fbpx

Verokonsultointipalvelut

Verosuunnittelun asiantuntijamme auttavat sinua etsimään tarkoituksenmukaisimman ja ennakoidun ratkaisun eri tilanteissa. Verotuksen suunnittelu ja sitä tukevat kirjanpitoratkaisut tilikauden aikana, tilinpäätöksen yhteydessä sekä muutostilanteissa varmistavat optimaalisimman lopputuloksen ja auttavat ennakoimaan ja minimoimaan mahdollisia veroseuraamuksia. Palvelumme kattavat myös yrittäjien ja muiden henkilöiden henkilökohtiaset veroasiat.

Gallant Tax -palvelut

  • Yrityksen ja omistajien verosuunnittelu
  • Sukupolvenvaihdokset
  • Yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvä veroneuvonta
  • Veroneuvonta yritysmuodon muutostilanteissa
  • Arvonlisäveroasiat
  • Ennakkoratkaisuhakemukset
  • Poikkeuslupahakemukset
  • Veroilmoitukset ja muutoksenhaut
  • Muiden veroasioiden neuvonta, mm. henkilöverotus, valmisteverotus, lahjaverotus ja varainsiirtoverotus

Gallantilta saat verotuksen palvelut asiantuntijan varmuudella.

Yrityksen ja omistajien verosuunnittelu

Sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto ilman veroseuraamuksia vaativat suunnitellun ja onnistuneen toteutuksen. Yritysjärjestelyissä kannattaa hyödyntää myös aikaisempina tilikausina kertyneet mahdolliset tappiot. Huomioimme veronäkökulmat myös osake- ja liiketoimintakaupoissa. Oikein suunniteltu sukupolvenvaihdos onnistuu kohtuullisin veroseuraamuksin, luopuvan ja yritystoimintaa jatkavan yrittäjän veroedut huomioiden.

Konsernin kokonaisverorasitusta voidaan hallita ja madaltaa hyödyntämällä konserniavustusta ja optimoimalla konserniyhtiöiden välinen osingonjako. Konsernin sisäisen siirtohinnoittelun asianmukainen dokumentointi varmistaa veroriskien hallinnan sekä liiketoiminnan erityistarpeet.

Sukupolvenvaihdos

Lähisukulaisten välillä tehdyllä omistajanvaihdoksella voidaan saavuttaa verohuojennuksia. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa esimerkiksi lahjana, yrityskauppana tai näiden yhdistelmänä – normaalia yrityskauppaa merkittävästi pienemmällä kauppahinnalla. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aina aloittaa hyvissä ajoin. Näin voidaan optimoida veroseuraamukset myös omistajanvaihdosta edeltävillä järjestelyillä.

Veroilmoitukset ja arvonlisäverotus

Asiantuntijamme laativat tarvittavat asiantuntevasti veroilmoitukset puolestasi kaikissa verolajeissa sekä henkilökohtaisissa veroasioissa. Lisäksi asiantuntijamme tarjoavat neuvontaa arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiin ja menettelytapoihin sekä kansainvälisiin alv-tilanteisiin.

Ennakkoratkaisuhakemukset, poikkeuslupahakemukset ja muutoksenhaut

Teemme tilanteeseen sopivan kartoituksen ennakkoratkaisuhakemuksen tarpeellisuudesta sekä laadimme ennakkoratkaisuhakemukset kokemuksella esimerkiksi lahjaverotukseen, arvonmääritykseen ja käyttöomaisuusosakkeiden verovapaaseen luovutukseen liittyen. Laadimme myös poikkeuslupahakemukset tappioiden käyttöoikeuteen liittyen sekä tarjoamme muutoksenhakupalvelut eri verolajeissa ja oikeusasteissa. Meiltä saat myös asiantuntijan näkemyksen muutoksenhaussa menestymisen edellytyksistä.