fbpx
Iiro Säilä | | Ajankohtaista

Koronatuet yrityksille: Ravintolatuki avautui haettavaksi

Ravintolatuki avautui haettavaksi 5.6.2020. Samana päivänä hallitus antoi esityksen eduskunnalle yleisestä kustannustuesta.

Perjantaina 5.6.2020 avautui haettavaksi kauan odotettu ravintoloiden tuki koronakriisistä kärsineille ravintoloille. Ravintolatuki koostuu kahdesta elementistä: hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta ja uudelleentyöllistämisen tuesta. Tukea haetaan KEHA-keskuksen sivuilta.

Lisäksi hallitus antoi eduskunnalle perjantaina 5.6.2020 esityksen uudesta kustannustuesta, jonka tavoitteena on vähentää konkurssien määrää niillä toimialoilla, jotka ovat eniten kärsineet koronakriisistä. Uusi kustannustuki korvaa ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronarahoitukset, joiden haku sulkeutui 8.6.2020 klo 16:15. Ennen haun sulkeutumista ELY-keskukselle ja Business Finlandille jätetyt hakemukset käsitellään kuitenkin vielä normaalisti. Uuden kustannustuen haku pyritään avaamaan valtionkonttorin sivuilla mahdollisimman pian.

Mistä ravintoloiden tuki koostuu, paljonko sitä voi saada ja miten tukea haetaan?

Ravintoloiden tuki koostuu hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta ja uudelleentyöllistämisen tuesta.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta on määrältään 15 % enintään 1 milj. euron suuruisesta myyntiin perustuvasta vertailuluvusta ja miljoona euroa ylittävältä osalta hyvitys on 5 %.  Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000 euroa ja sitä maksetaan rajoitustoimien keston ajalta, eli 58 päivältä. Hyvitystä voivat saada ne ravintolat, joiden keskimyynti ajanjaksolla 4.4.-31.5.2020 on ollut pienempi verrattuna joko vuoden 2020 tammi-helmikuun tai vuoden 2019 huhti-toukokuun keskimyyntiin. Vertailu tehdään siihen ajankohtaan, jolloin keskimyynti on ollut suurempi ja erotuksena saadaan vertailuluku, jonka perusteella hyvityksen määrä lasketaan.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta suoritetaan saajalleen pääsääntöisesti automaattisesti ilman eri hakemusta joukkomaksatuksena kahdessa erässä. Tiedot tuen maksamista varten saadaan huhtikuun 2020 alv-ilmoituksen perusteella. Joukkomaksatuksen piiriin eivät kuulu esimerkiksi ne ravintolat, joiden päätoimialaksi on rekisteriin merkitty jokin muu toiminta kuin ravintolatoiminta. Mikäli yrityksesi ei kuuluu automaattisen maksatuksen piiriin, on tukea haettava sähköisellä lomakkeella KEHA-keskuksen sivuilta viimeistään 31.8.2020. Voit tarkistaa oman yrityksesi kuulumisen automaattimaksatuksen piiriin täältä.

Uudelleentyöllistämistuki

Tukea uudelleentyöllistämiseen on mahdollista hakea enintään siihen työntekijämäärään, joka yrityksellä on laskennallisesti ollut kokoaikaisia työntekijöitä helmikuulla 2020. Uudelleentyöllistämisen tuella on tarkoitus tukea ravintoloiden työntekijämäärän palauttamista koronavirusta edeltäneelle tasolle. Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden ja sitä voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä maksaa myös vuokratyöntekijöitä tai alihankintaa käyttäville ravintoloille. Tukea voidaan maksaa yritykselle tai konsernille enintään 800 henkilöstä ja tuen saamisen edellytyksenä on, että koronarajoitusten päättymistä seuraavina kolmen kuukauden aikana työntekijälle maksetaan yhteensä palkkaa vähintään 2 500 euroa. Uudelleentyöllistämisen tuen ehtona on myös se, että yritys jolle tukea myönnetään ei ole saanut olla taloudellisissa vaikeuksissa ennen 31.12.2019. Uudelleentyöllistämisen tukea haetaan erikseen sähköisellä lomakkeella KEHA-keskuksen sivuilla 31.10.2020 mennessä.

Lisätietoja ravintoloiden tuesta sekä tukien sähköiset hakulomakkeet löydät täältä.

Mitä yleisen kustannustuen hausta ja itse tuesta tiedetään?

Hallitus antoi perjantaina 5.6.2020 lakiesityksen uudesta kustannustuesta koronaviruksesta kärsineille yrityksille. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, jonka jälkeen kustannustuen lopulliset kriteerit varmistuvat. Kun laki ja siihen liittyvät asetukset ovat voimassa, voidaan tuen haku avata. Tukea haetaan Valtionkonttorin sivujen kautta sähköisellä lomakkeella, jonka avautumisesta Valtionkonttori tiedottaa erikseen. Kustannustuen haku päättyy ennakkotiedon mukaan 31.8.2020.

Kenelle kustannustukea myönnetään?

Tämänhetkisen tiedon mukaan kustannustukea voivat hakea ja saada yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt niiltä toimialoilta, joilla koronavirus on laskenut toimialan myyntiä vähintään 10 %. Nämä toimialat vahvistetaan lain vahvistamisen jälkeen erillisellä asetuksella. Toimialatiedot on tarkoitus kerätä alv-ilmoituksista. Sen lisäksi, että yrityksen on toimittava tällaisella toimialalla, on yrityksen oman liikevaihdon tullut laskea 30 %, jotta yritys on oikeutettu yleiseen kustannustukeen. Erityisestä syystä voi tukea saada myös muulla kuin asetuksessa määritellyllä toimialalla toimiva yritys. Liikevaihdon laskun vertailu tehdään huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa vuoden 2019 maalis-kesäkuun keskiarvoliikevaihtoon vertaamalla. Uusilla yrityksillä vertailu voidaan tehdä vuoden 2020 tammi-helmikuun liikevaihtoon.

Miten kustannustuki lasketaan ja kuinka paljon tukea voi saada?

Kustannustuki lasketaan yrityksen kahden kuukauden kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella ja tukea voi saada 2 000–500 000 euroa. Tuen laskennassa huomioidaan palkkakulut ja kiinteät kustannukset enintään siihen määrään saakka, joka vastaa puolta yrityksen liikevaihdosta.

ELY-keskukselta ja Business Finlandilta aiemmin saadut tuet eivät estä kustannustuen hakua, mutta näistä tuista huomioidaan kustannustuen laskennassa 70 %, mikä vähentää maksettavan kustannustuen määrää. Ravintolatuki ja yksinyrittäjän tuki eivät myöskään estä tuen hakua, mutta nämä tuet huomioidaan kustannustuen vähennyksenä täysimääräisesti.

Lisätietoa aiheesta löydät Valtioneuvoston sivuilta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä yleisestä kustannustuesta ja niiden vastauksia Työ- ja elinkeinoministeriön ja Valtionkonttorin sivuilta.

Iiro Säilä | Financial Advisor

Mikäli tarvitset neuvoja, voit jättää meille yhteydenottopyynnön.