fbpx

Budjetoinnin avulla ennustettavaan liiketoimintaan

Miksi budjetointi on tärkeää?

Taloushallinto ja sen ymmärrys ovat oleellinen osa yrityksen johtamista. Budjetti näyttää tien kohti yrityksen tavoitteita ja auttaa yrityksen johtoa toiminnan suunnittelussa. Budjetoinnin avulla yritys voi ennakoida tulevaa ja reagoida ajoissa edessä oleviin muutoksiin. Budjetointi ja ennustaminen ovat erityisen tärkeässä roolissa vallitsevassa poikkeustilassa, jossa monen yrityksen tulovirta on muuttunut radikaalisti normaalista, koronakriisiä edeltävästä ajasta.

Budjetointi muodostaa paremman näkyvyyden tulevaan

Käyn päivittäin keskusteluita yrityspäättäjien kanssa, tällä hetkellä keskustelut käydään Teams-palaverina tai puhelimitse. Olen erityisen kiinnostunut kuulemaan, kuinka yrityspäättäjät ja heidän yrityksensä pärjäävät kriisitilanteen keskellä. Osa yrityksistä pärjää tilanteeseen nähden ihan hyvin, toiset ovat voineet hyödyntää tilannetta ja sen seurauksena yritystoiminta voi hyvin. Valitettavasti on kuitenkin niitäkin yrityksiä, joilla menee heikosti ja kriisi on pakottanut yritykset elämään suuressa epävarmuudessa. Vallitseviin olosuhteisiin emme voi vaikuttaa, mutta budjetoinnin avulla voidaan muodostaa parempi näkyvyys tulevaan ja jättää mahdollisimman vähän asioita sattuman varaan.

Hyvin laadittu budjetti elää yrityksen muutoksessa mukana

On ollut yllättävää huomata käydyissä keskusteluissa, että budjetointia ja ennustamista tehdään suurissakin yrityksissä melko heikosti. Valitettavan usein budjetointi jää jopa kokonaan tekemättä. Useiden kymmenien miljoonien liikevaihtoa pyörittävät ja jopa satoja henkilöitä työllistävät yritykset toimivat ilman laadukkaasti laadittuja budjetteja tai ennusteita. Yrityksissä laaditut budjetit ovat usein ns. ylätason budjetteja, joissa myyntiä ei ole pilkottu eri liiketoiminta-alueisiin, eikä kustannuspaikkoihin eri toimipisteiden tai projektien välillä. Voi myös olla, että hallintokuluihin laitetaan kuluja, joita ei jakseta pilkkoa tarkemmin. Monesti budjetit jäävät myös päivittämättä, kun ajatellaan, että budjetti on kerran tehty eikä sitä tarvitse enää muuttaa. Budjettia kannattaa kuitenkin seurata sekä tarkentaa säännöllisesti ja ennusteita päivittää, varsinkin tilanteen muuttuessa merkittävästi.

Budjetointi ja ennustaminen tukevat yrityksen päätöksentekoa

Useissa yrityksissä joudutaan tällä hetkellä tekemään päätöksiä kulujen karsimisista, toimintojen uudelleenjärjestäytymisistä, mahdollisista lomautuksista ja muista toimenpiteistä, joilla turvataan yritystoiminnan jatkuminen. Voidaanko näin tärkeitä päätöksiä tehdä ilman laadukasta ja reaaliaikaista dataa? Monessa yrityksessä päätökset joudutaan nyt tekemään heikoilla toteutuneilla luvuilla ja ennusteilla tai jopa ilman minkäänlaista tietoa, johon päätökset voisi perustaa. Tilanteen pitkittyessä yhä useampi yritys on vaarassa joutua talousvaikeuksiin. Sen seurauksena yrityksiä ajautuu kriisiin tai pahimmassa tapauksessa jopa konkurssiin. Tilanne olisi voitu välttää tai ainakin siihen olisi voitu varautua paremmin, mikäli käytössä olisi ollut luotettavaa dataa.

Sähköinen taloushallinto tekee budjetin laatimisesta tehokkaampaa ja helpottaa yrityksen talouden seuraamista, jotta siinä tapahtuviin muutoksiin voidaan reagoida ajoissa. Uskalla siis vaatia johtamistyösi pohjaksi laadukkaita budjetteja ja ennusteita.

Johan Simell | Sales Manager

Aidosti asiakkaiden kanssa samalla puolella etsimässä parhaiten soveltuvia ratkaisuja yrityksen talouden hallintaan.

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin selvitetään mitä hyötyjä yrityksenne voi saavuttaa budjetoinnin ja ennustamisen avulla.