fbpx
Iiro Säilä | | Ajankohtaista, Asiantuntijapalvelut

Yritystukia ja avustuksia on haettavissa koronarahoitusten jälkeenkin

– Kustannustuesta todennäköisesti tulossa vielä viides hakukierros

Korona synnytti uusia tukimuotoja yrityksille ja sen myötä myös yritysten tietoisuus yritystuista on lisääntynyt. Kustannustuesta on tämänhetkisten tietojen mukaan tulossa vielä viides hakukierros, joka kohdistuu kesä-syyskuun 2021 väliselle ajalle. Kustannustuen lakiesitys on tällä hetkellä Eduskunnan käsittelyssä ja kustannustuen viidennen kierroksen haun on tarkoitus alkaa 15.12.2021. Tämänhetkisen tiedon mukaan kustannustuen viides hakukierros tulee kuitenkin olemaan kohdennettu aiempaa rajoitetummalle joukolle yrityksiä. Myös hakuajan päättymisen ajankohta on toistaiseksi avoinna, sillä Euroopan komission hyväksymä puitetukiohjelma, jonka puitteissa kustannustukea on jaettu, on päättymässä 31.12.2021. Puitetukiohjelmaan on kuitenkin haettu komissiolta jatkoaikaa ja mikäli jatkoaika hyväksytään, on kustannustuen hakuaika pidempi.

Kustannustukea lukuun ottamatta koronaan liittyvät yritystuet ovat jäämässä menneeseen aikaan, mutta yritystukia on ollut haettavissa erilaisiin projekteihin ja kehityshankkeisiin jo ennen koronaa, ja näitä rahoituksia on tälläkin hetkellä haettavissa. Tähän blogikirjoitukseen olemme koonneet yleistä tietoa yritystukiin liittyen.

yrityksen rahoitusopas

Mistä avustusrahoituksia voi hakea?

Yritystukien tarkoituksena on luoda Suomeen tutkimus- ja kehitystoimintaa, lisätä investointeja ja kehittää yritysten toimintaa sekä luoda Suomeen kasvua ja työpaikkoja.

Suoria yritystukia myöntävät Suomessa pääasiassa ELY-keskukset, Finnvera ja Business Finland, minkä lisäksi Euroopan Unioni rahoittaa yrityksiä muun muassa rakennerahastojen kautta. Suomessa rakennerahastoista jaettavissa avustuksissa toimivaltainen viranomainen on ELY-keskus. Näistä toimijoista keskitymme käsittelemään yleisimpiä avustusrahoittajia ELY-keskusta ja Business Finlandia.

Millaisiin hankkeisiin yritystukia voi saada?

Business Finlandin ja ELY-keskuksen myöntämille yritystuille yhteistä on se, että molemmat tukevat yritysten kehittymistä ja ne rahoittavat siten pääasiassa erilaisia yrityksissä toteutettavia tutkimus- ja kehityshankkeita. Monet Business Finlandin ja ELY-keskuksen jakamista yritystuista ovat muodoltaan de minimis -tukea.

Business Finland rahoituksen edellytyksenä on merkittävä kasvu ja kansainvälistyminen, joita Business Finlandin myöntämä rahoitus edesauttaa. ELY-keskuksien myöntämässä rahoituksessa sekä yrityksen että hankkeen on täytettävät yleiset valintaperusteet ja rahoituskausittain muuttuvia erityisiä valintaperusteita. Uudella marraskuussa 2021 käynnistyvällä ohjelmakaudella ELY:n rakennerahastoista myöntämissä rahoituksissa painottuvat muun muassa elinkeino- ja työelämälähtöisien tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien edistäminen; digitalisaatio kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi; energiatehokkuus; kiertotalous sekä kasvihuonepäästöjen alentaminen.

