fbpx

Interim CFO tuuraa haastavissa talouden työtehtävissä

Taloushallinnon väliaikaisen ulkoistamisen tarve tulee yrityksille usein odottamatta vastaan. Silloin on tärkeää löytää nopea, joustava ja toimiva ratkaisu tilalle siksi aikaa, että lopullisia päätöksiä tai...

Osakkeiden erilaistamisen ja erilajistamisen mahdollisuudet osakeyhtiössä

Lähtökohtana osakeyhtiölaissa on, että osakeyhtiön kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti kaikki osakeyhtiön osakkeet ovat samanlaisia ja samanlajisia. Yksi osakeyhtiölain...

Osingonjako muussa muodossa kuin rahana – Osinko in natura

Yleensä osakeyhtiön voitonjako päätetään rahamääräisenä. Myös osinko suoritetaan yleensä rahasuorituksena. Ei ole kuitenkaan estettä sille, että varojenjako toteutetaan muuna omaisuutena, kuten esimerkiksi arvopapereina tai kiinteistönä....

Milloin jakautuminen tai liiketoimintasiirto on yritykselle kannattava vaihtoehto?

Yrityksen toiminnan uudelleenjärjestämisen syitä voi olla monia, mutta usein tavoite on sama: yrityksen kannattavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Parhaan lopputuloksen takaamiseksi vaihtoehtoihin kannattaa perehtyä huolellisesti etukäteen,...

Huolehdi itsestäsi ja henkilöstöstäsi työterveyshuollon avulla

Työterveyshuollon järjestäminen yritykselle ja yrittäjälle Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja henkilöstön työkyky yrityksen toiminnan edellytys. Sama pätee tietysti myös yrittäjään. Työnantajalla on velvollisuus...