Gallantin vierailu TAKK:ssa muutti opiskelijoiden käsitystä tilitoimistoista

Gallantin vierailu TAKK:ssa muutti opiskelijoiden käsitystä tilitoimistoista

Tiedustelimme, mitä mieltä TAKK:n opiskelijat olivat tilitoimistoista ja Gallantista

Gallant kävi vierailemassa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK) esitellen toimintaansa liiketoiminnan ammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ryhmä koostui monipuolisesti palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon ammattilaisista, jotka edustivat erilaisia työtaustoja, kuten taloushallinnon assistentteja, projektisihteereitä, palkkapalveluasiantuntijoita, ravintolapäälliköitä ja isännöitsijöitä.

Opiskelijoiden yleinen käsitys tilitoimistoista

Opiskelijoiden mielikuva tilitoimistoista oli vaihteleva ja pohjautui heidän omiin kokemuksiinsa tilitoimiston asiakkaina, kavereiden kertomuksiin sekä tilitoimistojen verkkosivustoihin. Yleinen ajatus oli, että tilitoimistossa työskennellessä ei tarvitse olla yksin, vaan työtä tehdään avokonttorissa. Suurinta epäilyä opiskelijoissa herätti kuitenkin työssä koettu kiire ja tuloksellisuuden paine, minkä vuoksi tilitoimistot koettiin pelottavana vaihtoehtona työ- ja harjoittelupaikaksi.

Tavoitteenamme oli murtaa tuo käsitys.

Mielikuva tilitoimistoista Gallantin esittäytymisen jälkeen

Gallantin esittelyn jälkeen opiskelijat saivat uuden käsityksen tilitoimistoista. Opiskelijat kokivat tärkeäksi erityisesti työntekijöiden arvostamisen ja sen, että Gallantilla asiantuntijat nostetaan keskiöön. Ajatus rennosta tunnelmasta yllätti ja houkutti monia. Osa oli jopa valmis hakemaan harjoittelu- tai työpaikkaa Gallantilta heti tapahtuman päätteeksi. Lisäksi HR Advisorimme Anna Anttikosken esitys omasta työstään sai opiskelijat innostumaan myös HR-tehtävistä, vaikka olivat alun perin tavoitelleet palkanlaskennan työtehtäviä harjoittelua ajatellen. Toisaalta myös HR-alaan suuntautuneet motivoituivat selvästi paremmin palkanlaskennan opintoihin.

Yritysvierailumme jälkeen opiskelijat antoivat palautetta kouluttajan ja opiskelijan kahdenkeskisissä keskusteluissa. Liiketalouden kouluttaja Minna Kulmala korosti vierailun merkitystä, sillä opiskelijoiden aiempi epäröinti tilitoimistotyötä kohtaan väheni huomattavasti, kun kartoitettiin toiveita harjoittelupaikoista ja harjoittelun tavoitteista.

Kyselyni perusteella vierailu osoittautui selkeästi menestykseksi. Pääasiallinen tavoitteeni oli muuttaa mielikuvaa tilitoimistosta pelottavana työ- tai harjoittelupaikkana, ja tämä tavoite saavutettiin sataprosenttisesti. 

Iso kiitos siitä.

Minna Kulmala, Liiketalouden kouluttaja | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Jenni Lehtola

Chief Culture Officer

Jenni Lehtola

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.