Yritysten kustannustuen kuudes hakukierros alkaa 26.4.2022

Yritysten kustannustuen kuudes hakukierros alkaa 26.4.2022

Tuki on suunnattu erityisesti sulkutoimenpiteistä kärsineille matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille.

Yritysten kustannustuen kuudes hakukierros aukeaa tiistaina 26.4.2022 klo 9. Kuudennella hakukierroksella tuki kohdistuu 1.12.2021-28.2.2022 välisellä ajalla syntyneisiin kustannuksiin. Tuki on haettavissa 26.4.-31.5.2022 Valtiokonttorin sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorin sivuilla.

Kenelle yritysten kustannustuki on tarkoitettu ja mitkä sen ehdot ovat?

Kustannustuen kuudennella hakukierroksella kustannustukea suunnataan erityisesti sulkutoimenpiteistä kärsineille matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille, mutta kustannustukea voivat hakea myös muut yritykset, joiden toimintaan on tukikaudella kohdistunut rajoituksia. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritystoimintaan tai yrityksen asiakaskuntaan. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on tukikaudella ollut 25 % alempi kuin vertailukaudella. Tukeen oikeutetut toimialat on edellisten kierrosten tapaan vahvistettu Valtioneuvoston asetuksella ja oman yrityksesi toimialan tilanteen voit tarkistaa tästä linkistä. Jos yrityksen toimiala kuuluu harkinnanvaraisiin toimialoihin, mutta yritys muuten täyttää tuen ehdot, tulee yrityksen erikseen perustella, miten rajoitukset ovat vaikuttaneet sen toimintaan.

Yhtiömuotorajoitusta ei kustannustuen viidennellä kierroksella ole, joten kaikilla ehdot täyttävillä yrityksillä on mahdollisuus hakea tukea yritysmuodosta riippumatta. Myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat saada tukea, jos niillä on y-tunnus.

Sen lisäksi, että yrityksen toimintaa on rajoitettu, tulee yrityksen oman pandemiakauden liikevaihdon olla laskenut 25 % vertailukauteen verrattuna, jotta kustannustukea voidaan myöntää. Aikaisemmilla kustannustuen hakukierroksilla voimassa ollutta 30 % liikevaihdon laskuvaatimusta on siis hieman laskettu, vaatimuksen ollessa nyt 25 %. Pandemiakaudella tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jolta yrityksen liikevaihtoa verrataan vertailukauteen. Pandemiakauden ja vertailukauden ajankohta riippuu yrityksen perustamishetkestä ja alv-ilmoituskauden pituudesta. Tukikausi on kuitenkin sama kaikilla yrityksillä pandemiakaudesta ja vertailukausista riippumatta. Kaikki yritykset hakevat siten tukea 1.12.2021-28.2.2022 aikavälillä syntyneisiin kustannuksiin.

Jos yritys on esimerkiksi arvonlisäverotuksessa kuukausi-ilmoittaja ja sen toiminta on alkanut ennen 1.6.2019, on yrityksen liikevaihdon oltava tukikaudella (1.12.2021-28.2.2022) 25 % alempi kuin vertailukaudella (1.12.2019-29.2.2020). Myös 1.6.2019 jälkeen perustetut yritykset sekä yritykset, joiden alv-kausi on muu kuin kuukausi, voivat saada kustannustukea. Tässä tapauksessa voit katsoa vertailukausia tarkemmin Valtiokonttorin sivuilta.

Kuinka paljon yritys voi saada kustannustukea?

Yritys voi saada tukea 2 000–1 000 000 euroa. Tukea maksetaan tukikauden joustamattomien liiketoiminnan kustannusten sekä palkkakustannusten perusteella. Viime kierroksen tapaan tukikelpoisten kustannusten tulee ylittää 2 000 euroa, jotta yritys voi saada tukea. Tukihakemukseen liittyen Valtiokonttori saa tiedot liikevaihdosta Verohallinnolta ja yrityksen palkkatiedot Tulorekisteristä, minkä lisäksi yritys itse ilmoittaa tukihakemuksella liiketoiminnan joustamattomat kustannukset tukikaudelta.

Yritys voi hakea kustannustukea, vaikka se olisi saanut muitakin koronapandemian lievittämiseen tarkoitettuja tukia. EU:n tilapäisen puitetukiohjelman mukaiset yrityksen saamat tuet eivät kuitenkaan saa yhteenlaskettuna ylittää puitetukiohjelmassa säädettyä 2 300 000 euroa. Samalla tukiajalle (1.12.2021-28.2.2022) kohdistuvat muut päällekkäiset tuet, kuten sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu, vähennetään kustannustuesta täysimääräisesti. Vaikka yritys olisi jo saanut sulkemiskorvausta, voi se siitä huolimatta hakea myös kustannustukea.

Kustannustuen saannin edellytykset ja tuen myöntämisen esteet

Tuen saannin edellytyksenä on y-tunnus, yrityksen liikevaihdon 25 % suuruinen lasku ja yrityksen päätoimialan kuuluminen Valtioneuvoston asetuksessa määritetylle toimialalle. Tuen saannin ulkopuolelle on rajattu yritykset, joiden tukikelpoiset kustannutukset jäävät alle 2 000 euron, sekä ne yritykset, joita ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, joilla on verovelkaa ja yritykset, jotka ovat laiminlyöneet veroilmoituksen antamiseen liittyvän velvollisuuden. Mikäli yritys on asetettu konkurssiin, tai konkurssiin asettaminen on vireillä, ei se voi saada kustannustukea. Myöskään ennen koronaa (31.12.2019) vaikeuksissa olleelle yritykselle ei voida myöntää tukea, lukuun ottamatta pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka voivat saada kustannustukea, vaikka olisivatkin olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020.

Mikäli tarvitset neuvoja, voit jättää meille yhteydenottopyynnön

Voit myös ottaa yhteyttä omaan kirjanpitäjääsi, joka auttaa selvittämään edellytykset tuen saantiin.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet...

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Iiro Säilä

Financial Advisor

Yhteystiedot

iiro.saila@gallant.fi

Iiro Säilä

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.