fbpx
Päivi Leponen | | Asiantuntijapalvelut, HR

Näin takaat onnistuneen rekrytoinnin

Onnistunut rekrytointi lähtee liikkeelle huolellisesta rekrytointiprosessin suunnittelusta. Ensimmäisenä rekrytointiprosessille on hyvä nimetä vastuuhenkilö, joka johtaa ja ohjaa toimintaa. Sujuva rekrytointiprosessi on kuin laivan ohjaamista oikeaan satamaan. Laiva tarvitsee kapteenin ja miehistön, jotta laiva kulkee oikeaan suuntaan oikea-aikaisesti. Kun laivalle on nimetty kapteeni, tulee nimetä myös miehistön jäsenet, jotka osallistuvat rekrytointiprosessiin mukaan. Tämän jälkeen lähdetään määrittelemään laivan kurssi, nopeus ja tavat, jolla laiva navigoi satamaan.

Tässä kirjoituksessa kerromme, kuinka navigoit onnistuneeseen rekrytointiin.

Määrittele työntekijän profiili

Ennen hakuilmoituksen laatimista on määriteltävä haettavan työntekijän profiili huolellisesti. Tähän kannattaa käyttää aikaa. Näin varmistetaan, että kaikki rekrytointiprosessiin osallistuvat ymmärtävät, minkälaiseen tehtävään työntekijää haetaan ja mitä osaamista tähän vaaditaan.

Profiilin määrittelyssä hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Minkälaiseen tehtävään työntekijää tarvitaan?
  • Minkälaista osaamista hakijalla olisi hyvä olla valmiina ja mitä osaamista voidaan opettaa?
  • Minkälainen opiskelu-/koulutustausta tukisi työssä menestymistä?  
  • Minkälainen on haettavan työntekijän toivotunlainen työpersoona? Koska työt alkavat ja loppuvat?
  • Minkälainen on työaika?
  • Minkälainen on tehtävän vastuuseen ja tehtävään soveltuva palkkaus?
  • Missä työntekijä työskentelee?
  • Edellyttääkö työ matkustamista ja vaaditaanko liikkumiseen esimerkiksi omaa autoa?

Suunnittele rekrytointiprosessin vaiheet ja aikataulut

Profiilin määrittelyn jälkeen on aika suunnitella rekrytointiprosessin vaiheet ja aikataulut. Tyypillisesti rekrytointi alkaa profiilin ja tarpeen määrittelystä, jonka jälkeen edetään hakuilmoituksen laatimiseen ja mietitään hakuilmoituksen julkaisukanavat.

Hakuilmoituksen laatimisessa voi käyttää apuna yrityksen markkinoinnista vastaavaa, joka voi auttaa kirjoitusasussa ja rekrytointimarkkinoinnissa. Monesti rekrytoijat ja markkinointivastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä työnantajamielikuvan ja yrityksen brändin kehittämisessä. Rekrytoinnin kulmakivet rakentuvatkin markkinoinnin ja viestinnän ympärille.

Viestintä ja hakijakokemus rekrytointiprosessissa

Viestinnän osuutta onnistuneessa rekrytoinnissa ei voi korostaa liikaa. Viestintä on kaiken A ja O erinomaisen hakijakokemuksen muodostumisessa. Kommunikoimalla aktiivisesti hakijoiden suuntaan rekrytointiprosessin aikana varmistat onnistuneen hakijakokemuksen. Kohtele hakijoita kuin he olisivat asiakkaitasi. Viesti ja kommunikoi hakijoille aktiivisesti jokaisessa rekrytoinnin vaiheessa. Kerro myös siitä, jos rekrytointi ei etene suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Hakijoiden kannalta odottaminen on jännittävää ja välillä jopa tuskastuttavaa, jos ei tiedä mitä rekrytoinnissa tapahtuu. Viestinnässä kannattaa muistaa ystävällisyys ja kiitokset. Onnistunut rekrytointi vie aikaa myös viestinnän osalta, mutta tämä kannatta ajatella investointina yritykseen.

Hakuvaihe

Panosta aktiiviseen vuorovaikutukseen ja tavoitettavuuteen hakuvaiheessa. Hakuilmoituksessa on hyvä kertoa, kuka mahdollisesti vastaa tiedusteluihin koskien tehtävää ja rekrytointia. Tässä yhteydessä on hyvä myös kertoa, milloin henkilö on parhaiten tavoitettavissa. Kun hakemuksia alkaa kolahdella sähköpostiin tai rekrytointijärjestelmiin, on se iloinen hetki. Kiitä jokaisesta hakemuksesta.

Haastattelut

Hakemusten läpikäymiseen kannattaa varata aikaa ja käydä ne huolellisesti läpi. Hakemusten perusteella valitaan haastatteluun henkilöt. Haastatteluihin valmistautumiseen ja itse haastatteluihin on myös hyvä varata riittävästi aikaa. Onnistuneet haastattelutilanteet ovat molemmin puolinen etu niin yritykselle kuin työnhakijalle. Kyseessä on aina kahden kauppa.

Haastatteluita voidaan käydä monella eri tavalla ja haastattelukierroksiakin voi olla useampia tarpeen mukaan. Hyvän haastattelun punaisena lankana toimii etukäteen suunniteltu haastattelurunko, johon niin kysymyksille kuin keskustelullekin on varattu aikaa puolin ja toisin. Erityisesti hakijan kannalta kannattaa varmistaa kiireetön ja rauhallinen tilanne haastattelulle.

Valinta ja työsopimuksen laadinta

Haastattelukierrosten jälkeen on aika edetä työntekijän valintaan. Haastattelujen jälkeen valitaan tehtävään sopiva tekijä ja käynnistetään työsopimusneuvottelut. Työsopimus on suositeltavaa laatia kirjallisesti, jotta kaikki työnteon keskeiset asiat saadaan selkeästi määriteltyä kummankin sopijaosapuolen kannalta. Ennen työtarjouksen ja -sopimuksen tekemistä kannattaa varmistaa työehtosopimuksen, -lainsäädännön ja paikallisten sopimusten vaikutukset.

Ennen työn aloitusta

Ennen kuin työt alkavat, suunnittele työntekijän perehdytysprosessi, huolehdi työpiste ja työvälineet kuntoon, tiedot uudesta työntekijästä henkilöstölle ja ennen kaikkea toivota uusi työntekijä tervetulleeksi taloon.

Me voimme auttaa rekrytoinnissa

Onnistuneissa työntekijöiden rekrytoinneissa asiantuntijamme auttavat mielellään. Mikäli kaipaat apua rekrytointiin, työsopimuksiin tai palkanlaskentaan liittyen, jätä meille yhteydenottopyyntö.