fbpx
Gallant | | Asiantuntijapalvelut, Yleinen

Talousdata tuo vaikuttavuutta päätöksentekoon

Voidakseen paremmin ohjata yritystä jatkuvan muutoksen ristiaallokoissa on niin talousosastojen kuin liikkeenjohdonkin siirrettävä huomio vuosibudjetoinnista jatkuvaan tiedolla johtamiseen.

Mitä aiemmin organisaatiot pystyvät tekemään kriittiset päätöksensä, sitä suurempi vaikutus näillä päätöksillä todennäköisesti on, kertoo talousjohtamisen palveluja tarjoavan Gallantin Chief Financial Officer & COO Terhi Porkka.

– Tyypillinen taloushallinnon malli, jossa reaktiivisesti mitataan tapahtuneiden asioiden aiheuttamia vaikutuksia, ei enää yksinkertaisesti riitä. Korjaaviin toimenpiteisiin on huomattavasti vähemmän vaihtoehtoja kuin talouden suunnitteluvaiheessa.

Porkka lisää, että etenkin epävarmoina aikoina perinteiset talousraportit ovat vanhentuneita liikkeenjohdon työkaluja. Tieto siitä, miten organisaatiolla meni viime kuussa, saati sitten viime vuonna, ei juurikaan auta aivan uusien haasteiden jo odottaessa.

– Vaikka muutos on jatkuvaa, organisaatiot voivat valmistautua yllätyksiin asiaankuuluvan data-analyysin avulla – ja valjastamalla tulokset tulevaisuuden ennustamiseen tavalla, joka auttaa kontrolloimaan tilannetta ja reagoimaan muutoksiin riittävän nopeasti.

Kun tietoa on tänä päivänä saatavilla helpommin kuin koskaan, moni organisaatio vannoo tiedolla johtamisen nimeen ilman, että edes yrittää toteuttaa hyvää ajatusta kunnollisesti.

– Tiedolla johtamisen ympärillä vellova hype johtaa helposti ylenpalttiseen tiedon keräämiseen, jota erilaiset automaatioratkaisut edelleen ruokkivat, Terhi Porkka myöntää.

– Ilman aitoa asiantuntemusta kaiken tämän informaation tarkoituksenmukaiseen analysointiin, hyödyt jäävät ulosmittaamatta.

Älä laadi budjetteja – simuloi tulevaisuutta

Jokainen organisaatio tuottaa jo arjessa massiivisen määrän taloustietoa: peruskirjanpito ja taloushallinnon rutiinit riittävät luomaan informaatiokannan, joka huolellisesti analysoituna ja tehokkaasti hyödynnettynä tarjoaa vankan perustan luotettaville ennustuksille. Tämän toteutuminen edellyttää edistyksellistä simulaatiotyökalua, joka pitää sisällään kaikki organisaation toimintojen kannalta relevantit muuttujat.

– Kun tehdään liiketoimintaan vaikuttavia päätöksiä, on tiedettävä sekä organisaation tämänhetkinen asema että se, minne se on menossa, Terhi Porkka selittää.

– Vielä tärkeämpää on ymmärtää, millaisia seurauksia ulkoiset muutokset aiheuttavat suunnitelmiin.

Energian kustannukset ja erityisosaajien keskipalkat ovat esimerkkejä makroekonomisista muutoksista, joilla on välitön vaikutus yllättävän moneen toimialaan, ja sitä myöten myös niillä toimiviin organisaatioihin. Jyrkkä nousu toisessa, saati sitten molemmissa, muuttaa taloudellisia näkymiä merkittävästi.

Aktiivinen kommunikaatio talousosaston ja liiketoimintayksiköiden välillä varmistaa selkeän näkymän muutosten vaikutuksiin. Samalla se auttaa rakentamaan ennustemallin, joka kertoo, kuinka tilanne todennäköisimmin kehittyy tästä eteenpäin. Tähän informaatioon nojautumalla organisaatio on huomattavasti valmiimpi tekemään uusia päätöksiä.

– Tiedolla johtaminen on jatkuva prosessi, ja se on myös välttämätön työkalu muuttuvassa maailmassa menestymiseen, Terhi Porkka painottaa.

– Onneksi kaikki tarvittava tieto simulaatiomallin rakentamiseksi on jo olemassa.
Tarvitaan vain oikeaa näkemystä ja kykyä analysoida tuo tieto järkevästi.

Talousdata tuo vaikuttavuutta päätöksentekoon

Gallantin CFO- ja Advisory-palvelut tarjoavat kattavan valikoiman tiedolla johtamisen ja talouden ennustamisen työkaluja ja ratkaisuja.


Artikkeli julkaistiin Helsingin Sanomien liitteessä Business News 10/2022
Lue alkuperäinen artikkeli

Englanninkielinen artikkeli julkaistiin Nordic Business Report -julkaisussa 09/2022
Lue englanninkielinen artikkeli


Mikäli haluat tuoda vaikuttavuutta päätöksentekoon talousdatan avulla, ota yhteyttä!