fbpx

Yritysjuridiikan palvelut

Etsitkö osaavaa apua yritysjärjestelyihin tai lakiasioihin? Gallant löytää käytännölliset ratkaisut kustannustehokkaasti, kirjanpidolliset asiat huomioiden. Yritysjuridiikan palvelumme kattavat liiketoiminnan koko elinkaaren yrityksen perustamisesta startup-vaiheeseen, kasvuun sekä mahdolliseen omistuksesta irtautumiseen.

Yritysjärjestelyt

Organisaation rakenne, toiminnot, henkilöstö ja kumppanuudet ovat yritysjärjestelyissä muutoksen kourissa. Gallant auttaa varmistamaan prosessin sujuvuuden, aikataulutuksen ja kaikkien näkökulmien huomioimisen ilman ikäviä yllätyksiä – ostajan, myyjän ja rahoittajan eduksi. Yritysjärjestelyt edellyttävät usein myös rahoitusjärjestelyjä. Asiantuntijamme auttavat rahoituksen haussa laajojen kumppaniverkostojemme avulla.

Gallant Legal -palvelut

 • Osake- ja liiketoimintakaupat
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Sulautumiset
 • Jakautumiset
 • Liiketoimintasiirrot
 • Purkautumiset
 • Osakeannit
 • Osakevaihdot
 • Muut omistus- tai rakennejärjestelyt

Yrityskaupat

Gallant varmistaa tavoitteiden mukaisen, suunnitelmallisen ja onnistuneen osake- tai liiketoimintakaupan. Kaupan toteuduttua alkaa tärkeä vaihe yrityskulttuurin sekä esimerkiksi taloushallinnon järjestelmien ja prosessien yhtenäistämisessä, jossa sinua palvelevat kokeneet CFO- ja HR-asiantuntijamme.

Onnistunut yrityskauppa edellyttää huolellista valmistautumista, suunnittelua ja toteutusta.

Gallant-palvelut yrityskaupoissa

 • Yrityksen myyntikunnon varmistaminen
 • Kaupan toteuttamisvaihtoehtojen suunnittelu
 • Due diligence -tarkastus (yrityskaupan kohteen tarkastus)
 • Yrityksen arvonmääritys
 • Kauppaehtojen sopiminen
 • Kauppakirjan laadinta
 • Ostettavan tai myytävän yrityksen konsultointi koko prosessin ajan

Sulautuminen

Sulautuminen vaatii suunnitelmallisuutta. Yrityskaupat tai konsernirakenteen keventäminen johtavat usein yhtiöiden yhdistämiseen, joka minimoi liiketoiminnan ja hallinnon kuluja sekä tehostaa toimintaa. Sulautuminen eli fuusioprosessi kestää yleensä noin puoli vuotta, ja järjestelyn suunnittelu on suositeltavaa aloittaa hyvissä ajoin. Osakeyhtiölaki mahdollistaa useita eri sulautumistapoja, joista autamme valitsemaan kannattavimman vaihtoehdon.

Gallant-palvelut sulautumisessa

 • Sulautumisprosessin suunnittelu ja sulautumissuunnitelman laadinta
 • Asianmukaiset päätökset sulautuvan ja vastaanottavan yhtiön hallitukselta ja yhtiökokoukselta
 • Kaupparekisteri-ilmoitukset
 • Tilintarkastajalta pyydettävien lausuntojen koordinointi
 • Lopputilityksen laadinta
 • Konsultointi prosessin alusta loppuun

Jakautuminen

Liiketoiminnan laajentaminen tai yrityskauppojen suunnittelu voi johtaa osakeyhtiön liiketoiminnan, varojen ja velkojen jakamiseen kahteen tai useampaan yhtiöön. Verolainsäädännön mukaisesti toteutettu jakautuminen toteutetaan ilman veroseuraamuksia, noin puolessa vuodessa. Jakautuminen voidaan toteuttaa kokonais- tai osittaisjakautumisena ja sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi riskienhallintakeinona.

Osakeanti

Haluatko vahvistaa yhtiön omaa pääomaa tai muuttaa omistussuhteita? Osakeannissa voidaan luovuttaa yhtiön hallussa olevia tai uusia osakkeita nykyisille tai uusille osakkeenomistajille. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Gallant-asiantuntijat kertovat mielellään lisää eri osakeantivaihtoehdoista ja koko prosessista, jotta varmistamme tilanteeseen sopivimman vaihtoehdon.

Sukupolvenvaihdos

Lähisukulaisten välillä tehdyllä omistajanvaihdoksella voidaan saavuttaa verohuojennuksia. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa esimerkiksi lahjana tai yrityskauppana – normaalia yrityskauppaa merkittävästi pienemmällä kauppahinnalla. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aina aloittaa hyvissä ajoin. Näin voidaan optimoida veroseuraamukset myös omistajanvaihdosta edeltävillä järjestelyillä.