Kilpailukieltosopimuksiin tulossa korvausvelvollisuus

Kilpailukieltosopimuksiin tulossa korvausvelvollisuus

Työsopimuslakiin säädetyt kilpailukieltosopimuksen muutokset astuvat voimaan vuoden 2022 alusta.

Kilpailukieltosopimus on hyvä keino suojata työnantajan liikesalaisuuksia tai keksintöjä. Kilpailukieltosopimuksia koskevaan työsopimuslain säännökseen on tulossa muutos, jolla myös alle kuuden kuukauden mittaisista kilpailukieltoehdoista pitää jatkossa maksaa korvausta työntekijälle.

Tässä kirjoituksessa kerromme, mikä muuttuu ja miten muutosten myötä kannattaa toimia.

Milloin lakimuutokset tulevat voimaan?

Työsopimuslakiin säädetyt muutokset astuvat voimaan vuoden 2022 alusta. Lakimuutokset sääntelevät työsopimuksiin kirjattuja kilpailukieltoja sekä työnantajan ja työntekijän erikseen solmimia kilpailukieltosopimuksia. Uusi sääntely koskee myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen. On hyvä kuitenkin huomioida, että kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää siinä tapauksessa, kun työsuhde päättyy työnantajan toimesta.

Mihin uudella sääntelyllä pyritään?

Muutosten tavoitteena on tehdä kannattamattomaksi sellaiset kilpailukieltosopimukset ja kilpailukieltoehdot, joille ei ole erityisen painavaa syytä, ja jotka näin tarpeettomasti estävät työntekijöiden mahdollisuutta hakeutua kilpailevan työnantajan palvelukseen työsuhteen päättymisen jälkeen. Korvauksen ajatellaan vaikuttavan siihen, että työnantaja harkitsee tarkemmin kilpailukieltosopimista ja kilpailukieltoehdon käyttöä työsopimuksissa.

Miten työnantajan kannattaa valmistautua muutokseen?

Koska jatkossa laki velvoittaa työnantajan maksamaan työntekijälle korvauksen kilpailukiellon aiheuttamasta rajoituksesta, tulee nyt olla hereillä ja poistaa työsopimuksilta sellaiset kilpailukieltorajoitukset, mille ei tosiasiassa nähdä aiheellisuutta. Kilpailukieltokorvauksen määrä on säädetty vähintään 40 %:ksi työntekijän palkasta, mikäli kilpailukielto on määrätty kestämään enintään kuusi kuukautta. Tämän ylimenevän pituisen sopimuksen korvausmäärä on vähintään 60 % työntekijän palkasta.

Työnantajalla on halutessaan mahdollista irtisanoa kilpailukieltosopimus ja työsopimuksen kilpailukieltoehto irtisanomisaikaa noudattaen ja välttyä korvauksen maksamiselta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanonut työsopimuksen.

Työsopimusten kilpailukieltoehtojen laatimisessa on jatkossa syytä noudattaa erityistä tarkkavaisuutta, jotta turhilta korvauksilta vältytään. Nyt on hyvä ottaa tarkasteluun voimassa olevat työsopimukset ja miettiä, kuinka moni niissä olevista kilpailukieltoehdoista tai erillisistä kilpailukieltosopimuksista on välttämätön liiketoiminnan suojaamisen kannalta. Samalla kannattaa irtisanoa sellaiset sopimukset, jotka eivät ole aiheellisia. On hyvä muistaa, että osa niistä on, lisääntyvistä kustannuksista huolimatta, työnantajalle tarpeellinen väline esimerkiksi liikesalaisuuden tai keksintöjen suojaamiseksi. Harkittaessa sopivaa tapaa suojata työnantajan intressejä on hyvä muistaa, että rikoslaki kieltää liikesalaisuuden rikkomisen ja väärinkäytön.

Me voimme auttaa kilpailukieltosopimuksiin kohdistuvien lakimuutosten kanssa

Kerromme mielellämme lisää kilpailukieltosopimusten muutoksen vaikutuksista juuri teidän organisaationne työsopimuksiin ja autamme lakimuutosten kanssa.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.