Gallant työtehtävät

Kirjanpito

Kirjanpidossa nimetyn asiantuntijan peruspalveluun kuuluvat kirjanpito, tilinpäätöksen laadinta ja veroilmoitus sekä mahdolliset lisäpalvelut. Kirjanpidossa varmistetaan, että yrityksen taloushallinto perustuu oikeelliseen ja ajantasaiseen tietoon sekä sisältää tarvittavat dokumentit.

Palkkahallinto

Palkanlaskenta perustuu siihen, että palkat maksetaan työntekijöille sopimuksen mukaisesti, työehtosopimusta noudattaen ja lainsäädännön rajoissa. Palkanlaskija tekee muun muassa työehtosopimusten tulkintaa, raportointeja, tilastoi lomakertymiä, vastaa verottajalle ja vakuutusyhtiöille lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta sekä tarjoaa asiakkaalle neuvontaa palkkahallinnon kysymyksissä, kuten työsopimus-ja työsuhdeasioissa.

Myynti- ja ostolaskutus, reskontra

Asiantuntijamme auttavat ennakoimaan asiakasyritystensä taloutta, lisäämään käytettävissä olevan rahan määrää sekä arvioimaan tulevia rahantarpeita. Myyntilaskutuksessa asiakkaan saatavat kerätään tilille mahdollisimman nopeasti, maksimoidaan yrityksen maksuvalmius sekä pienennetään riskiä luottotappioihin. Ostolaskutuspalvelu huolehtii asiakkaan puolesta ostolaskujen vastaanottamisesta, laskutietojen tarkastamisesta, laskujen maksatuksesta ja maksuennusteen laatimisesta.

Yritysjuridiikan, vero-oikeuden, talous- ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijatehtävät

Asiantuntijatehtävämme kattavat esimerkiksi CFO-palvelut, yritysjärjestelyt, verotukseen ja juridiikkaan liittyvän konsultoinnin, HR-palvelut, sähköisten järjestelmien palvelut, perustamissopimusten laadinnan sekä erityisosaamisen muun muassa konserneihin liittyen. Kokonaisuuteen kuuluu paljon kansainvälisten asiakkaiden kanssa työskentelyä.

Aulapalvelut

Aulan toimenkuva koostuu monenlaisista toiminnoista, kaiken lähtökohtana on hyvä asiakaspalvelu. Aulan työntekijä on toimiston käyntikortti ja lisäksi hän tekee erilaisia henkilöstön hyvinvointiin sekä asiakkaiden viihtyvyyteen liittyviä tehtäviä.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto on organisaatiossa työntekijöihin liittyvää hallintoa. Siihen kuuluvat erilaiset osa-alueet kuten työterveyshuolto, työsuojelu, strateginen suunnittelu ja esimiesten valmennus sekä ohjaus, osaamisen johtaminen ja kehittäminen, rekrytointi, perehdytys ja sisäinen viestintä.

Tietohallinto

IT-tiimissä tehdään muun muassa ohjelmistosuunnittelua, tietotekniikan laitteiden, ohjelmistojen ja verkkojen tukitehtäviä, tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden, ohjelmistojen sekä verkkojen asennuksia ja ylläpitotyötä, asiakkaiden koulutusta ohjelmistojen käyttöön sekä erilaisia kehitysprojekteja.

Markkinointi ja myynti

Markkinoinnin työnkuva koostuu erilaisista brändiin liittyvistä tehtävistä, sosiaalisen median sekä verkkosivujen ylläpidosta, tapahtumien koordinoinnista sekä yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa toimimisesta. Myyntitehtävät sisältävät niin nykyisten ja tulevien asiakkaiden kontaktointia kuin tarjousten ja sopimusten laatimista.