fbpx

Interim osto- ja myyntireskontra

Tuurausapua yrityksen osto- ja myyntireskontran hoitamiseen

Taloushallinnon väliaikaisen ulkoistamisen tarve tulee yrityksille usein odottamatta vastaan. Silloin on tärkeää löytää nopea, joustava ja toimiva ratkaisu tilalle siksi aikaa, että lopullisia päätöksiä tai esimerkiksi rekrytointiprosessi ehditään hoitaa huolellisesti loppuun.

Ostolaskujen käsittelyä tai myyntilaskujen tekoa ei voi jättää odottamaan näitä päätöksiä, vaan prosessin on kuljettava sujuvasti koko ajan. Reskontrien ajantasaisuus on pohja koko taloushallinnon prosessille sekä yrityksen maksuvalmiudelle, joten sujuvan myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn ja perinnän tärkeyttä ei voi vähätellä.

Meiltä saatte sopivan taloushallinnon ammattilaisen yrityksenne käyttöön tarvitsemaksenne ajaksi ja apua nopealla aikataululla väliaikaisiin tilanteisiin. Sopimus tehdään aina joustavasti tarpeenne mukaan.

Reskontrapalveluiden interim-palvelu on avuksi seuraavissa tilanteissa:

  • Vanhempainvapaiden tai muiden väliaikaisten poissaolojen sijaisuudet, kun ette halua palkata tilalle määräaikaista työntekijää
  • Työkuorma kasvaa väliaikaisesti niin suureksi, että kaipaatte hetkittäistä apua esimerkiksi myyntilaskutukseen tai ostolaskujen käsittelyyn
  • Haluatte tehostaa reskontraprosesseja, esimerkiksi tuoda lisää automaatiota, mutta henkilökuntanne aika menee nykyisten prosessien ylläpitoon
  • Reskontrissa on pitkältä ajalta selviteltävää ja tarvitsette apua reskontrien saattamisessa ajan tasalle

Pätevää ja väliaikaista osaamista reskontraan – mahdollisimman pian

Gallantin reskontra-asiantuntijoilla on laaja kokemus taloushallinnon ohjelmistoista ja erilaisista toimialoista, siksi meidän on helppo hypätä yritykseenne myös nopealla aikataululla tuuraamaan tarvittavaa osa-aluetta. Tunnemme ohjelmistojen automaatiomahdollisuudet sekä tehokkaimmat työskentelytavat. Meiltä saatte resursseja niin kokopäiväisesti kuin osa-aikaisestikin, aina oman tarpeenne mukaan.

Meiltä saatte apua mm. seuraaviin työtehtäviin:

  • Ostolaskujen käsittely, sisältäen kirjanpitotilien ja hyväksyntäkiertojen asettamisen, maksatukset
  • Myyntilaskutus
  • Myyntireskontran ylläpito
  • Selvittelytyöt, reskontrien täsmäytys
  • Prosessien kehittäminen, automaatioiden asettaminen
  • Perintä, perintäprosessin tarkastaminen ja tehostaminen

Kuuntelemme mielellämme tarpeenne ja autamme suunnittelemaan juuri yrityksellenne sopivan kokonaisuuden. Asiantuntijoillamme on vahva näkemys siitä, kuinka toteuttaa väliaikainen ulkoistaminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tuuraustilanteen jälkeen voimme halutessanne olla tukenanne esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttämisessä, tai pysyä valmiudessa, jotta myös jatkossa mahdolliset tuuraustilanteet ovat turvattuja.

Mikäli tarvitsette taloushallinnon asiantuntijaa auttamaan väliaikaisen tilanteen yli, voitte jättää yhteydenottopyynnön. Suunnitellaan yhdessä paras ratkaisu yrityksenne tarpeisiin.