fbpx

Rahoituksen hakemisen dokumentit

Rahoituksen hakemista varten tarvitaan tyypillisesti rahoitushakemus, liiketoimintasuunnitelma tai sen olennaiset tiedot ja laskelmat rahoitushankkeen kannattavuudesta. Yleensä rahoittajat edellyttävät myös viimeisimpien tilinpäätösten esittämistä ja ajantasaisia kirjanpidon raportteja, minkä vuoksi yrityksen kirjanpito on syytä pitää ajan tasalla myös rahoitusta silmällä pitäen.

Rahoituksen myöntämistä varten rahoittaja tarvitsee tiedot myös rahoituksen käyttökohteesta, yrityksen nykyisestä taloudellisesta asemasta ja markkinatilanteesta, sekä rahoituksen takaisinmaksuedellytyksistä.

Laadimme rahoitushakemusta varten:

  • Rahoitushakemukset
  • Liiketoimintasuunnitelmat
  • Ennusteet ja laskelmat
  • Raportit
  • Muut rahoituksen hakemiseksi tarvittavat tiedot

Huolellisesti laaditut rahoitushakemuksen dokumentit auttavat rahoittajaa ymmärtämään rahoitushanketta, jolloin rahoituksen saaminen on helpompaa.