YEL-laki muuttui – Tässä tärkein!

YEL-laki muuttui – Tässä tärkein!

Muutoksen tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaa jatkossa yrittäjän todellista työpanoksen arvoa.

Yrittäjän eläkelaki YEL muuttui vuoden alussa. Tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaa jatkossa yrittäjän todellista työpanoksen arvoa. Lakimuutoksella vähennetään alivakuuttamista – ja parannetaan monien yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa.

Yrittäjien työtuloa ei aiemmin arvioitu työpanoksen mukaisesti, vaan yrittäjän ilmoituksen mukaisesti, vaikka työtulon vahvistaminen oli jo entisenkin lain mukaan eläkeyhtiöiden tehtävä.

Eläkevakuutusyhtiöt eivät tarkistaneet työtuloa säännöllisesti, vaikka yrittäjän työtulot muuttuvatkin vuosien varrella. Tämä johti siihen, että eläkelaitokselle ilmoitettiin tulot, jotka eivät aina vastanneet todellisia ansioita.

Alivakuuttaminen johti ongelmiin:

 • Yrittäjien eläke- ja muu sosiaaliturva (perhe-etuudet, sairauspäivärahat, työkyvyttömyyseläke ja työttömyysturva) jäivät heikoksi.
 • Alivakuuttaminen toi ongelmia myös julkiselle taloudelle. Vuoteen 2020 mennessä YEL-järjestelmän valtionosuus kasvoi jo lähes 350 miljoonaan euroon. Valtionosuuden kasvuun vaikutti osaltaan YEL-vakuutuksen käyttöönoton yhteydessä säädetty laki, joka rajoitti YEL-säästöjen varainhoitoa TyEL-säästöihin nähden.
 • Eri eläkeyhtiöissä oli monenlaisia käytäntöjä. Lakiuudistus yhtenäisti eläkeyhtiöiden käytännöt.

Näin yrittäjän työtulo määräytyy jatkossa

Uudistus parantaa yrittäjien eläketurvaa, mutta lakiuudistus myös yhdenmukaistaa yrittäjän työtulon määritelmän eri eläkeyhtiöissä.

Yrittäjän työtulo on palkka, jonka hän maksaisi työstä vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle. Työtulon määrittelyssä käytetään jatkossa kyseisen toimialan palkansaajien mediaanipalkkaa.

Eläkeyhtiölle tuli lain myötä velvoite tarkistaa työtulot joka kolmas vuosi. Tarkistukset koskevat yrittäjiä, joilla oli voimassa oleva YEL-vakuutus 1.1.2023.

Yrittäjien työtulojen tarkistukset alkavat vuonna 2023. Syyniin joutuvat ensimmäiseksi työtulot, jotka ovat alle 15 000 euroa vuodessa, ja joihin ei ole tehty olennaista muutosta kolmeen vuoteen.

Eläkeyhtiö tarkistaa yrittäjien työtulot seuraavan aikataulun mukaan:

 • Vuonna 2023: alle 15 000 €/vuosi.
 • Vuonna 2024: 15 000–25 000 €/vuosi.
 • Vuoden 2025: yli 25 000 €/vuosi

Jos työtulo on eläkeyhtiön mielestä liian alhainen, yrittäjä saa suosituksen työtulostaan. Yrittäjää kuullaan jatkossakin, eli yrittäjän palkka määritellään yksilöllisesti.

Eläkeyhtiöt korottavat työtuloa aina vuoden alussa palkkakertoimella. Vuonna 2023 korotus on 3,8 prosenttia. Näin varmistetaan, että yrittäjien työtulot eivät heikkene yleiseen palkkakehitykseen nähden.

Eläkeyhtiö ottaa huomioon yrittäjän työtulon määrittelyssä mm. seuraavaa:

 • yrittäjän tekemän työn määrä
 • yrittäjän ammattitaito ja kokemus
 • yritystoiminnan laajuus, osa-aikaisuus ja kausiluonteisuus
 • yrityksen toimiala
 • yritystoiminnan koko ja laskutustiedot.

YEL-maksuprosentit pysyvät samoina. Jos yrittäjän YEL-työtulo on mitoitettu oikein, työeläkemaksuihin ei tule muutoksia.

Siirtymäaikana eli vuosina 2023–2025 korotukset on rajattu 8 000 euroon tai 20 prosenttiin. Näin halutaan varmistaa, että muutokset eivät vaikuta liian rajusti yrittäjiin, joiden työtulot ovat olleet liian matalalla tasolla.

Yrittäjä, näin varaudut YEL-muutokseen

Yrittäjänä varaudut parhaiten tuleviin muutoksiin seuraavasti:

1. Pidä YEL-työtulosi ajan tasalla

Nykyiset työtulot näkyvät yleensä eläkeyhtiön verkkopalvelusta. Jos työtulot eivät ole ajan tasalla, tee työtulon muutoshakemus.

Muutos on syytä tehdä ajoissa, sillä työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

2. Tarkista työtulosi vähintään vuosittain

Työtulon todellista tasoa kannattaa arvioida vähintään kerran vuodessa.

Suositeltavaa on, että muutokset tehdään aina, kun työtulossa tapahtuu vähintään 3 kuukautta kestävä muutos. Erityisesti aloittelevan yrittäjän kannattaa työtulon taso tarkistaa usein.

Askarruttaako YEL-maksu? Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.