Tempo-rahoituksen hakeminen: näin onnistut

Tempo-rahoituksen hakeminen: näin onnistut

Jatkuvasti haettavissa oleva Tempo on kilpailtua rahoitusta.

Suomen valtion omistama Business Finland tarjoaa avustusmuotoista Tempo-rahoitusta. Se on suunnattu innovatiivisille, kasvuhakuisille ja kansainvälistyville startup-, pk- ja midcap-yrityksille. Tempo-rahoitusta voivat hakea toimijat, joilla on näkemystä omasta kilpailuedustaan, markkinoiden nykytilanteesta sekä yrityksen osaamistarpeista suhteessa kilpailuun ja markkinaan. Yhtenä ehtona rahoitukselle on myös yritykseen sitoutunut, vähintään 2–3 henkilön tiimi.

Rahoituskilpailussa vain panostus palkitaan

Jatkuvasti haettavissa oleva Tempo on kilpailtua rahoitusta. Hakemiseen kannattaa panostaa, sillä pelkkien vähimmäiskriteerien täyttyminen ei takaa positiivista päätöstä. Tempo on niin sanottua de minimis -rahoitusta, jota voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 200 000 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla.

KYLLÄ kansainvälistymisstrategiaan, EI investointeihin

Minkälaisiin hankkeisiin Tempo-rahoitusta voi tai kannattaa hakea? Toimivia ovat esimerkiksi startup-, pk- ja midcap-yritysten kasvuhankkeet sekä kansainvälistymishankkeet, jotka ovat toteutettavissa melko nopeallakin aikataululla. Tyypillisesti hankkeen kesto on alle 12 kuukautta, mutta vaihtelua esiintyy aina puolesta vuodesta vuoteen.

Projektille tulee määrittää 2–5 konkreettista ja mitattavaa tavoitetta, joiden avulla arvioidaan hankkeen etenemistä. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi tunnuslukuihin, asiakkaisiin, markkinoihin tai kumppaneihin.

Tempo-rahoitusta voi käyttää esimerkiksi:

 • liiketoimintamallin, teknologian ja yrityksen kehittämiseen
 • markkinoiden selvittämiseen
 • varhaisen asiakaspalautteen keräämiseen
 • kansainvälistymisstrategian tekemiseen
 • tuote- tai palvelukonseptin testaamiseen ja pilotointiin
 • yrityksen projektiin liittyviin palkkakustannuksiin ja ostettaviin asiantuntijapalveluihin.

On hyvä huomioida, että Tempolla rahoitettava hanke voi sisältää myös tuotteen tai palvelun kehittämistä. Tällöin merkittävän osan tulee kuitenkin keskittyä muuhun toimintaan, kuten yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

Tempo-rahoitus ei sovellu esimerkiksi:

 • operatiiviseen toimintaan
 • myyntiin tai markkinointiin
 • investointeihin
 • jakelukanavan perustamiseen.

Yllämainittuja asioitakin voidaan tukea rahoituksella, kunhan kyse on nimenomaan osa-alueiden kehittämisestä esimerkiksi markkinointisuunnitelman tai liiketoimintamallin kehittämisen muodossa. Tempo ei taivu palkkaamaan lisähenkilöstöä tekemään myyntiä tai johtajia toteuttamaan yrityksen operatiivista toimintaa nykyisillä prosesseilla.

Suurin avustuksen määrä on 50 000 euroa

De minimis -tuella tarkoitetaan yrityksille myönnettävää julkista rahoitusta, jota säädellään EU-asetuksella. Nimellä viitataan siihen, että tuki on liian pieni vääristämään kilpailua: yksi yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen vuoden aikana.

Tempo-rahoituksen myöntämiseksi yritykseltä vaaditaan oman pääoman ehtoista rahoitusta 30 000 euroa. Tämä voi koostua yrityksen omasta pääomasta, SVOP-rahastosta tai muista oman pääoman ehtoisista rahastoista, tilikausien voittovaroista tai pääomalainoista.

