fbpx
Iiro Säilä | | Ajankohtaista, Asiantuntijapalvelut

Koronatuet yrityksille: Yritysten kustannustuen toinen hakukierros alkaa 21.12.2020

Kesän aikana oli haettavana yritysten kustannustuki, jonka toinen hakukierros aukeaa maanantaina 21.12.2020. Tuki on haettavissa helmikuun loppupuolelle saakka. Tällä hakukierroksella tukikausi on 1.6.-30.10.2020 välinen aika. Tuki on haettavissa 21.12.2020-26.2.2021 välisen ajan Valtionkonttorin sähköisen asiointikanavan kautta Valtionkonttorin sivuilla.

Kenelle yritysten kustannustuki on tarkoitettu ja mitkä sen ehdot ovat?

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on merkittävästi pudonnut koronaviruksen takia. Tuki on kohdistettu koronaviruksesta eniten kärsineille toimialoille ja yrityksille, ja tuen tavoitteena on vähentää konkurssien määrää näillä toimialoilla. Lähtökohtaisesti yrityksen päätoimialan liikevaihdon on tullut laskea keskimääräisesti yli 10 %, jotta yritys olisi oikeutettu tukeen. Yrityksesi toimialan tilanteen voit tarkistaa Valtiokonttorin sivuilta. Erityisellä koronaviruksesta johtuvalla syyllä myös muulla kuin valtioneuvoston asetuksessa vahvistetulla toimialalla toimiva yritys voi kuitenkin hakea ja saada tukea harkinnanvaraisin perustein.

Myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat saada tukea. Jotta yritys, yhdistys tai säätiö olisi oikeutettu tukeen, tulee yrityksen oman liikevaihdon olla laskenut 30 % vertailukauteen verrattuna. Pidempään toimineilla yrityksillä vertailukausi on 1.6.-30.10.2019, joiden kuukausiliikevaihdoista lasketaan keskiarvo vertailuluvuksi. Yrityksen kesä-lokakuun 2020 keskiarvoliikevaihtoa verrataan vertailulukuun ja tässä vertailussa yrityksen liikevaihdon on tullut laskea 30 %, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Uudella yrityksellä tai 1.5.2019 jälkeen perustetulla yrityksellä vertailukausi on tammi-helmikuun 2020 myynnin keskiarvo. Jos yritys on vasta kevään tai kesän 2020 aikana perustettu ei se voi saada tukea vertailukauden puuttumisen vuoksi.

Kuinka paljon yritys voi saada kustannustukea?

Yritys voi saada tukea 2 000–500 000 euroa. Tukea maksetaan tukikauden, eli kesä-lokakuun, joustamattomien liiketoiminnan kustannusten ja menetysten sekä palkkakustannusten perusteella. Tuen perusteena olevia kustannuksia on edellisestä hakukierroksesta hieman laajennettu, jotta tuki kohdistuisi joustamattomiin kustannuksiin paremmin. Hakemuksella yritys ilmoittaa itse liiketoiminnan joustamattomat kustannukset hakukaudelta, minkä lisäksi Valtionkonttori saa tiedot liikevaihdosta Verohallinnolta ja yrityksen palkkatiedot Tulorekisteristä.

Muut yrityksen mahdollisesti saamat tuet eivät lähtökohtaisesti tällä hakukierroksella vaikuta kustannustuen saantiin tai tuen määrään. EU:n tilapäisen puitetukiohjelman mukaiset yrityksen saamat tuet eivät kuitenkaan saa yhteenlaskettuna ylittää tukiohjelmassa säädettyä 800 000 euroa. Esimerkiksi keväällä jaossa olleet ELY-keskukselta ja Business Finlandilta saadut tuet eivät tällä hakukierroksella vaikuta tuen määrään.

Tuen saannin ulkopuolelle on rajattu yritykset, joiden tukimäärä jää alle 2 000 euron, sekä ne yritykset, joita ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, joilla on verovelkaa, joilla on veroja ulosotossa ja yritykset, jotka ovat laiminlyöneet veroilmoituksen antamiseen liittyvän velvollisuuden. Myöskään ennen koronaa (31.12.2019) vaikeuksissa olleelle yritykselle tukea ei voida myöntää.

Iiro Säilä | Financial Advisor

Mikäli tarvitset neuvoja, voit jättää meille yhteydenottopyynnön: