Korona: Ravintoloiden ja liikuntatilojen sulkemiset – työnteon estyminen

Suomen hallitus on ilmoittanut, että ravintolat suljetaan osassa maata 9.3.2021 alkaen määräajaksi. Sulkuvelvoite on voimassa kolme viikkoa ja päättyy 28.3.2021. Ravintoloiden ja liikuntatilojen sulkeminen tarkoittaa...

Rahoituksen järjestäminen on tärkeä osa yrityskauppaa

Rahoituksen järjestäminen on olennainen osa onnistunutta yrityskauppaa. Riittävällä rahoituksella varmistetaan, että kaupan kohteesta sovittu kauppahinta saadaan maksettua sovitusti ostajalta myyjälle. Rahoituksella varmistetaan myös ostettavan yrityksen...

Hyvä tietää kirjanpidosta: Voiko kirjanpitäjä tietää liikaa?

Moni yrityksen toiminta liittyy tavalla tai toisella kirjanpitoon. Mitä tietoa yrittäjän on hyvä välittää kirjanpitäjälle, jotta kirjanpidosta saadaan paras mahdollinen hyöty yrityksen johdon tueksi? Hyvä...

Mittaaminen johtamisen tukena: Miten valita oikeat mittarit?

Yrityksen liiketoimintaa voidaan mitata erilaisilla mittareilla. KPI- eli suorituskykymittarit (Key Performance Indicator) osoittavat sen, kuinka hyvin organisaatio kykenee saavuttamaan liiketoiminnalleen määritellyt keskeiset tavoitteet. KPI-mittarit ovat...

Hyvä tietää kirjanpidosta: Yrittäjä, jääkö talous aina viimeiseksi?

Myynti rullaa ja uusia asiakkaita sekä työntekijöitä tulee sisään hurjaa vauhtia. Työpäivät kuluvat uusien asiakkaiden ja työntekijöiden haltuunottoon. Välillä käyt taloushallinnon järjestelmässä hyväksymässä ostolaskuja maksuun...