Enimmillään Tempo-rahoituksen määrä on 75 prosenttia projektin kokonaisarvosta, ja suurin avustuksen määrä on 50 000 euroa. Tempo-rahoituksesta voidaan maksaa 70 prosenttia ennakkona, ja loppusumma tulee yritykselle vasta projektin toteutuksen ja raportoinnin jälkeen.

Rahoituksen hakeminen lähtee kehitystarpeesta

Kehitysidean tiimoilta on hyvä käydä alkukeskustelu Business Finlandin rahoitusneuvojan kanssa. Näin saadaan alustavaa tuntumaa siitä, voidaanko hanketta avustaa, minkälainen rahoitusmalli parhaiten soveltuisi – ja mikä on rahoittajan budjetin ajankohtainen status.

Tämän jälkeen on aika laatia hakemus liitteineen ja lähettää se rahoittajalle. Kuten todettua, Tempo on kilpailtua rahoitusta ja vain huolellisuus palkitaan. Hankkeita ei myöskään saa aloittaa ennen rahoitushakemuksen valmistumista, sillä kustannuksia voidaan hyväksyä aikaisintaan hakemuksen lähettämispäivästä alkaen.

Prosessin “valttikortti” on huolellinen suunnittelu ja sen osana oman kirjanpidon tekeminen pitäen silmällä halutun rahoituksen ehtoja. Suurennuslasin alla on yrityksen oma pääoma, joten tarvitaanko kehitysmenojen aktivointia? On tärkeää myös saatella kirjanpidon raportit ajan tasalle, laatia projektisuunnitelma sekä huolehtia niin omarahoitusosuuden, kuin rahoituskokonaisuuden selvityksistä.

Askelmerkit rahoituksen hakemiseen:

 1. Projektin tavoiteasetanta.
 2. Rahoitushakemuksen laadinta.
 3. Rahoitushakemuksen tarvittavien liitteiden teko: liiketoimintasuunnitelma, projektisuunnitelma sekä tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet.

Positiivista rahoituspäätöstä seuraa toteutus ja raportointi

Vihreää valoa Tempo-rahoitukselle – onnea! Päätöksen jälkeen on aika keskittää voimat itse hankkeen toteuttamiseen ja huolehtia raportoinnista. Projektin etenemistä seuraava raportointi hoituu helpoiten, kun seurannan pitää ajantasaisena.

Rahoitusprojektin aikana tehtävä ensimmäinen työ on projektikirjanpidon avaaminen, johon kustannukset on helppo kohdistaa sitä mukaa, kun niitä syntyy. Myös palkkatiedot tulee koota projektille tuntiseurantalistojen perusteella.

Rahoituksen raportointi tapahtuu projektin toteutuksen ja laadittujen aineistojen perusteella. Esimerkiksi kustannukset käydään läpi ja niiden hyväksyttävyys tarkistetaan. Raporttiin tarvitaan myös kooste kustannustilityksistä sekä palkkatiedot tuntiseurantalistojen perusteella.

Me voimme auttaa Tempo-rahoituksen hakemisesta raportointiin

Sopisiko Tempo-rahoitus sinun yrityksellesi, tunnetko avustuksen mahdollisuudet? Kaipaatko ammattilaisen apua hakulomakkeen laadintaan, vai onko sinulla jo positiivinen rahoituspäätös, mutta raportointi mietityttää? Ota rohkeasti yhteyttä ja valjasta asiantuntijamme avuksesi kaikkiin Tempo-rahoitukseen liittyviin kysymyksiin.

Etsitkö rahoitusta?

Oikeanlainen rahoitus mahdollistaa liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen. Lue oppaastamme lisää.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Iiro Säilä

Financial Advisor

Yhteystiedot

iiro.saila@gallant.fi

Iiro Säilä

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.