ELY-keskuksen rahoitukset ovat pääsääntöisesti avustusmuotoisia rahoituksia. Business Finland sen sijaan rahoittaa yritysten projekteja sekä avustus- että lainamuotoisena rahoituksena. Avustusmuotoista rahoitusta myönnetään de minimis -rahoituksena minkä lisäksi avustusta voi saada myös uuden tuotteen tai palvelun alkuvaiheen tutkimukseen tai kehittämiseen muuna kuin de minimis -muotoisena avustuksena. Myöhemmän vaiheen tuotekehitykseen Business Finland rahoitus on tyypillisesti lainaa. Business Finlandin tutkimus- ja kehityslainat ovat vakuudettomia, laina-ajaltaan melko pitkiä sekä matalakorkoisia. Vuosittain Business Finland on myöntänyt rahoitusta reilut 500 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 koronarahoituksista johtuen ennätykselliset 1,7 miljardia euroa. Tavallisesti vuosittain 3 500–4 000 yritystä saa Business Finlandilta rahoitusta.

Kuinka paljon yritystukea voi saada?

Yritystuen määrä riippuu yrityksestä, rahoitettavasta projektista ja tukimuodosta sekä siitä onko tuki avustus- vai lainamuotoista. Lisäksi rahoituksen määrä riippuu siitä, onko kyse de minimis -rahoituksesta vai ei.

De minimis -tuella tarkoitetaan yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säädellään EU-asetuksella. Tuen nimi, de minimis, tarkoittaa ”vähämerkityksinen”, jolla viitataan siihen, että tuki on niin pieni, että se ei vääristä kilpailua.

Konserni voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen vuoden aikana. Suomessa de minimis -tukea myöntävät esimerkiksi Business Finland, ELY-keskukset ja Finnvera. De minimis -tukea ei voi käyttää kalastukseen, vesiviljelyyn, eikä maatalouteen. Jos rahoitus ei ole de minimis -rahoituksiin kuuluvaa rahoitusta, riippuu rahoituksen enimmäismäärä yrityksestä, projektista, haettavasta rahoitustuotteesta ja sen ehdoista, mutta tällöin ei rahoitusten yhteismäärälle periaatteessa ole muuta ylärajaa.

Miten tukirahoituksia kannattaa hakea?

Rahoituksen hakeminen lähtee yleensä aina liikkeelle yrityksellä olevasta tarpeesta tai kehitysideasta, josta kannattaa käydä alkukeskustelu rahoittajan eli Business Finlandin tai ELY-keskuksen rahoitusneuvonnan kanssa. Näin saadaan jo etukäteen tietoa siitä, onko hanke sellainen, mitä mahdollisesti voitaisiin harkita rahoitettavan. Samalla varmistuu myös oikea rahoitustuote käsillä olevaan projektiin.

Jokaisen yrityksen hanke on omanlaisensa, mutta rahoituksen hakeminen etenee tyypillisesti seuraavasti:

  1. Hankkeen suunnittelu ja alkukeskustelu
  2. Rahoitushakemuksen laadinta liitteineen ja sen lähettäminen
  3. Hakemuksen käsittely, keskustelu rahoitettavasta hankkeesta / rahoitusneuvottelu
  4. Mahdolliset täydennykset rahoitushakemukseen
  5. Rahoituspäätös
  6. Hankkeen toteutus ja hankkeesta raportointi

Rahoituksista kannatta myös huomioida se, että hanketta ei tule aloittaa ennen rahoitushakemuksen lähettämistä, sillä kustannuksia voidaan hyväksyä aikaisintaan hakemuksen lähettämispäivästä alkaen. Ennen hakemuksen lähettämistä aloitettua hanketta ei myöskään voida rahoittaa. Positiivisen rahoituspäätöksen jälkeen seuraa hankkeen toteutus, hankkeen seuranta ja hankkeen etenemisestä raportointi. Hankkeeseen liittyy sen pituudesta riippuen mahdollisesti yksi tai useampi väliraportointi sekä aina loppuraportointi.

Iiro Säilä | Financial Advisor

Onnistu yritystukimahdollisuuksien kartoittamisessa ja hakemisessa asiantuntijan avulla

Rahoituksen hakeminen voi olla monimutkainen prosessi, joissa yrityksellesi sopivan rahoitusmuodon tunnistaminen ja hakemuksen ja liitteiden asiantunteva laadinta auttavat eteenpäin. Mikäli kaipaat apua rahoituksen suunnitteluun ja hakuun liittyen, voit olla meihin yhteydessä.