Yritysten edunsaajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitus ryhtyi 1.7.2019 pitämään yllä uutta julkista rekisteriä, johon yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajansa. Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan....

Budjetoinnin avulla ennustettavaan liiketoimintaan

Miksi budjetointi on tärkeää? Taloushallinto ja sen ymmärrys ovat oleellinen osa yrityksen johtamista. Budjetti näyttää tien kohti yrityksen tavoitteita ja auttaa yrityksen johtoa toiminnan suunnittelussa....

Sähköinen taloushallinto tehostaa yrityksen toimintaa

Mitä on sähköinen taloushallinto? Vallitseva kriisi on varmasti koskettanut ihan meitä jokaista. Toimipisteemme suljettiin lomani aikana ja paluu töihin tapahtui kotitoimistosta käsin. Tämä oli ehkä...

Työnantajan mahdollisuudet koronaviruksen aikana

Vallitseva tilanne tuo nopeita muutoksia HR-kenttään niin työnantajille kuin palkansaajille. Tutut käytännöt ja toimintamallit muuttuvat, kun muutosehdotuksia esitetään, väliaikaisia lakeja säädetään ja lopulta saatetaan voimaan....

Verojen maksujärjestely

Mikä verojen maksujärjestely on ja miten sitä haetaan? Verojen maksujärjestelyssä on kyse helpotetusta maksujärjestelystä, joka koskee koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Verottaja suosittelee...