fbpx
Salla Ylinen | | Asiantuntijapalvelut, HR

Sähköauto työsuhde-etuna – Mitä kannattaa huomioida?

Sähköautot ovat yleistyneet huomattavasti lähivuosina niiden vähäpäästöisyyden ansiosta. Ihmiset ovat yhä tietoisempia ympäristöasioista ja haluavat omalta osaltaan tehdä ekologisia valintoja myös matkustamiseen liittyen. Myös työnantajat ja verottaja haluavat kannustaa työntekijöitä vähäpäästöisempiin autovalintoihin.

Sähköauton verotus poikkeaa hieman totutusta työsuhdeautoedusta. Tässä kirjoituksessa kerromme, mitä työnantajan on hyvä tietää sähköautosta työsuhde-etuna. Kirjoitus tarjoaa hyödyllistä tietoa myös työntekijälle, jolla on työsuhdeautona sähköauto.

Luontoisedut ovat osa palkkaa

Työnantaja voi sopia palkansaajan kanssa, että osa palkasta on luontoisetua, eli työnantajalta saatua työsuhde-etua. Työnantaja ja palkansaaja voivat tehdä niin sanotun kokonaispalkkasopimuksen, jolloin palkasta aiheutuva kokonaiskustannus säilyy samana, vaikka rahapalkan lisäksi annettaisiin myöhemmin luontoisetuja. Tällaisessa sopimuksessa rahapalkan määrä voi vaihdella. Luontoisetuja voidaan antaa myös rahapalkan päälle, jolloin rahapalkan määrä on aina vakio.

Oli sopimus palkkauksesta kumpi tahansa, on luontoisetu verotuksellisesti palkkaa ja siitä verotetaan palkkatulona. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että edun arvo lisätään saajan palkkatuloon. Verohallinto vahvistaa vuosittain yleisimmille luontoiseduille verotusarvot, muuten verotuksessa käytetään edun käypää arvoa.

Vapaa autoetu vai auton käyttöetu?

Autoedusta on kyse silloin, kun palkansaaja tai hänen perheenjäsenensä käyttää yksityisajoihinsa työnantajan henkilö- tai pakettiautoa. Autoetu voi olla vapaa autoetu, jolloin työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuneet kustannukset. Auton käyttöedusta taas puhutaan silloin, kun palkansaaja maksaa itse vähintään auton käyttövoimakulut. Auton käyttövoimana voi olla myös sähkö.

Sähköauton lataus ja täyssähköauton verotusarvo

Tuloverolakiin on lisätty vuosina 2021–2025 sovellettava uusi TVL 64 a §, jossa säädetään liikenteen työsuhde-etujen väliaikaisista huojennuksista. Nämä huojennukset koskevat sähköauton latausetua ja täyssähköauton verotusarvoa. Tämä huojennus tekee täyssähköautoista houkuttelevia työsuhdeautoina, sillä tuki laskee täyssähköauton verotusarvoa 170 eurolla. Toki yrityksen autopolitiikka määrittelee lopullisen kustannuksen palkansaajalle, mutta säästöä tuo myös latauksen muuttuminen verovapaaksi.

Säännöstä 170 euron huojennuksesta sovelletaan Suomeen vuonna 2020 tai sen jälkeen ensirekisteröityihin autoihin, joiden hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometriä kohden (täyssähköauto). Sillä ei ole huojennuksen kannalta merkitystä, onko etu tarjottu vapaana etuna vai onko kyse käyttöetuautosta.

Sähköauton lataus työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä

Lisäksi työnantajan on mahdollista kustantaa työntekijän oman auton tai auton käyttöedun perusteena olevan auton lataaminen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Latausetua voi hyödyntää myös hybridiautoihin, eli verovapauden kannalta ei ole merkitystä päästöjen määrällä.

Se kannattaa kuitenkin muistaa, että työnantaja ei voi kustantaa verovapaasti sellaista latausta, joka tapahtuu palkansaajan kotona. Mikäli palkansaaja maksaa muut mahdolliset auton käyttövoimakulut, voidaan autoedun raha-arvo vahvistaa kuten käyttöedun arvo, vaikka työnantaja kustantaisi sähkön lataamisen luontoisetuautoon työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Etu kannustaa erityisesti ladattavien hybridiautojen ja käyttöetuautojen haltijoita ajamaan enemmän sähköllä.

Sähköauton latauslaite ja lisävarusteet

Vuodesta 2021 alkaen auton lisävarusteeksi on mahdollista lukea auton verotusarvoa laskettaessa myös työnantajan työsuhdesähköauton mukana kustantama sähköauton kotilatauslaite (TVL 64 §:n 5 momentti). Eli laite otetaan huomioon vastaavalla tavalla kuin muutkin auton lisävarusteet ja otetaan autoedun arvon laskentaan mukaan. Mikäli työnantaja kustantaisi sellaisen latauslaitteen, jonka omistusoikeus siirtyy palkansaajalle, ei tällaista laitetta kuitenkaan huomioida auton lisävarusteena autoedun arvoa laskettaessa, vaan laite muodostaisi siinä tapauksessa oman erillisen etunsa, joka arvostettaisiin siirtohetken mukaiseen käypään arvoon.

Lisävarusteiden hankintahinnat lisätään normaalisti auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden yhteenlaskettu arvo ylittää 850 euroa (luontoisetupäätös 20 §). Lisävarusteisiin liittyvät asennuskustannukset otetaan huomioon osana hankintahintaa, ja tämä koskee myös sähköauton kotilatauslaitteesta tulevia asennuskustannuksia.

Sähköautojen verotusarvo 2021–2025

Huojennukset ovat voimassa sekä täyssähköauton verotusarvon alentamisen että työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä tapahtuvan lataamisen osalta määräajan 2021–2025. Sähköautojen verotuella pyritään mahdollisimman suuriin päästövähennyksiin. Lisäksi luontoisetupäätöksessä (17 §) on erityismääräys täyssähköauton luontoisetuarvon laskennassa, joka koskettaa nimenomaan vapaata autoetua. Vapaassa autoedussa perusarvon määrään lisätään käyttökustannusten osuus, ja tätä osuutta voi vähentää 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö. Tämä vähennys ei koske käyttöetuna annettua autoetua. Jos siis työntekijälle annetaan vapaana autoetuna täyssähköauto, saa vuosina 2021–2025 tehdä normaalin 120 euron vähennyksen lisäksi 170 euron huojennuksen, eli molemmat mainitut vähennykset.

Tarvitsetko tukea yrityksesi henkilöstöhallintoon?

Henkilöstö on yrityksen tärkein kilpailutekijä, siksi siihen kannattaa panostaa. Asiantuntijamme voivat toimia yrityksenne tukena erilaisissa henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tehtävissä.

Mikäli tarvitset neuvoja, voit jättää meille yhteydenottopyynnön.