Sulkemiskorvaus avautuu haettavaksi 12.5.2021

Sulkemiskorvaus avautuu haettavaksi 12.5.2021

Sulkemiskorvaus koskee yrityksiä, joiden toimitiloja määrättiin suljettavaksi viranomaismääräyksellä.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tiettyjen yritysten toimitiloja määrättiin kevään 2021 aikana suljettavaksi yleisöltä lailla tai viranomaismääräyksellä. Näille yrityksille avautuu 12.5.2021 haettavaksi uusi sulkemiskorvaus. Korvaus on haettavissa neljän kuukauden ajan sen kuukauden päättymisestä, kun velvollisuus pitää yrityksen toimitilat suljettuna on päättynyt. Esimerkiksi ravintoloiden sulkutoimenpiteet päättyivät huhtikuun 2021 aikana, mikä tarkoittaa sitä, että sulkemiskorvausta on haettava elokuun 2021 loppuun mennessä. Korvaus on haettavissa Valtionkonttorin sähköisen asiointikanavan kautta Valtionkonttorin sivuilla.

Kenelle sulkemiskorvaus on tarkoitettu ja mitkä sen ehdot ovat?

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu ravintoloille ja muille ravitsemusliikkeille, jotka ovat joutuneet sulkemaan tilansa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain perusteella. Lisäksi sulkemiskorvaukseen ovat oikeutettuja yritykset, joiden toimitilat on määrätty suljettaviksi tartuntatautilain 58 g §:n perusteella. Jos yrityksen toimintaa tai asiakasmäärää on ainoastaan rajoitettu tai yrityksen toimitilat on suljettu oma-aloitteisesti, ei yritys ole oikeutettu sulkemiskorvaukseen. Näissä tapauksissa kannattaa kuitenkin selvittää olisiko yritys oikeutettu kustannustukeen.

Isompien yritysten kannattaa huomioida, että toistaiseksi sulkemiskorvausta voivat hakea vain mikro- ja pienyritykset, joissa on alle 50 työntekijää. Yrityksen työntekijämäärää tarkastellaan koko yrityksen henkilöstömäärän perusteella, eikä esimerkiksi toimipisteittäin tai toimialoittain. Isommille yrityksille on valmisteilla erillinen malli, josta Valtiokonttori on ilmoittanut kertovansa lisätietoja myöhemmin. Korvaukseen oikeutettuja yhtiömuotoja ei ole sulkemiskorvauksessa rajoitettu, vaan kaikki yhtiömuodot voivat hakea korvausta, kunhan yrityksellä on Y-tunnus.

Kuinka paljon yritys voi saada sulkemiskorvausta?

Sulkemiskorvauksen määrä lasketaan helmikuun 2021 palkkakustannusten perusteella, minkä lisäksi laskennassa huomioidaan 70 % helmikuun joustamattomista kustannuksista. Joustamattomat kustannukset määrittyvät samoin kuin kustannustuessa. Sulkemiskorvauksen määrään vaikuttaa lisäksi se, miten pitkään yritys on ollut suljettuna ja miten suuri osa yrityksen toiminnasta on ollut suljettuna. Take away -myynnin osuutta ei korvata, eli sulkemiskorvauksen määrä lasketaan vain salimyynnin osalta. Esimerkiksi ravintolalla tulisikin siis hakemusta tehtäessä olla selvillä mikä osuus helmikuun myynnistä on muodostunut salimyynnistä ja mikä osuus take-away myynnistä, jotta suljetun liiketoiminnan osuus voidaan määrittää. Tarkempia esimerkkejä sulkemiskorvauksen määrän laskemisesta löytyy Valtiokonttorin sivuilta.

Sulkemiskorvauksella ei ole erillisiä vähimmäis- tai enimmäismääriä, mutta sulkemiskorvaukseen sovelletaan Euroopan unionin vahvistamaa puitetukiohjelmaa, jonka mukaan yksi yritys voi saada puiteohjelman mukaisia tukia yhteensä enintään 1 800 000 euroa.

Voinko hakea sekä sulkemiskorvausta että kustannustukea?

Kustannustuki ja sulkemiskorvaus eivät sulje toisiaan pois, eli yritys voi hakea ja saada molempia tukimuotoja, mikäli se täyttää kummankin tukimuodon ehdot. Kustannustuessa ensisijaisena kriteerinä on liikevaihdon 30 % suuruinen lasku ja sulkemiskorvauksessa lakiin tai viranomaismääräykseen perustuva toimitilojen sulkeminen. Mikäli yritys täyttää molempien tukimuotojen ehdot, kannattaa yrityksen hakea sekä sulkemiskorvausta että kustannustukea. Mikäli sulkemiskorvauksen edellytykset eivät täyty, ja yrityksen toimintaa on esimerkiksi vain rajoitettu, kannattaa yrityksen kuitenkin selvittää sen oikeus kustannustukeen.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Iiro Säilä

Financial Advisor

Yhteystiedot

iiro.saila@gallant.fi

Iiro Säilä

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.