fbpx
Iiro Säilä | | Ajankohtaista, Yleinen

Koronatuet yrityksille: Yritysten kustannustuen neljäs hakukierros alkaa 17.8.2021

Yritysten kustannustuen neljäs hakukierros aukeaa tiistaina 17.8.2021 klo 9. Neljännellä hakukierroksella tukikausi on 1.3.2021-31.5.2021 välinen aika. Tuki on haettavissa 17.8.2021-30.9.2021 välisen ajan Valtiokonttorin sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorin sivuilla.

Kenelle yritysten kustannustuki on tarkoitettu ja mitkä sen ehdot ovat?

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on merkittävästi pudonnut koronaviruksen seurauksena. Tuki on kohdistettu koronaviruksesta eniten kärsineille toimialoille ja yrityksille, ja tuen tavoitteena on vähentää konkurssien määrää näillä toimialoilla. Lähtökohtaisesti yrityksen päätoimialan liikevaihdon on tullut laskea, jotta yritys olisi oikeutettu tukeen. Tukeen oikeutetut toimialat vahvistetaan edellisten kierrosten tapaan Valtioneuvoston asetuksella. Yrityksesi toimialan tilanteen voit tarkistaa tästä linkistä. Perustellulla koronapandemiasta johtuvalla syyllä myös muulla kuin Valtioneuvoston asetuksessa vahvistetulla toimialalla toimiva yritys voi kuitenkin hakea ja saada tukea harkinnanvaraisin perustein.

Yhtiömuotorajoitusta ei kustannustuen neljännellä kierroksella ole, joten kaikilla y-tunnuksen omaavilla toimijoilla on yhtäläinen mahdollisuus hakea tukea yritysmuodosta riippumatta. Kustannustuki huomioi viime kierroksen tapaan myös pienet yritykset ja toiminimiyrittäjät. Myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat saada tukea, jos niillä on y-tunnus.

Jotta yritys olisi oikeutettu tukeen, tulee yrityksen oman pandemiakauden liikevaihdon olla laskenut 30 % vertailukauteen verrattuna. Pandemiakaudella tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jolta yrityksen liikevaihtoa verrataan vertailukauteen. Pandemiakauden ja vertailukauden ajankohta riippuu yrityksen perustamishetkestä ja alv-ilmoituskauden pituudesta. Tukikausi on kuitenkin sama kaikilla yrityksillä pandemiakaudesta ja vertailukaudesta riippumatta. Kaikki yritykset hakevat siten tukea 1.3.2021-31.5.2021 aikavälillä syntyneisiin kustannuksiin.

Jos yritys on arvonlisäverotuksessa kuukausi-ilmoittaja ja sen toiminta on alkanut ennen 1.1.2019 on yrityksen liikevaihdon oltava tukikautta vastaavalla pandemiakaudella (1.3.2021-31.5.2021) 30 % alempi kuin vertailukaudella (1.3.2019-31.5.2019). 1.1.2019 tai sen jälkeen perustetuilla yrityksillä liikevaihdon laskua tarkastellaan toimialan mediaaniliikevaihdon muutoksen perusteella. 1.1.2019 jälkeen perustetuista yrityksistä vain ne yritykset voivat saada kustannustukea, jotka ovat toimialansa puolesta oikeutettuja kustannustukeen asetuksen mukaan. Alv:n vuosi- ja neljännesvuosi-ilmoittajilla pandemiakausi ja vertailukausi määräytyvät yrityksen alv-ilmoituskauden perusteella. Alv:n neljännesvuosi-ilmoittajilla 1.1.2021-31.3.2021 liikevaihtoa verrataan 1.1.-31.3.2019 liikevaihtoon ja vuosi-ilmoittajilla 1.1.-31.12.2020 liikevaihtoa 1.1.-31.12.2019 liikevaihtoon, millä aikavälillä liikevaihdon on tullut laskea 30 %.

Paljonko yritys voi saada kustannustukea?

Yritys voi saada tukea 2 000–1 000 000 euroa. Tukea maksetaan tukikauden, eli maalis-toukokuun, joustamattomien liiketoiminnan kustannusten ja menetysten sekä palkkakustannusten perusteella. Viime kierroksen tapaan tukikelpoisten kustannusten tulee ylittää 2 000 euroa, jotta yritys voi saada tukea. Jos tukikelpoiset kustannukset ylittävät 2 000 euroa, mutta kustannustuen määrä jää alle 2 000 euron niin tuki korotetaan ja maksetaan 2 000 euron suuruisena, mikäli muut tuelle asetetut edellytykset täyttyvät. Tukihakemukseen liittyen Valtiokonttori saa tiedot liikevaihdosta Verohallinnolta ja yrityksen palkkatiedot Tulorekisteristä, minkä lisäksi yritys itse ilmoittaa tukihakemuksella liiketoiminnan joustamattomat kustannukset tukikaudelta.

Yritys voi hakea kustannustukea, vaikka se olisi saanut muitakin koronapandemian lievittämiseen tarkoitettuja tukia. EU:n tilapäisen puitetukiohjelman mukaiset yrityksen saamat tuet eivät kuitenkaan saa yhteenlaskettuna ylittää puitetukiohjelmassa säädettyä 1 800 000 euroa.

Kustannustuen saannin edellytykset ja poissulkevat tekijät

Tuen saannin edellytyksenä on y-tunnus, yrityksen liikevaihdon 30 % suuruinen lasku pandemiakaudella vertailukauteen verrattuna ja yrityksen päätoimialan kuuluminen Valtioneuvoston asetuksessa määritetylle toimialalla tai perusteltu koronasta johtuva syy liikevaihdon laskulle. Tuen saannin ulkopuolelle on rajattu yritykset, joiden tukikelpoiset kustannutukset jäävät alle 2 000 euron, sekä ne yritykset, joita ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, joilla on verovelkaa ja yritykset, jotka ovat laiminlyöneet veroilmoituksen antamiseen liittyvän velvollisuuden. Lisäksi jos yritys on asetettu konkurssiin, tai konkurssiin asettaminen on vireillä, ei yritys voi saada kustannustukea. Myöskään ennen koronaa (31.12.2019) vaikeuksissa olleelle yritykselle ei voida myöntää tukea, lukuun ottamatta pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka voivat saada kustannustukea, vaikka olisivatkin olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020.

Iiro Säilä | Financial Advisor

Mikäli tarvitset neuvoja, voit jättää meille yhteydenottopyynnön

Voit myös ottaa yhteyttä omaan kirjanpitäjääsi, joka auttaa selvittämään edellytykset tuen saantiin.