fbpx

Yritysjuridiikan palvelut

Etsitkö osaavaa apua yritysjärjestelyihin tai lakiasioihin? Gallant löytää käytännölliset ratkaisut kustannustehokkaasti, kirjanpidolliset ja verotukselliset seikat huomioiden. Yritysjuridiikan palvelumme kattavat liiketoiminnan koko elinkaaren yrityksen perustamisesta startup-vaiheeseen ja kasvuun sekä mahdolliseen omistuksesta irtautumiseen.

Gallant Legal -palvelut

 • Yhtiöiden perustamiset
 • Yhtiömuodon muutokset
 • Omien osakkeiden hankinta
 • Osakeannit
 • Osakassopimukset ja muut liiketoimintasopimukset
 • Yhtiöiden lopettamiset
 • Osakevaihdot
 • Osake- ja liiketoimintakaupat (yrityskaupat)
 • Sulautumiset
 • Jakautumiset
 • Liiketoimintasiirrot
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Muut omistus- tai rakennejärjestelyt

Yritysjärjestelyt

Suunnittelemme ja toteutamme yritysjärjestelyt yrityskokonaisuuteesi sopivalla tavalla – yrityksen toimintaympäristön, yhtiölainsäädännön, verolainsäädännön ja kirjanpidon näkökulman huomioiden.

Lue lisää

Yrityksen perustaminen

Neuvomme yritysmuodon valinnassa ja perustamme yhtiön puolestasi. Laadimme tarvittavat perustamisasiakirjat sekä hoidamme tarvittavat rekisteröinnit. Useamman hengen yhtiöihin suosittelemme osakassopimusta, jonka saat meiltä kätevästi saman katon alta.

Yhtiömuodon muutokset

Yritystoiminnan muuttuessa tai kasvaessa isommaksi voi yritysmuodon muuttaminen tulla ajankohtaiseksi. Eri yritysmuodot soveltuvat toisiaan paremmin erityyppiseen yritystoimintaan, mutta esimerkiksi osakeyhtiöllä voidaan saavuttaa verotuksellisia etuja suhteessa toiminimeen ja henkilöyhtiöihin. Selvitämme sinun yrityksesi parhaiten sopivan yritysmuodon ja laadimme tarvittavat muutosasiakirjat ja huolehdimme muutokset rekistereihin.

Osakeannit ja omien osakkeiden hankinnat

Haluatko vahvistaa yhtiön omaa pääomaa tai muuttaa omistussuhteita? Osakeannissa voidaan luovuttaa yhtiön hallussa olevia tai uusia osakkeita nykyisille tai uusille osakkeenomistajille. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää eri osakeantivaihtoehdoista ja prosessista, jotta varmistamme tilanteeseen sopivimman vaihtoehdon. Selvitämme ja toteutamme myös omien osakkeiden hankinnan mahdollisuuden siihen soveltuvissa tilanteissa muun muassa yhtiöstä irtautumisen ja yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Osakassopimukset ja muut liiketoimintasopimukset

Laadimme laajasti yritystoiminnassa ja yrittäjien arjessa tarvittavat sopimukset ja asiakirjat, kuten:

 • Kauppakirjat
 • Osakassopimukset
 • Työsopimukset
 • Toimeksiantosopimukset
 • Vuokrasopimukset
 • Perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat
 • Muut sopimukset

Laadimme sopimukset sovitussa laajuudessa ja neuvottelemme sopimuksen sisällön osapuolten kanssa. Lisäksi huolehdimme sopimuksen riittävästä kattavuudesta sekä muotovaatimusten täyttämisestä. Palveluihimme kuuluu myös jo valmiiden vastapuolen laatimien sopimusten ja muiden asiakirjojen kommentointi.

Yhtiöiden lopettamiset

Yrityksen lopettaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen, liiketoiminnan myynnin tai liiketoiminnan päättymisen takia. Lopettamistilanteissa huolehdimme yhtiön lopettamiseen liittyvistä velvoitteista kuten vapaaehtoisen selvitysmenettelyn aloittamisesta ja hoitamisesta, velkojienkuulutusten hakemisesta sekä rekisteröintien päättämisestä. Asiantuntijamme toimii myös tarvittaessa selvitysmiehenä yhtiötä purettaessa.