fbpx
Gallant | | Asiantuntijapalvelut, HR

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksiin kohdistuvat lakimuutokset

Kilpailukieltosopimuksia koskevaan työsopimuslain säännökseen ehdotetaan muutosta, jolla myös alle kuuden kuukauden mittaisista kilpailukieltoehdoista pitäisi jatkossa maksaa korvausta työntekijälle.

Milloin lakimuutokset tulevat voimaan?

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 12.11.2020. Esityksen mukaan muutokset tehtäisiin työsopimuslakiin ja merityösopimuslakiin 1.1.2022 alkaen. Uusi sääntely koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin.

Mikä on lakimuutosten tavoite?

Muutosten tavoitteena on lainvastaisten kilpailukieltosopimusten ja kilpailukieltoehtojen vähentäminen ja niiden ennaltaehkäiseminen. Korvauksen ajatellaan vaikuttavan siten, että työnantaja harkitsee tarkemmin kilpailukieltosopimista ja kilpailukieltoehdon käyttöä työsopimuksissa.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan, työnantajalla olisi halutessaan mahdollista irtisanoa kilpailukieltosopimus ja työsopimuksen kilpailukieltoehto irtisanomisaikaa noudattaen ja välttyä korvauksen maksamiselta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan olisi enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanonut työsopimuksen.

Työsopimusten kilpailukieltoehtojen laatimisessa on syytä noudattaa erityistä tarkkavaisuutta, jotta turhilta korvauksilta vältytään.

Me voimme auttaa kilpailukieltosopimuksiin kohdistuvien lakimuutosten kanssa

Kerromme mielellämme lisää kilpailukieltosopimusten muutoksen vaikutuksista juuri teidän organisaationne työsopimuksiin. Katso kuinka voimme olla avuksenne.

Mikäli kaipaat apua kilpailukieltosopimuksiin kohdistuvien lakimuutosten kanssa, voit jättää yhteydenottopyynnön. Me autamme mielellämme!