fbpx

Due Diligence

Etsitkö osaavaa apua yritysjärjestelyiden Due Diligence (DD-tarkastus, yrityskaupan kohteen tarkastus) tai arvonmääritys -palveluihin?

Due Diligence -tarkastuspalveluissamme yrityskaupan kohdeyhtiö tarkastetaan kattavasti ja havaintojen perusteella arvioidaan yrityskaupan mahdollisuudet ja riskit. Yritysjuridiikan, verotuksen, talouden ja henkilöstöhallinnon asiantuntijamme toteuttavat tarkastusprosessin, jossa koko kohdeyritys tai vaihtoehtoisesti kohdeyrityksen valitut osa-alueet tarkastetaan. Kaupan kohteen kokonaisvaltaisessa tarkastuksessa käydään läpi yrityksen koko hallinto, liiketoiminta ja prosessit ja ne tarkastetaan asiantuntevasti. Laadimme selkeän yhteenvedon huomioistamme ja tarkastettavan yrityksen ja sen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja riskeistä.

Tarjoamme Due Diligence -tarkastukset niin ostajan kuin myyjän puolelle, minkä lisäksi palveluidemme avulla pystyt valmistautumaan tulevaan Due Diligence -tarkastukseen.

Due Diligence -tarkastuksen hyödyt

Due Diligence -tarkastuksen hyötynä on tarkastuksen ulottuminen yrityksen sisäisiin tietoihin ja näin ollen DD-tarkastuksen myötä yritysanalyysi voidaan laatia kattavammin kuin pelkkiä julkisia lähteitä ja tilinpäätöstietoja käyttämällä. DD-tarkastuksessa käytettävä materiaali on tyypillisesti myös ajantasaisempaa kuin julkisesti saatavilla olevat tiedot, joten DD-tarkastus mahdollistaa ajantasaisen kuvan muodostamisen kohdeyhtiöstä.

Due Diligence -tarkastus on syytä suorittaa ennen yrityskauppaa myös silloin kun kaupan kohde on jo ennalta tuttu, sillä DD-tarkastuksen myötä on mahdollista selvittää myös piilevät riskit ja mahdollisuudet. DD-tarkastuksen laajojen haastattelujen ja kysymyslistojen läpikäynnin myötä kohdeyhtiöltä saadaan varmistukset ja vakuutukset myös sellaisiin taloudellisiin, oikeudellisiin ja henkilöstöhallinnollisiin seikkoihin, jotka vähemmän tyypillisesti nousevat keskusteluihin ilman tarkastusta.

Yrityskaupat

Gallant varmistaa tavoitteiden mukaisen, suunnitelmallisen ja onnistuneen osake- tai liiketoimintakaupan. Due Diligence -palvelumme vahvistavat ostajan ja myyjän välistä luottamusta yrityskaupassa ja varmistavat kaupan kohteen tilan. Arvonmäärityspalveluidemme avulla myös varmistat, että yrityskaupassa maksettava hinta on oikealla tasolla.

Onnistunut yrityskauppa edellyttää huolellista tutustumista kaupan kohteeseen, valmistautumista, suunnittelua ja toteutusta.

Gallant Due Diligence -palvelut

 • Gallant Due Diligence -prosessi
 • Taloudellinen Due Diligence
 • Oikeudellinen Due Diligence
 • Sopimusten ja asiakkuuksien tarkastus
 • Henkilöstön Due Diligence
 • Kaupan asiakirjojen laadinta ja neuvonta sekä veroasioiden neuvonta
 • Arvonmäärityspalvelut

Lisäksi Yrityskauppoihin liittyen tarjoamme myös:

 • Yrityksen myyntikunnon varmistaminen
 • Kaupan toteuttamisvaihtoehtojen suunnittelu
 • Kauppaehtojen sopiminen
 • Kauppakirjan laadinta
 • Ostettavan tai myytävän yrityksen konsultointi yrityskauppaprosessissa
 • Veronäkökulmien huomiointi

Due Diligence -prosessi

Suoritamme yrityskaupan kohteen tarkastuksen tilanteeseen sopivassa laajuudessa ja selvitämme kauppaan olennaisesti liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Gallantin Due Diligence -prosessissa asiantuntijamme huolehtivat projektin sujuvasta läpiviennistä. Prosessin vaiheita ovat tyypillisesti osapuolten väliset palaverit ja haastattelut, materiaalipyynnöt ja materiaalien tarkastaminen, havaintojen dokumentointi, sekä johtopäätösten teko havaintojen perusteella. Due Diligence -tarkastus on tärkeä elementti myös yrityksen arvonmäärityksessä sekä kaupan ehtojen asetannassa.

Taloudellinen Due Diligence

Taloudellisessa Due Diligence -tarkastuksessa käymme läpi kohdeyhtiön taloudellisen materiaalin ja talouden prosessit. Lisäksi osana projektia suoritamme yrityksen talouden analyyttinen tarkastuksen ja tunnuslukuanalyysin. Tarkastamme myös asiakkaisiin liittyvät sopimukset taloudellisesta näkökulmasta sekä kohdeyhtiön ennusteet. Osana tarkastusta laadimme kohdeyhtiöstä omat skenaarioennusteemme, joita on mahdollista hyödyntää niin yrityksen arvon määrittämisessä kuin rahoituksen hankkimisessa yrityskauppaa varten.

Oikeudellinen Due Diligence

Osana yrityksen oikeudellista Due Diligence -tarkastusta tarkastamme kohdeyhtiön oikeudellisen materiaalin, kuten yhtiöoikeudelliset asiat ja päätökset, sekä hallinnon asiakirjat ja kohdeyhtiön taustat. Osana oikeudellista materiaalia tarkastamme myös sopimukset, verotukselliset asiat kuin myös mahdolliset riita-asiat.

Henkilöstön Due Diligence

Kohdeyrityksen henkilöstön Due Diligence -tarkastuksessa käymme läpi kohdeyhtiön henkilöstöön ja henkilöstöhallintoon liittyvän olennaisen materiaalin ja kartoitamme henkilöstön osaamiset. Lisäksi kartoitamme henkilöstön työsopimusten ja työehtosopimusten tilanteen, sekä mahdolliset palkkio- ja etujärjestelmät. Osana tarkastusta tarkastamme palkkahallinnon prosessit ja tunnistamme siihen mahdollisesti liittyvät riskit. Teemme myös henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kartoituksen, sekä johtamisen kehittämistarpeiden tunnistamisen.