää veromuutoksista

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Salla Ylinen

Head of Payroll Services

Salla Ylinen

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.