Luottotappiot ja niiden minimointi

Luottotappiot ja niiden minimointi

Luottotappioilta ei aina voi välttyä, mutta niiden hallintaan voi vaikuttaa tehokkaasti ennen myyntiä ja sen jälkeen.

Liiketoiminnassa tarvitaan luottamusta. Kun yritys myy tuotteita tai palveluita asiakkailleen luotolla, se ottaa tietyn riskin luottotappioiden muodossa. Luottotappio on tilanne, jossa asiakas ei kykene tai halua maksaa avoimia laskujaan, ja se voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä yritykselle. Nopea reagointi maksuhäiriötilanteisiin voi auttaa minimoimaan luottotappioita.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme tarkemmin, mikä luottotappio on ja miten luottotappion riskiä voidaan minimoida.

Mikä on luottotappio?

Luottotappio tapahtuu, kun yritys ei saa asiakkaaltaan maksua avoimista laskuista, vaikka se on toimittanut tuotteet tai palvelut. Tämä voi johtua asiakkaan maksukyvyttömyydestä, taloudellisista vaikeuksista tai muista syistä, kuten riitatilanteista. Luottotappiot voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen kassavirtaan ja kannattavuuteen.

Miten toimia, jos asiakas ei pysty maksamaan laskujaan?

Kun yritys kohtaa tilanteen, jossa asiakas ei kykene maksamaan laskujaan, on tärkeää aloittaa vuoropuhelu asiakkaan kanssa. Ylläpidä avointa ja rehellistä viestintää asiakkaiden kanssa. Jos huomaat merkkejä maksuvaikeuksista, aloita keskustelu mahdollisista ratkaisuista ajoissa. Neuvottelut maksusuunnitelmasta tai muista järjestelyistä voivat auttaa löytämään ratkaisun, joka toimii molemmille osapuolille. Jos tämä ei ole mahdollista, yrityksen on harkittava toimenpiteitä perinnän aloittamiseksi.

Mikäli myyntisaatavaa ei saada takaisin perinnän avulla, maksamaton myyntisaatava voidaan kirjata luottotappioksi. Näin toimitaan myös, jos velallinen hakeutuu yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai yritys asetetaan konkurssiin.

Luottotappioilta ei aina voi välttyä, mutta niiden hallintaan voi vaikuttaa tehokkaasti ennen myyntiä ja sen jälkeen. Luottopolitiikka ja myyntireskontran hoito ovat olennaisia yrityksen menestyksen kannalta.

Oikea-aikainen ja oikeaoppinen myyntireskontrahoito on kaiken A ja O luottotappioiden minimoinnissa.

Luottopolitiikan avulla voidaan hallita luottoriskejä

Luottopolitiikka on yrityksen tai organisaation määrittelemä strategia ja käytännöt, jotka liittyvät luoton myöntämiseen, hallintaan ja valvontaan. Se on keskeinen osa liiketoiminnan rahoitushallintaa ja liittyy läheisesti asiakassuhteiden hallintaan. Luottopolitiikka ohjaa sitä, miten yritys hallinnoi asiakkailleen myönnettävää luottoa sekä miten se suhtautuu maksuviiveisiin ja luottotappioihin.

Luottopolitiikka muodostaa selkeän sapluunan yrityksen myyntiprosessiin ja siksi sellainen olisi hyvä olla jokaisessa yrityksessä. Luottopolitiikassa määritellään, millaisille asiakkaille myydään, miten myydään, milloin myydään ja milloin myynti tulisi lopettaa. Siihen voidaan kirjata yrityksen toimintatavat, kuten luottotietotarkistus uusille asiakkaille, maksutavat (käteinen, ennakkomaksu, lasku) ja limiitit.

Yrityksellä on hyvä olla myös muistutus- ja perintäprosessi, jota noudatetaan tarpeen tullen. Luottopolitiikassa voidaan määritellä, miten yritys toimii, kun asiakas ei pysty maksamaan laskujaan ajoissa. Tämä voi sisältää perintätoimet, neuvottelut maksusuunnitelmista ja tarvittaessa oikeudelliset toimenpiteet.

Gallantin perintäpalvelun avulla varmistat, että yrityksesi luottopolitiikka on kunnossa. 

Miten luottotappiot voi minimoida?

Luottotappiot ovat hallittavissa huolellisen reskontranhoidon sekä hyvän muistutus- ja perintäprosessin avulla. Ennaltaehkäisy, johdonmukainen viestintä ja tehokas toiminta ovat avaimia luottotappioiden minimointiin. Yrityksen, joka panostaa näihin kulmakiviin, on mahdollista vahvistaa taloudellista asemaansa ja säilyttää asiakassuhteidensa laatu.

Luottotappiot ovat osa liiketoimintaa, mutta niiden hallinta on avainasemassa. Tarkkaile asiakkaiden maksukykyä, reagoi nopeasti ja käytä ennakoivia toimenpiteitä vähentääksesi luottotappioiden vaikutuksia liiketoimintaasi. Näin voit varmistaa, että liiketoimintasi pysyy vahvana ja terveenä taloudellisesti.

Asiantuntijan vinkit luottotappioiden minimointiin:
  1. Luo yrityksellesi luottopolitiikka ja päivitä sitä säännöllisesti.
  2. Muista ajantasainen ja säännöllinen laskutus: laskuta asiakasta heti, kun tavara tai palvelu on luovutettu.
  3. Varmista oikeat laskutiedot: suosi sähköistä lähetystapaa (verkkolasku, e-lasku, sähköposti).
  4. Pidä suoritusten kirjaaminen ajan tasalla ja tiliote kunnossa (väärät viitteet hidastavat niiden kohdistamista oikeille myyntilaskuille).
  5. Pidä tarkkaa seurantaa avoimista laskuista: reagoi laskun erääntymiseen mahdollisimman pian.

Me voimme auttaa minimoimaan luottotappiot ja hoitaa perinnän puolestasi

Me Gallantilla tunnemme perintään liittyvät tilanteet ja säädökset. Perintäpalvelumme tarjoaa kattavaa apua ja asiantuntemusta yrityksen eri perintätarpeisiin. Kanssamme voit tehokkaasti hallita myyntireskontraa, minimoida luottotappioita ja varmistaa liiketoiminnan terveen taloudellisen tilan.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.