fbpx

Yritysjärjestelyt

Suunnittelemme ja toteutamme yritysjärjestelyt yrityskokonaisuuteesi sopivalla tavalla yrityksen toimintaympäristö, yhtiölainsäädäntö, verolainsäädäntö ja kirjanpidon näkökulma huomioiden.

Yritysjärjestelypalvelumme kattavat koko ketjun arvonmäärityksestä strategisen neuvonnan kautta transaktion toteutukseen. Toteutamme yritysjärjestelyt hyödyntäen parhaita mahdollisia vaihtoehtoja, kuten osakevaihdot, yrityskaupat, sulautumiset, jakautumiset ja liiketoimintasiirrot.

Gallant auttaa varmistamaan prosessin sujuvuuden, aikataulutuksen ja kaikkien näkökulmien huomioimisen ilman ikäviä yllätyksiä – ostajan, myyjän ja rahoittajan eduksi. Yritysjärjestelyt edellyttävät usein myös rahoitusjärjestelyjä. Asiantuntijamme auttavat rahoituksen haussa laajojen kumppaniverkostojemme avulla.

Yrityskaupat

Gallant varmistaa tavoitteiden mukaisen, suunnitelmallisen ja onnistuneen osake- tai liiketoimintakaupan. Kaupan toteuduttua alkaa tärkeä vaihe yrityskulttuurin sekä esimerkiksi taloushallinnon järjestelmien ja prosessien yhtenäistämisessä, jossa sinua palvelevat kokeneet CFO- ja HR-asiantuntijamme. Suunnittelemme ja toteutamme myös sukupolvenvaihdokset sekä yritysjuridiikan että verotuksen näkökulmat huomioiden.

Onnistunut yrityskauppa edellyttää huolellista valmistautumista, suunnittelua ja toteutusta.

Gallant-palvelut yrityskaupoissa

 • Yrityksen myyntikunnon varmistaminen
 • Kaupan toteuttamisvaihtoehtojen suunnittelu
 • Due diligence -tarkastus (yrityskaupan kohteen tarkastus)
 • Yrityksen arvonmääritys
 • Kauppaehtojen sopiminen
 • Kauppakirjan laadinta
 • Ostettavan tai myytävän yrityksen konsultointi koko prosessin ajan
 • Veronäkökulman huomiointi

Due diligence -tarkastus

Suoritamme yrityskaupan kohteen tarkastuksen tilanteeseen sopivassa laajuudessa ja selvitämme kauppaan olennaisesti liittyvät riskit. Meiltä saat kattavat DD-palvelut, sillä tarkastamme yrityksen liiketoiminnan, taloushallinnon sekä laki- ja veroasiat. Due diligence -tarkastus on tärkeä elementti myös yrityksen arvonmäärityksessä sekä kaupan ehtojen asetannassa.

Sulautuminen ja jakautuminen

Yrityskaupat tai konsernirakenteen keventäminen johtavat usein yhtiöiden yhdistämiseen, mikä vähentää liiketoiminnan ja hallinnon kuluja sekä tehostaa toimintaa. Sulautuminen, eli fuusio, kestää yleensä noin puoli vuotta ja järjestelyn suunnittelu on suositeltavaa aloittaa hyvissä ajoin.

Liiketoiminnan laajentaminen tai yrityskauppojen suunnittelu voi johtaa osakeyhtiön liiketoiminnan sekä varojen ja velkojen jakamiseen kahteen tai useampaan yhtiöön. Jakautumista voidaan käyttää myös esimerkiksi riskienhallintakeinona. Verolainsäädännön mukaisesti toteutettu jakautuminen onnistuu ilman veroseuraamuksia. Jakautuminen voidaan toteuttaa kokonais- tai osittaisjakautumisena tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.

Gallant-palvelut sulautumisessa ja jakautumisessa

 • Prosessin suunnittelu ja sulautumis-/jakautumissuunnitelman laadinta
 • Asianmukaiset päätökset sulautumiseen/jakautumiseen osallistuvissa yhtiöissä
 • Kaupparekisteri-ilmoitukset
 • Tilintarkastajalta pyydettävien lausuntojen koordinointi
 • Velkojienkuulutusten hakeminen
 • Lopputilityksen laadinta
 • Neuvonta prosessin kaikissa vaiheissa