kuortti-parcel

Kuortti yhtiöt

Taloushallinto-ohjelmistojen osaamista liiketoiminnan tarpeisiin

Logistiikka-alan muutos jatkuu voimakkaana ja sitä värittävät mm. liikenteeseen liittyvät käyttövoiman muutokset. Logistiikka-alalla on ollut kilpailua aina ja myös globaali kilpailu on lisääntynyt viime vuosien aikana. Haasteet markkinamuutosten myötä ovat samat niin henkilöstöliikenteen kuin tavaraliikenteen osalta. Kuortti yhtiöt ovat olleet jatkuvan kasvun myötä mukana muutoksessa jo vuosien ajan, kertoo Kuortti yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuortti.

Kuortti yhtiöt on perheyritys jo kolmannessa sukupolvessa ja yhtiöihin kuuluu Liuttu Logistiikka Oy, JK Taksi sekä kiinteistöalan vuokraustoimintaa. Tällä hetkellä yritys erikoistuu kuljetusliikkeiden osalta mm. pakettijakeluun.

Kuortti yhtiöt on asiantuntija omalla alallaan, mutta pitää tärkeänä kumppanuutta taloushallinnon toimijaan, joka mahdollistaa talouden toiminnot ja niiden kehittämisen omalla asiantuntijuudellaan. Kumppanuus vapauttaa aikaa oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

”Suurin hyöty kumppanuudessa on se, että palvelut saadaan riittävän suurelta toimijalta. Myös se on tärkeää, että meitä palvelee meille tutut asiantuntijat, sillä onnistunut kumppanuus edellyttää tiivistä yhteistyötä.”, kertoo Kuortti.

Yhteistyö Gallantin kanssa on jatkunut jo yli 10 vuoden ajan. Kun Kuortti yhtiöille tuli tarve yhtenäistää yhtiöiden taloushallinnon ohjelmistot, löytyi apu tutulta kumppanilta.

”Taloudesta meillä on omaa osaamista, mutta saamme Gallantilta tarvitsemaamme asiantuntemusta, jota hyödynsimme myös ohjelmiston vaihdossa, kilpailutuksessa ja käyttöönotossa. Saimme Gallantilta vahvan tuen ohjelmistomuutokseen.”, Kuortti summaa.

Kuortti yhtiöiden kirjanpitäjä, joka on käyttänyt muita ohjelmistoja tähän asti, on ollut tyytyväinen ohjelmistoon ja yhteistyöhön, joka on toiminut merkittävästi paremmin kuin aiemman kumppanin kanssa.

”Kumppanin valintavaiheessa luottamus Gallantiin kasvoi, sillä heillä oli osaamisen lisäksi aito kiinnostus ja avoimuus meitä kohtaan.”, Kuortti kiittelee.

Kun yhteinen tavoite ja suunta on löydetty, voi yhteistyö kukoistaa myös muutostilanteissa: "Olemme saaneet suuren avun taloushallintoomme. Meidän kumppanuudessamme ydin on se, että tunnistetaan molemmin puolin ilot ja haasteet. Näissä tilanteissa pyritään tekemään parhaamme ja siinä Gallant on toiminut mielestämme esimerkillisesti."

Aiemmin Kuortilla oli vuosikausia erilaisia tuloslaskelmakaavoja, jotka on saatu yhdenmukaistettua Gallantin avulla: "Tärkeää taloudellemme on se, että eri yhtiöiden luvut löytyvät samasta paikasta, se helpottaa ja nopeuttaa toimintaamme."

Kuortti yhtiöiden yhteistyö Gallantin kanssa tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa: "Yhteistyössä yhteyshenkilöt ovat meille merkittävässä roolissa, sillä sen pohjalta asiat toimivat paremmin kuin pelkkien prosessien pohjalta. Tässä korostuu se, että kommunikointi Gallantin asiantuntijoiden kanssa on tärkeää."

”Laajemmassa kuvassa on päästy siihen, että taloushallinnon hoitaminen on helpompaa ja sen kautta meillä on kykyä kasvaa. Hallittu kasvu logistiikan puolella on pitänyt meidät kilpailukykyisenä ja siihen liittyy olennaisesti taloushallinnon data, jota voimme nyt hyödyntää päätöksenteossa.”, summaa Kuortti.

Yhteistyössä yhteyshenkilöt ovat meille merkittävässä roolissa, sillä sen pohjalta asiat toimivat paremmin kuin pelkkien prosessien pohjalta.
Jussi Kuortti, hallituksen puheenjohtaja, Kuortti yhtiöt
Tiedonsiirto vanhasta järjestelmästä uuteen sujui vaivattomasti, koska asiakas toimitti tarvittavat materiaalit nopealla aikataululla. Yhteydenpito asiakkaan kanssa on ollut miellyttävää ja aktiivista. Yhteistyömme jatkuu edelleen käyttötuen merkeissä.
Milka Jaatinen, Software Consultant

Kuortti yhtiöt

  • Kuortti yhtiöt tarjoavat ratkaisuja erilaisiin tavarakuljetuksiin, aina paketin kertakuljetuksesta vakituisiin kuljetuksiin, henkilökuljetuksiin sekä kiinteistöjen vuokrausta.
  • Kuortti yhtiöiden kotipaikka on Tampere
  • Liikevaihto 2021 5,4 m€
  • Henkilöstö 73

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Milka Jaatinen

Software Consultant

Milka Jaatinen

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.